Droogte en erosie

Hoe kunnen we het tegen gaan?

Helaas komen verdroging van het land en erosie steeds vaker voor in Afrika. Maar waardoor wordt dit veroorzaakt? En veel belangrijker nog: wat kunnen we hieraan doen? Na het lezen van dit artikel heb jij hier in begrijpelijke taal een antwoord op!

Wat veroorzaakt de verdroging van land?

We vragen al jaren steeds meer van de aarde. Eigenlijk te veel. En dat zorgt voor verdroging van land. Maar wat vragen we dan allemaal precies? Hier zijn de drie belangrijkste aanstichters van droogte en erosie.

  • Bevolkingsgroei
  • Klimaatveranderingen
  • Ontbossing

Wereldwijde bevolkingsgroei

Een inkoppertje om mee te beginnen: meer mensen op de wereld betekent meer waterverbruik. Als de bevolkingsgroei sneller gaat dan de aanvoer van water, kan dit leiden tot droogte.

Tanzania _ Justdiggit

Veranderingen in het klimaat

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze aarde. Dat hoeven wij jou vast niet te vertellen! Maar wat misschien handig is om te weten, is dat onze grond op een directe manier door klimaatverandering wordt aangetast. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de grond langer droog blijft en water sneller verdampt. En wanneer er dan wél regen valt, is dat vaak in korte, intense buien, waardoor het water niet goed in de bodem kan trekken.

Flooding Kenya water rain

Ontbossing en uitputting van de aarde

Tot slot komen we tot de kern van de zaak: het belang van het terugbrengen van bomen en vegetatie! Het verlies aan groen is namelijk een van de belangrijkste redenen voor de uitdroging van de grond. Dankzij massale bomenkap en verkeerd landgebruik wordt de bodem kaal en onbeschermd, waardoor gebieden die water opnemen en vastleggen in de bodem verdwijnen.

Climate change - drought in Africa - Justdiggit

Wat zijn de gevolgen van een te droog klimaat?

Een droog klimaat brengt vervelende veranderingen met zich mee. Dit zijn de belangrijkste gevolgen van droogte en erosie op een rijtje.

  • Vermindering van vruchtbare grond
  • Verlies van biodiversiteit
  • Voedseltekorten

Vermindering van vruchtbare grond

Door droogte wordt het moeilijk om voedsel, gewassen, zoet water en natuurlijke hulpbronnen zoals brandhout van het land te halen. Daarnaast zorgt neerslagtekort voor het mislukken van de oogsten. Het water stroomt weg en neemt de bovenste laag vruchtbare grond met zich mee. Dit noemen we erosie.

Droogte en erosie, drought and erosion Kenya. Loss of fertile land, vermindering vruchtbare grond

Verlies van biodiversiteit

Als droogte lang aanhoudt kan dit leiden tot verwoestijning. Dit betekent niet dat een gebied een woestijn wordt, maar dat de kwaliteit van het land zó erg vermindert dat het naast onvruchtbaar ook onbewoonbaar wordt. Op deze manier zorgt droogte dus voor minder voedselbronnen voor dieren en een verlies aan biodiversiteit.

Droogte en erosie, verlies biodiversiteit, giraffe

Voedseltekorten

Omdat het lastig is om gewassen te kweken op onvruchtbare en droge grond, ontstaan voedseltekorten voor de mensen die afhankelijk zijn van dit land. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote armoede en hongersnood in deze gebieden.

Droogte en erosie, drought and erosion Kenya. Food shortages, voedseltekorten

Wat kun je zelf doen droogte en erosie tegen te gaan?

Minder vruchtbare grond, verlies aan biodiversiteit en voedseltekorten. Als je dit zo allemaal op een rijtje ziet, lijkt het een bijna onbegonnen zaak om de gevolgen van droogte tegen gaan. Gelukkig is dit helemaal niet het geval! Er zijn échte oplossingen voor deze problemen. En er zijn zelfs dingen die je in je dagelijks leven kunt doen om droogte en erosie tegen te gaan.

Drie praktische tips om droogte en erosie te bestrijden:

1. Zorg voor vergroening in je omgeving

Vergroening is heel belangrijk om droogte tegen te gaan. Je kunt zelf je steentje bijdragen door te gaan vergroenen in je voor- of achtertuin. Een tegel eruit en een plant erin zijn kleine beetjes die écht helpen! Je kunt het ook groter aanpakken door je straat te vergroenen samen met de buurt. Het zo groen mogelijk maken van je directe omgeving is een goed en doeltreffend initiatief.

2. Spread the word! Maak je omgeving bewust

Deel je kennis over droogte en bodemerosie met anderen. Op die manier kun je bewustzijn creëren binnen je omgeving en de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan versterken. We moeten het tenslotte samen doen!

3. Steun projecten die vergroenen

Vergroeningsprojecten zijn initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu door het aanplanten van bomen en het aanleggen van groene ruimtes. Door projecten te steunen die vergroenen, draag je bij aan het terugbrengen van de vegetatie.

poster

Hoe Justdiggit zorgt voor vergroening

Heel simpel: door de kracht van de natuur te benutten én communicatie in te zetten!

We runnen vergroeningsprojecten in Afrika waarbij we traditionele, makkelijk toepasbare technieken inzetten om uitgedroogde landschappen op grote schaal te herstellen. We geloven in de kracht van nature-based solutions, zoals het graven van bunds, het terugbrengen van bomen en het ontwikkelen van graszaadbanken.We werken hierbij nauw samen met lokale partners en communities. Al onze projecten worden dan ook lokaal beheerd en uitgevoerd. Ook zetten we media en communicatie in om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van vergroenen. Met onze mediacampagnes willen we de wereld ervan bewust maken dat nature-based solutions dé sleutel zijn tot het terugdraaien van klimaatverandering, en iedereen inspireren om hieraan bij te dragen. Zo kunnen we in korte tijd grote gebieden vergroenen, wat van goede invloed is op de biodiversiteit, natuur, mensen en – uiteindelijk – ons klimaat!

Veelgestelde vragen

Waarom is het herstellen van vegetatie zo belangrijk?

Vergroening kan op veel verschillende manieren. Een van die manieren is het herstellen van vegetatie. Het zijn namelijk planten die zorgen voor opslag van CO2 en het stimuleren van de watercyclus! Door de verdamping van water uit de poriën van bomen en planten komt er meer vocht in de lucht. En meer vocht betekent meer wolken en dus meer neerslag. Een andere reden waarom vegetatie zo belangrijk is, is vanwege de wortels. Wortels zorgen ervoor dat water beter opgenomen kan worden in de grond en ook dieper de grond in kan trekken. Daarnaast houden wortels de bodem goed vast, zodat tijdens hevige regenbuien geen vruchtbare grond wegspoelt. Het land kan zo gebruikt blijven worden voor landbouw, wat op zijn beurt zorgt voor voedsel, inkomen voor de bevolking en een vergroting van biodiversiteit. Vergroenen is dus onmisbaar voor de toekomst!