Landschapsherstel
en lokale economieënversterken

In de Amhara (Gubalafto) en Oromia (Middle Awash) regio’s in Ethiopië versterkt partner MetaMeta de lokale, rurale economieën door het droge en gedegradeerde land te herstellen.

Dit doen ze met behulp van verschillende technieken om water vast te houden, het voorkomen van erosie en het introduceren van regeneratieve landbouw. Daarnaast creëren ze bewustzijn onder de lokale communities over activiteiten waarmee ze hun inkomen kunnen vergroten, zoals het houden van pluimvee en het produceren van hun eigen biofertilizer.

De twee regio’s verschillen van elkaar op het gebied van geologie, grond, klimaat en landbouw. De projecten bieden daarom een breed scala aan oplossingen om het land in de verschillende gebieden te herstellen. De volgende activiteiten vinden plaats in de projecten: trainingen over het produceren van biofertilizer, het opzetten van boomkwekerijen die door jongeren worden geleid, het supporten van landschapsherstel campagnes geïnitieerd door de overheid en het herstellen en vergroenen van gedegradeerd land met behulp van regeneratieve landbouw.

Justdiggit ondersteunt de projecten met haar expertise op het gebied van media, communicatie en gedragsverandering.  

Verwachte impact

01

11.200

mensen hebben profijt

read more
02

130.000 ha

zal worden hersteld

read more

11.200 mensen hebben profijt

In het project zullen 11.200 mensen in de Gubalafto en Middle Awash worden bereikt, waarvan meer dan 7.000 vrouwen. Zij zullen profijt hebben van de toegenomen productiviteit van het land, gecreëerd door de projecten.

8358F75C-B436-4A0A-8CCF-3EC19D958937_1_201_a

130.000 ha zal worden hersteld

Het project focust zich op grote vlakken extreem gedegradeerd land. In totaal zal er 130.000 ha land worden hersteld met behulp van regeneratieve landbouwmethodes.

Ethiopia, MetaMeta project_30,000 ha restored

De kracht van
media en communicatie

Justdiggit gebruikt media en communicatie om het effect van (grootschalig) landschapsherstel te vergroten.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over het ontwikkelen en implementeren van verschillende communicatietools en hebben we een groot (globaal) netwerk aan media partners opgebouwd. Deze kennis van media en communicatie zetten we nu in om de projecten van MetaMeta in Gubalafto en Middle Awash te ondersteunen. Zo hebben we een flyer ontwikkeld voor boeren over het maken van biofertilizer. Dit helpt de boeren hun land vruchtbaarder te maken waardoor de opbrengst van hun oogst wordt vergroot.

decorative image

Het landschap in de Amhara regio

decorative image

Green Future Farming

De projecten in Gubalafto en Middle Awash zijn onderdeel van het Green Future Farming (GFF) programma, een initiatief van RAIN, MetaMeta en Justdiggit. Green Future Farming is een vierjarig project met het doel te laten zien hoe in drie verschillende landschappen, in drie verschillende landen (Oeganda, Ethiopië en Kenia), regeneratieve landbouw een positief effect heeft op zowel boeren als de omgeving. Door landschapsherstel en -management, regeneratieve landbouw en versterking van de lokale waardeketen te combineren, probeert het project de lokale economie dynamischer te maken.

Het bijzondere aan het GFF programma is dat elke organisatie niet alleen hun eigen lokale project runt, maar ook de andere projecten ondersteunt vanuit hun eigen expertise. Het doel van deze programma’s is het creëren van een groene toekomst voor de mensen in Oost Afrika, en in het bijzonder voor vrouwen en jongeren. Het programma wordt gesupport door IKEA Foundation.

Bekijk de GFF introductie film

Ander werk

Al ons werk