Het
Oyarata gebied

We vergroenen Oyarata: een gebied wat onderdeel is van de Kuku Group Ranch in het zuiden van Kenia. De Kuku Group Ranch is 114.500 ha groot en is een belangrijke wildlife corridor. Er leven ongeveer 29.000 mensen in de Kuku Group Ranch.

Door overbegrazing en klimaatverandering is het gebied erg droog geworden. Maar wij brengen hier verandering in! Door bunds te graven en het gebied te beschermen voor een bepaalde periode, brengen we vegetatie terug, waardoor het land weer bruikbaar wordt voor de Oyarata community.

Klik hier als je terug wilt gaan naar het platform.

De Maasai Wilderness
Conservation Trust

In het Oyarata gebied werken we samen met The Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT). Zij helpen het ecosysteem en de biodiversiteit van Oost-Afrika te beschermen door middel van natuurbehoud dat direct ten goede komt aan de lokale Masai-gemeenschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten en actoren op locatie in de Kuku Group Ranch.

De Oyarata
community

Het zuiden van Kenia is het thuis van de Masai. Zij zijn grotendeels afhankelijk van het land als hun belangrijkste bron van inkomsten en voedsel. Vroeger trokken de Masai als nomaden rond van de ene plek naar de andere, waardoor de gebieden in de tussentijd konden herstellen. Tegenwoordig blijven ze op één plek wonen, waardoor de grond niet meer kan herstellen. Om deze reden, en door het veranderende klimaat, zijn een aantal gebieden in de Kuku Group Ranch veranderd in gedegradeerde stukken land die moeilijk te bewerken zijn door de bewoners.

De Oyarata community wil daarom graag hun leefomgeving weer herstellen. Er zijn 110 Masai boeren van de community betrokken bij het project die allemaal getraind zijn om bunds te graven. Dit zorgt er niet alleen voor dat de natuur weer terugkomt, het is ook een extra bron van inkomsten.

Landscape restoration

De Masai community bezig met het graven van bunds.