SABABU NA MATOKEO

Nini kinasababisha ukame ndani ya Afrika
Yapi matokeo ya ukame ndani ya Afrika?

NINI KINASABABISHA UKAME NDANI YA AFRIKA?

Kwa sasa, zaidi ya theluthi mbili ya ardhi barani Afrika imeharibiwa.

Eneo kubwa kama Canada na USA pamoja! Na uwezekano mkubwa kwamba hii itaongezeka katika miaka ijayo ni kubwa sana. Joto duniani linazidi kusababisha vipindi virefu vya joto kali na ukame ndani ya maeneo haya. Mvua inapofika, mara nyingi huwa kubwa sana. Kwa sababu maji mengi yanashuka mara moja, maji hayana wakati wa kujipenyeza kwenye mchanga. Matumizi mabaya ya ardhi, kukata miti kwa  ajili ya kuni, malisho kupita kiasi ya maeneo yenye nyasi na mazoea yasiyofaa ya matumizi ya ardhi husababisha kupungua kwa mimea. Ardhi inakuwa wazi na haina kinga, na kuongeza ukame wa ardhi. Mwishowe hii itasababisha jangwa na maeneo makubwa ya ardhi iliyoharibika.

Drought and erosion - climate change - CO2 emission - Justdiggit

Yapi matokeo ya ukame ndani ya Afrika?

Uharibifu wa ardhi hufanya iwe ngumu kulima mazao, kuweka mifugo na vitu vya asili kuishi.

Kiasi kinachoongezeka cha watu katika maeneo ya vijijini wanajitahidi kuishi katika maeneo ambayo mazoea ya kilimo yamekuwa hayawezekani. Maeneo ambayo bado yanapatikana kwa kilimo yanatumika sana, na kusababisha kupungua kwa ardhi. Umaskini unaongezeka kutokana na ukame, kwani kilimo mara nyingi ndicho chanzo kikuu cha mapato barani Afrika. Kwa kuongezea, ukame unasababisha upungufu wa chakula, na kusababisha njaa. Ukame hauathiri tu wanadamu, pia mimea na wanyama wanaathiriwa na ukame. Ukame huzuia mimea kukua na kusababisha kupungua kwa bioanuwai ya mimea na wanyama ndani ya maeneo yaliyoharibiwa.

Drought - Africa - goat - Justdiggit

JINSI GANI TUNAWEZA KUZUIA UKAME NDANI AFRIKA?

Kukijanisha kunaweza kutusaidia kufikia hili! Mimea huendeleza kufyonzwa kwa hewa ya kaboni, kupooza udongo, na huchochea mzunguko wa maji. Maji huvukizwa  nje ya matundu ya mimea na miti, na kuongeza unyevu. Uundaji wa mawingu huchochewa na mvua huongezeka. Mizizi ya mimea husaidia maji kupenyeza kwenye udongo. Kwa kuongezea, mizizi hii husaidia kuhifadhi tabala la juu lenye rutuba ya mchanga wakati wa mvua kubwa, kuzuia mmomonyoko wa udongo wenye rutuba. Ardhi inaweza kutumika kwa kilimo tena, ikiongeza usalama wa chakula na mapato kwa watu na kupanua bioanuwai.

Drought - Africa - Justdiggit - Tree

KUKIJANISHA HEKTA MILIONI 113 KABLA YA 2030

Mpango wa Urejeshwaji wa Mazingira ya Msitu wa Afrika (AFR100) una lengo la kurudisha hekta milioni 113 za ardhi ndani ya Afrika kabla ya mwaka wa 2030. Hili ni eneo kubwa kama Sweden. Finland na Norway pamoja! Lengo ni kuharakisha urejeshwaji wa ardhi, kuongeza usalama wa chakula, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kupunguza umaskini. Mpango huu ni ushirikiano kati ya serikali zaidi ya ishirini za Kiafrika na washirika wengi wa kifedha na kiufundi. Justdiggit ni mshirika rasmi wa kiufundi na vyombo vya habari wa AFR100.

NI NANI HAOJustdiggit?

Na Jinsi gani Justdiggit wanasaidia kupambana na kutoa gesi ya kaboni na kupoooza sayari?

Justdiggit ni shirika la Uholanzi likiwa na lengo la kurejesha mifumo ya mazingira iliyoharibika kwa kukuza, kuanzisha na kufadhili mipango mikubwa ya urejesho wa mazingira ndani ya Afrika. Miradi yetu ya kukijanisha husaidia kurejesha ulinganifu wa maji kwenye udongo na kurudisha mimea, ambayo ina athari nzuri kwa hali ya hewa ya eneo , inaongeza usalama wa maji na chakula na inakuza bioanuwai ndani ya maeneo ya mradi. Ndani ya miradi yetu tunafanya kazi pamoja na washirika wa ndani na jamii. Jamii zilizohusika moja kwa moja zinanufaika na programu zetu tunapounda mazingira bora ya kuishi na kuongeza maendeleo ya uchumi. Njia yetu ya kipekee ni mkakati wa vyombo vya habari na mawasiliano, unaojumuisha mawasiliano na vyombo vyote vya habari vinavyopatikana kwa kiwango cha mitaa, mkoa, kitaifa na kimataifa. Pamoja na kampeni hizi za vyombo vya habari zilizodhaminiwa, tunakusudia kukuza athari ya programu za urejesho wa mazingira, na hivyo kuunda harakati za kurudisha mazingira, na kukuza kukijanisha barani Afrika.

poster