Koffieplantages herstellen met
regeneratieve landbouw

Met behulp van regeneratieve landbouw herstelt onze partner RAIN (onderdeel van Aidenvironment) koffieplantages op de noordelijke hellingen van Mount Elgon, Oeganda.

De noordelijke hellingen van Mount Elgon worden gekarakteriseerd door een bergachtig landschap met vruchtbare vulkanische grond. Boeren in het gebied zijn afhankelijk van deze vruchtbare grond voor hun inkomen.

In het verleden gebruikten veel boeren in het gebied hun land voor het verbouwen van Arabica koffie. Door de lage koffieprijzen en gebrek aan toegang tot de koffiemarkt, zijn veel boeren echter overgestapt naar het verbouwen van eenjarige gewassen. Deze gewassen zijn minder geschikt voor het bergachtige landschap van Mount Elgon. Ze zorgen voor erosie, degradatie van rivieroevers en verontreinigde bodem- en waterbronnen. Door landschapsherstel technieken te implementeren (zoals het stabiliseren van rivieroevers met behulp van bamboo) en regeneratieve landbouwmethodes toe te passen (zoals het bedekken van de grond met organisch materiaal, het graven van geulen en het maken van natuurlijke bemesting uit bio-vergisters) kan het land hersteld worden. Tegelijkertijd kan koffie weer een winstgevend product worden voor de boeren door de koffieproductie te verbeteren en de koffiemarkt zo te ontwikkelen dat deze toegankelijker wordt. Justdiggit ondersteunt de projecten op Mount Elgon met haar expertise op het gebied van media en communicatie.

Verwachte impact

01

33.000

hectare land hersteld

read more
02

20%

meer inkomen voor de boeren

read more
03

Verbeterde productie en kwaliteit

van Arabica koffie

read more

33.000 hectare land zal worden hersteld

In totaal zal er op Mount Elgon 33.000 hectare land hersteld worden, waardoor er gezonde landbouwgrond ontstaat voor de duurzame productie van koffie.

33,000 hectares regenerated for agriculture purposes

Het inkomen van boeren zal met 20% stijgen

Het herstelde land zal ervoor zorgen dat er meer Arabica koffie geproduceerd kan worden. Doordat de boeren meer koffie produceren en betere toegang krijgen tot de koffiemarkt, zal hun inkomen met 20% stijgen.

20� more income for farmers

Verbeterde productie en kwaliteit van Arabica koffie

Het herstelde land zorgt er niet alleen voor dat er meer Arabica koffie geproduceerd kan worden, het verbetert ook de kwaliteit van de koffie.

Improved production and quality coffee

De kracht van media
en communicatie

Justdiggit gebruikt media en communicatie om het effect van (grootschalig) landschapsherstel te vergroten.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over het ontwikkelen en implementeren van verschillende communicatietools en hebben we een groot (globaal) netwerk aan media partners opgebouwd. Deze kennis van media en communicatie zetten we nu in voor de projecten van RAIN in Mount Elgon. Zo hebben we een koffieplantage kalender ontwikkeld waarop boeren kunnen zien wanneer ze welke interventie toe moeten passen op hun land. Dit helpt ze de productie van koffie te vergroten.

 

decorative image

Koffieboeren die geulen aan het graven zijn tussen de gewassen om regenwater op te vangen.

decorative image

Green Future Farming

Het project in Mount Elgon is onderdeel van het Green Future Farming (GFF) programma, een initiatief van RAIN, MetaMeta en Justdiggit. Green Future Farming is een vierjarig project met het doel te laten zien hoe in drie verschillende landschappen, in drie verschillende landen (Oeganda, Ethiopië en Kenia), regeneratieve landbouw een positief effect heeft op zowel boeren als de omgeving. Door landschapsherstel en -management, regeneratieve landbouw en versterking van de lokale waardeketen te combineren, probeert het project de rurale economie dynamischer te maken.

Het bijzondere aan het GFF programma is dat elke organisatie niet alleen hun eigen lokale project runt, maar ook de andere projecten ondersteunt vanuit hun eigen expertise. Het doel van deze programma’s is het creëren van een groene toekomst voor de mensen in Oost Afrika, en in het bijzonder voor vrouwen en jongeren. Het programma wordt gesupport door IKEA Foundation.

Bekijk de GFF introductiefilm

Ander werk

Al ons werk