CO₂ : hoe werkt het?

De meesten van ons weten dat de opstapeling van CO₂-uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Maar wat veroorzaakt deze opstapeling en hoe bestrijden we het?

Oorzaak en gevolgen

Wat zijn de oorzaken van CO2 uitstoot?
Wat zijn de gevolgen van deze CO2 uitstoot?

Wat zijn de oorzaken van CO2 uitstoot?

Er zijn veel bronnen van COuitstoot. Zo ademen wij mensen elke dag gemiddeld een kilo COuit.

Ook planten en dieren ‘ademen’ COuit die in de atmosfeer terecht komt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en het ontdooien van permafrost (permanent bevroren grond) zorgen voor de uitstoot van CO2. Dit zijn allemaal natuurlijke bronnen van CO2  uitstoot waardoor de aarde in balans blijft. De uitstoot van CO2 afkomstig van niet natuurlijk bronnen is echter sterk aan het toenemen, waardoor deze balans verstoord wordt. Dit komt hoofdzakelijk door menselijke activiteiten. We pakken de auto, warmen onze huizen op wanneer het koud is en gebruiken energie om te koken. Dit kost allemaal energie. Om deze energie te krijgen worden fossiele brandstoffen verbrand en dit zorgt voor een verhoogde COuitstoot.

cloud rain

Wat zijn de gevolgen van deze CO2 uitstoot?

De ophopende uitstoot van COheeft voor het grootste deel gezorgd voor de opwarming van de aarde.

Dit komt door het zogenaamde broeikaseffect, waarbij broeikasgassen zoals COervoor zorgen dat de warmte van de aarde niet goed weg kan. De opwarming van de aarde heeft verschillende gevolgen. Zo komen hittegolven vaker voor, zijn regenbuien heftiger en stijgt de zeespiegel. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte zorgt voor verdroging van de grond waardoor gewassen mislukken. Wanneer er regen valt zijn deze buien vaak zo hevig dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken waardoor het wegstroomt naar lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend. Een proces wat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land, met het gevolg dat het land verminderd beschikbaar is voor landbouw, vegetatie verloren gaat en de droogte in stand wordt gehouden. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote armoede en hongersnood in deze gebieden.

Climate change - drought in Africa - Justdiggit
pembamoto

Wat kunnen wij hieraan doen?

Vergroenen helpt! Recent onderzoek laat zien dat we met behulp van natuur gebaseerde oplossingen tot 37% van de CO2  vermindering kunnen bewerkstelligen die nodig is om de opwarming van de aarde in 2030 te beperken tot 2 °C. Vegetatie zorgt voor opslag van CO2. Hierdoor komt er minder CO2 in de atmosfeer wat zorgt voor vermindering van het broeikaseffect. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de aarde minder opwarmt. Daarnaast zorgen planten en bomen voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond en er meer water beschikbaar is voor planten, dieren en mensen. Bovendien stimuleert vergroening de watercyclus waardoor het vaker regent en meer water in de grond wordt vastgehouden. Hierdoor kan het land weer gebruikt worden voor landbouw. Dit zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit