Krachten
bunden met
partners,
boeren en de Masai

In Noord-Tanzania werken we samen met Trias en LEAD Foundation om de regio's Arusha en Manyara nieuw leven in te blazen.

In deze regio’s wonen boeren en veehouders die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt, maar die te kampen hebben met uitdagingen als gevolg van droogte en onvoldoende grasland.

Tijd voor verandering! Daarom herstellen we samen met LEAD Foundation, Trias en ledenorganisaties de landbouw- en weidegronden langs de wildcorridor van Lake Manyara en Lake Natron.

Ons doel is om het leven van gemeenschappen te verbeteren en tegelijkertijd de natuur te herstellen door middel van Rainwater Harvesting (RWH), Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en Pastoralist Managed Natural Regeneration (PMNR). Deze methoden zijn snel, kosteneffectief en duurzaam en stellen bewoners in staat om hun land te verjongen, wat ten goede komt aan de beschikbaarheid van water, de gezondheid van de bodem, de opbrengst van gewassen en veevoer. Op grotere schaal heeft herbebossing ook een verkoelend effect op het lokale klimaat.

De totale in Arusha en Manyara
tot nu toe

97,000

bomen teruggebracht

>31.000

water bunds gegraven

>28 kilometer

Fanya Juu & Fanya Chini

34 miljoen

liter water wordt opgevangen

4

graszaadbanken

WE HEBBEN MEER DAN 97 duizend BOMEN TERUGGEBRACHT

Met behulp van Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), of Kisiki Hai (‘levende stronk’ in het Swahili), brengen we vergeten boomstronken terug. Dit is effectiever dan nieuwe bomen planten!

Door deze bomen terug te brengen, kunnen we gedegradeerde gebieden herstellen en weer groen en koel maken.

Kisiki Hai Treecovery _ Manyara Tanzania

Boer past Treecovery toe. Manyara, Tanzania in mei 2023.

We hebben meer dan 31 duizend bunds graven

Bunds (of zoals wij ze graag noemen: “earth smiles”) zijn halvemaanvormige kuilen die regenwater opvangen.

Ze worden gegraven in de projectgebieden in Afrika om regenwater op te vangen dat anders weg zou spoelen over de droge, kale grond. Door bunds te graven kunnen we grote gebieden vergroenen in korte tijd. Dit heeft een positief effect op biodiversiteit, natuur, mensen en – uiteindelijk – ons klimaat.

48 Hans 05 2023 Emurua Bunds Monduli _ Arusha Tanzania

Emurua, Arusha in mei 2023.

Meer dan 28 kilometer AAN GEULEN GEGRAVEN

Fanya Juu en Fanya Chini zijn technieken om regenwater op te vangen. Boeren graven hierbij geulen langs de randen van hun land en op hun land zelf. Hierdoor wordt erosie voorkomen en regenwater opgevangen.

Fanya Juu Fanya Chini_Arusha_Monduli

Boer in Monduli, Arusha in mei 2023.

WE HEBBEN 34 miljoen liter WATER OPGESLAGEN

Een van de grootste voordelen van het terugbrengen van vegetatie is het verhoogde vochtgehalte in de lucht. Vegetatie transpireert: water verdampt uit de planten waardoor de directe omgeving afkoelt. Op grote schaal helpt dit om wolken te vormen en verhoogt het de kans op regen, wat vervolgens helpt om de watercyclus te herstellen.

6_water_replenishment

IN TOTAAL HEBBEN WE 4 GRASZAADBANKEN

Binnen ons graszaadbankenproject zaaien en oogsten Masai vrouwen grassen (hooi) en zaden. Ze verkopen deze zaden op lokale markten of aan organisaties, wat zorgt voor een extra bron van inkomsten. De graszaadbanken vormen een oase van groen in een droge en kale omgeving.

In totaal hebben we 4 graszaadbanken in Noord-Tanzania.

Women Seedback Action -43

Onze aanpak

Waterbunds
Kisiki Hai
Fanya Juu en Fanya Chini
Capaciteit opbouwen
Building a Movement
Contactloos vergroenen

Waterbunds

Waterbunds zijn halvemaanvormige gaten die worden gegraven om de harde toplaag van de bodem open te breken.

De bunds remmen het regenwater dat naar beneden stroomt af en vangen het op, zodat er minder vruchtbare grond wegspoelt. De waterbalans in de bodem herstelt zich, waardoor er meer water beschikbaar is voor de zaden die nog aanwezig zijn in de bodem. Deze zaden krijgen daardoor de kans om te ontkiemen en dat betekent: vergroening! In het Arusha projectgebied hebben de Masai al 22.000 waterbunds gegraven!

decorative image

Kisiki Hai

Pastoralist Managed Natural Regeneration (PMNR), of Kisiki Hai (‘levende stronk’ in het Swahili), is een techniek om bomen opnieuw te laten groeien en nieuwe, natuurlijke stronken groot te laten worden.

In het programma worden lokale Masai herders en boeren getraind om de techniek toe te passen op hun eigen land. Hierdoor kunnen er in totaal 32.000 bomen worden teruggebracht!

kisiki hai regreening tanzania

Fanya Juu en Fanya Chini

Fanya Juu en Fanya Chini zijn technieken om regenwater op te vangen. Boeren graven hierbij geulen langs de randen van hun land en op hun land zelf. Hierdoor wordt erosie voorkomen en regenwater opgevangen.

Fanya Chini betekent ‘gooi het naar beneden’ in Swahili. Het zorgt ervoor dat regenwater dat buiten de akkers valt niet wegstroomt over het land. Zo wordt erosie van vruchtbare grond voorkomen. Fanya Juu betekent ‘gooi het naar boven’ en voorkomt het wegstromen van regenwater wat op het land van de boer valt, waardoor er meer water beschikbaar is voor de gewassen op het land. Uiteindelijk helpt het de boeren hun land nog groener te maken!

 

Fanya Juu/Chini drone shot

Capaciteit opbouwen

Door het trainen van 100 facilitators (onze ‘vergroenings’-kampioenen), kunnen we 1200 herders en boeren bereiken in de Arusha-regio.

Deze facilitators leren de andere community leden hoe ze bomen op hun eigen land kunnen terugbrengen. Zo kunnen we duizenden mensen activeren om hun eigen land te vergroenen, wat zorgt voor miljoenen nieuwe bomen in de Arusha-regio. Dit draagt bij aan een betere weerstand tegen droogte, een betere voedselproductie en meer inkomen voor de gezinnen. De vergroenings-kampioenen krijgen ook de technieken voor het opvangen van regenwater aangeleerd, waardoor hun grond nog groener wordt.

decorative image

Building a Movement

Wij geloven dat het belangrijk is om niet alleen mensen te trainen om hun land te vergroenen. We willen ze ook op andere manieren bereiken en inspireren.

Door te werken aan een echte regreening movement, willen wij miljoenen Masai herders en boeren bereiken en inspireren. Om de bevolking te vertellen over onze movement, hebben wij een movie roadshow opgezet: een video-caravan die van dorp naar dorp trekt. De roadshow is een eendaags evenement, vol met theater, muziek, dans en voorstellingen – alles over Kisiki Hai. Zodra het donker wordt, plaatsen we een groot filmdoek waarop de film Kisiki Hai is te zien. Deze inspirerende film is volledig opgenomen in Tanzania.

Movie Roadshow 2018

Contactloos vergroenen

Om de regreening movement nog groter te laten worden, hebben wij verschillende benaderingen opgezet om boeren te bereiken en te inspireren, zonder ze fysiek te hoeven bezoeken. Zo kunnen we ook herders en boeren buiten de Arusha-regio inspireren!

Zo gaan we bijvoorbeeld een vergroening sms-service opzetten. Herders en boeren kunnen zich hiervoor aanmelden, waarna ze elke week een sms krijgen met tips en tricks voor het inzetten van Kisiki Hai en Fanya Juu en Fanya Chini. 

Partner up Digital Regreening Platform
poster

JE KUNT ONZE PROJECTLOCATIES NU (VIRTUEEL) BEZOEKEN!

Om echt te begrijpen hoe op de natuur gebaseerde oplossingen hele landschappen, ecosystemen en gemeenschappen transformeren, moet je het met je eigen ogen zien.

En daar lopen we gelijk tegen een probleem aan: we kunnen niet de hele wereld naar onze projectgebieden vervoeren. Met deze interactieve ervaring hebben we een oplossing gevonden. We besloten om onze vergroeningsprojecten rechtstreeks naar jou te brengen. Virtueel, waar je ook bent. Kom binnen en ontdekt zelf de Water bunds en Treecovery farm!

Onze missie

We zijn op een missie om Afrikaanse landschappen in de komende 10 jaar te vergroenen, samen met miljoenen boeren én samen met jou.

Als we de aarde binnen 10 jaar willen afkoelen, hebben we iedereen nodig! We gebruiken de kracht van media, communicatie, data en de nieuwste technologie om onze boodschap te verspreiden en op te schalen. We willen een hele generatie inspireren, verenigen en mobiliseren en zo een landschapsherstelbeweging opbouwen.

Ander werk

Al ons werk