KUIFANYA ARDHI KAVU
KUWA YAKIJANI TENA

Pamoja na washirika wetu, tunaanzisha miradi mikubwa ya kuongoa mazingira kwa kuvuna maji ya mvua kwa ajili ya mimea na kuzuia mmomonyoko wa udongo, mafuriko na uharibifu wa ardhi. Hii inaleta faida kwa watu, mazingira na – mwishowe – hali yetu ya hewa.

KWA NINI KUONGOA MANDHARI YA ARDHI

Uharibifu wa ardhi na kupungua kwa mimea mzunguko unaojirudia rudia. Pamoja na kutoweka kwa mimea, kurudi kwa mimea mipya kunazidi kuwa ngumu: kuna virutubisho vichache kwenye mchanga na kupenya kwa maji kunazuiliwa kwa sababu ya safu kavu, ngumu ya juu ya mchanga.

Kwa kutumia mbinu mbalimbali za kuongoa mazingira, tunaweza kusitisha uharibifu kwenye asili na kurudisha mimea katika maeneo haya yaliyoharibika. Uwepo wa mimea hufanya mchanga kuwa na afya na wenye rutuba, ambayo inaruhusu mimea na miti kuendelea kukua. Wakati mimea inarudi, inaweza kusaidia kurejesha eneo lote!

FAID ZA KUKIJANISHA

  • Mimea hupunguza joto
  • Kurejesha mzunguko wa maji
  • Kuongeza upatikanaji wa maji kwenye udongo
  • Kuboresha ubora wa udongo
  • Kuzuia mmomonyoko
  • Ufyonzwaji wa hewa ya kaboni

Mimea hupunguza joto

Kivuli na upumuaji kutoka kwa mimea husaidia kupooza udongo na hewa inayoizunguka. Athari za mimea kwenye hali ya hewa ndogo zinaweza kuonekana wazi kwenye picha hii. Udongo ulio na mimea ni baridi sana kuliko mchanga bila mimea!

Temperature difference vegetation soil

Kurejesha mzunguko wa maji

Upumauaji kutoka kwenye mmea hutoa unyevu kwenye anga) hupoa chini ya mchanga na huongeza unyevu kwenye anga, ambayo husaidia kuunda mawingu. Hii huongeza nafasi ya mvua, haswa mwanzoni na mwishoni mwa msimu wa mvua, kusaidia kurudisha mzunguko wa maji.

rain

Kuongeza upatikanaji wa maji kwenye udongo

Mfumo wa mizizi ya mimea hufanya ardhi iwe na uwezo wa kupitisha maji zaidi, kuwezesha maji kuingia ardhini kwa urahisi zaidi. Kiasi cha uvukizi wa maji kutoka ardhini kimepunguzwa shukrani kwa kivuli kinachotolewa na mimea ya mimea na miti. Kuongezeka kwa upenyezaji na kupungua kwa uvukizi kunaongeza upatikanaji wa maji kwenye mchanga.

Roots plant

Kuboresha ubora wa udongo

Kuongezeka kwa mimea pia inamaanisha vitu vingi vya kikaboni na virutubisho zaidi kwenye udongo. Mizizi ya mimea husaidia kutunza virutubisho kwenye mchanga. Kuboresha ubora wa mchanga kama hii ni muhimu kwa kusaidia ukuaji wa miti na mimea.

Kuzuia mmomonyoko

Mizizi ya mimea na miti pia husaidia kuhifadhi safu ya juu ya udongo wakati wa mvua nyingi. Hii inazuia mmomonyoko wa udongo wenye rutuba.

Erosion gully Tanzania

Ufyonzwaji wa hewa ya kaboni

Licha ya athari ya baridi kwenye eneo dogo, mimea pia ina athari ya baridi kwenye hali ya hewa ya kikanda na hata ya ulimwengu. Kwa kuondoa CO2 kutoka hewani, kiwango cha CO2 katika anga hupungua, na baadaye kupunguza athari ya miale ya jua . Kwa kiwango kikubwa, hii ina athari nzuri juu ya ongezeko la joto duniani

KUCHAGUA NJIA
SAHIHI

We restore degraded landscapes by using sustainable land management techniques. This will lead to the regrowth of vegetation. Within our projects, we select a combination of the most suitable interventions for our project areas in close collaboration with our local partners.

The decision is based on physical conditions (land use, climate, soil conditions, slope) and social conditions (socio-economic structures and purpose of the land). We mainly use two techniques: Rainwater harvesting (for example by digging bunds or adding stone lines) and bringing back trees through Farmer Managed Natural Regeneration (Kisiki Hai)

Tunarudisha mandhari iliyoharibika kwa kutumia mbinu endelevu za usimamizi wa ardhi. Hii itasababisha ukuaji wa mimea tena. Ndani ya miradi yetu, tunachagua mchanganyiko wa hatua zinazofaa zaidi kwa maeneo yetu ya mradi kwa kushirikiana kwa karibu na washirika wetu wa ndani.

Uamuzi huo unategemea hali ya kiumbo(matumizi ya ardhi, hali ya hewa, hali ya mchanga, mteremko) na hali ya kijamii (miundo ya kijamii na kiuchumi na madhumuni ya ardhi). Tunatumia mbinu mbili: Uvunaji wa maji ya mvua (kwa mfano kwa kuchimba makinga maji au kuongeza mistari ya mawe) na kurudisha miti kupitia Uzalishaji wa Asili unaosimamiwa na Mkulima (Kisiki Hai)

SULUHISHO
ENDELEVU

Kimsingi, ni muhimu sana kwamba maeneo yetu yaliyokijanishwa yabaki kijani.

Ili kufanya kazi yetu kuwa endelevu, tunahakikisha kuwa kuna faida dhahiri za kijamii na kiuchumi kwa jamii inayoambatana na kila njia watakayotumia. Njia hizo zimeundwa na kutekelezwa kwa kushirikiana na jamii na mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani, kufaidika na mitandao yao na maarifa na kuhakikisha tunatoa njia endelevu.

0_(header)_more regeening techniques_landscape restoration_what we do_Justdiggit_digging_Fanya Juu_Fanya Chini_manchari_Dodoma_Tanzania_november_2019

Kutumia mbinu ya Fanya Yuu & Fanya Less, Tanzania

TAZAMA MIRADI YETU YA KUKIJANISHA

Kazi zetu zote