Wat is een ecosysteem?

Een ecosysteem zijn alle planten en dieren in een bepaald gebied samen met hun fysieke omgeving, zoals het zonlicht, de bodem, het water en de lucht.

Deze ecosystemen kunnen zich op het land, in het water of in de zee bevinden en zijn verschillend van grootte. Gezonde ecosystemen zijn altijd in balans. Dit betekent dat de populaties van dieren en planten die aanwezig zijn in een ecosysteem ongeveer hetzelfde blijven. Hoe groter het aantal verschillende dieren en planten hoe stabieler een ecosysteem is. Dit wordt ook wel de biodiversiteit van een ecosysteem genoemd. Mensen zijn grotendeels afhankelijk van ecosystemen. We halen ons voedsel uit de natuur, ons water wordt erdoor gezuiverd en de planten zorgen voor opslag van CO2.

Oorzaak &
gevolgen

Drought - Africa _ Justdiggit

Wat bedreigt het ecosysteem in Afrika?

Veel ecosystemen in Afrika staan onder grote druk. Hoge temperaturen en verminderde regenval, veroorzaakt door klimaatverandering, en overbegrazing van begroeide gebieden zorgen ervoor dat ecosystemen uit balans raken. Normaal gesproken kan een ecosysteem zelf deze balans weer herstellen. Wanneer een ecosysteem over een bepaald punt geduwd wordt, kan het echter zo zijn dat het blijvend verandert. Een groen en gezond ecosysteem kan hierdoor omslaan in een droge en dorre omgeving waar maar weinig planten kunnen groeien en veel dieren moeite hebben om te overleven.

woman digging bunds kenya

Wat zijn de gevolgen hiervan?

De verwoestijning van ecosystemen zorgt ervoor dat de biodiversiteit afneemt. Een ecosysteem met een lage biodiversiteit is gevoeliger voor bijvoorbeeld bosbranden en overstromingen. De droogte zorgt er ook voor dat sommige gewassen niet meer goed kunnen groeien, waardoor er voedseltekorten kunnen ontstaan voor mens en dier. Daarnaast zal de waterbeschikbaarheid in de bodem verminderen, waardoor het ook moeilijker wordt om drinkwater te vinden. Verder zorgt de verwoestijning van ecosystemen ervoor dar er minder CO2 opgeslagen wordt, wat uiteindelijk kan leiden tot verdere opwarming van de aarde en degradatie van ecosystemen.

Hoe kunnen wij dit oplossen?

Dit kan met behulp van vergroenen! Vegetatie zorgt voor de opslag van CO2, verkoeling en stimuleert de watercyclus. Door de verdamping van water uit de poriën van bomen en planten komt er meer vocht in de lucht. Hierdoor wordt de formatie van wolken gestimuleerd en komt er meer neerslag. Daarnaast zorgen de wortels ervoor dat het water beter opgenomen kan worden in de grond en ook dieper de grond in kan trekken. Hierdoor wordt de waterbeschikbaarheid in de grond hoger waardoor er weer meer verschillende soorten planten kunnen groeien. De biodiversiteit van planten en dieren wordt groter en het ecosysteem heeft de kans om te herstellen en in zijn oorspronkelijke staat terug te keren.

decorative image

Het decennium van ecosysteem herstel

Om het restaureren van ecosystemen wereldwijd aan te pakken, heeft de UN begin maart 2019 het decennium van ecosysteem herstel aangekondigd. Door grootschalig het ecosysteem te herstellen streeft de UN ernaar om klimaatverandering tegen te gaan, de zekerheid van voedsel te vergroten, watertekorten te verminderen en de biodiversiteit een boost te geven.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit