Oorzaak en gevolgen

Wat veroorzaakt de verdroging van land?
Wat zijn de gevolgen van de verdroging van land?

Wat veroorzaakt de verdroging van land?

Door de wereldwijde bevolkingsgroei vragen we met z’n allen steeds meer van de aarde, eigenlijk te veel.

Dit wordt overexploitatie genoemd. Het gevolg is uitputting van de bodem, vermindering van vruchtbare grond en verdroging. De gevolgen van overexploitatie worden het hardst gevoeld in kwetsbare gebieden, waar water en vruchtbaar land schaars zijn, waaronder Sub-Sahara Afrika. Verandering van het klimaat zorgt er in deze gebieden voor dat lange periodes van droogte en extreme hitte steeds vaker voorkomen. Wanneer er regen valt is dit vaak in korte, intense buien, waardoor het water niet goed de bodem in kan trekken. Daarnaast zorgt het kappen van bomen voor brandhout, overbegrazing van grasrijke gebieden en verkeerd landgebruik voor vermindering van vegetatie. Hierdoor wordt de bodem kaal en onbeschermd, waardoor het land alleen maar verder verdroogt.

Climate change CO2 emissions Chimney Justdiggit

Wat zijn de gevolgen van de verdroging van land?

Verdroging van het land zorgt voor verwoestijning en landdegradatie.

Dit houdt in dat het moeilijk is om bijvoorbeeld voedsel, gewassen, zoet water en natuurlijke hulpbronnen zoals brandhout van het land te halen. Daarnaast zorgt het uitblijven van regen voor het mislukken van de oogsten. De korte en intense buien die er wel vallen zorgen ervoor dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken. Het stroomt weg naar de lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend, ook wel erosie genoemd. Door het wegspoelen van de vruchtbare laag grond en de afname van grondwater is het moeilijk om gewassen te kweken. Dit zorgt voor voedseltekorten voor de lokale bevolking. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote armoede en hongersnood in deze gebieden. De droogte heeft niet alleen een negatieve invloed op mensen, maar ook op planten en dieren. De droogte zorgt ervoor dat er minder vegetatie kan groeien en dat de biodiversiteit van planten en dieren sterk vermindert.

Climate change - drought in Africa - Justdiggit
Temperature difference vegetation soil

Wat kunnen wij hieraan doen?

Vergroenen helpt! Vegetatie zorgt voor opslag van CO2, verkoeling, en stimuleert de watercyclus. Door de verdamping van water uit de poriën van bomen en planten komt er meer vocht in de lucht. Hierdoor wordt de formatie van wolken gestimuleerd en komt er meer neerslag. Daarnaast zorgen de wortels ervoor dat het water beter opgenomen kan worden in de grond en ook dieper de grond in kan trekken. Deze wortels zorgen er ook voor dat de bodem beter wordt vastgehouden zodat tijdens een hevige regenbui de vruchtbare grond niet wegspoelt. Hierdoor kan het land weer gebruikt worden voor landbouw. Dit zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking en vergroting van de biodiversiteit.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit