Wat is klimaat-verandering en hoe gaan we het tegen?

We horen het steeds meer om ons heen: het klimaat is aan het veranderen. Maar wat is klimaatverandering precies? Waarom is dit een negatieve ontwikkeling? En belangrijker nog: wat kunnen we doen om het tegen te gaan? Je leest het op deze pagina.

Wat is klimaatverandering?
Hoe wordt klimaatverandering veroorzaakt?

Wat is klimaat-
verandering
?

Het klimaat wordt gezien als het normale weer in een specifiek gebied. Zo zijn de temperaturen in de Amazone altijd hoog en regent het er bijna elke dag, terwijl het op Antarctica altijd vriest. Maar, wanneer er een verandering plaatsvindt in de normale temperatuur, de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied en de wind drastisch verandert, is er sprake van klimaatverandering. In dat geval is niet alleen verandering van het klimaat te zien in specifieke gebieden, maar ook wereldwijd worden de gevolgen van klimaatverandering aantoonbaar gevoeld.

Climate change CO2 emissions Chimney Justdiggit

Hoe wordt klimaatverandering veroorzaakt?

Verandering van het klimaat is niets nieuws. In het verleden hebben natuurlijke factoren zoals vulkaanuitbarstingen en El Niño (warmer-dan-gemiddelde zeewatertemperaturen) gezorgd voor schommelingen in de wereldwijde temperatuur en neerslag. Wat wel nieuw is, is de invloed van mensen op klimaatverandering. We reizen met de auto, warmen onze huizen op wanneer het koud is en gebruiken energie om te koken. Deze alledaagse activiteiten zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Zulke gassen zorgen ervoor dat de warmte van de aarde niet goed meer weg kan, met de opwarming van de aarde als gevolg. De oorzaak van de grootste klimaatverandering is voornamelijk te wijten aan menselijke activiteiten.

Climate change - drought in Africa - Justdiggit

Wat zijn de gevolgen van klimaat-
verandering?

De opwarming van de aarde heeft verschillende gevolgen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Veranderingen in weerpatronen
  • Voedseltekorten voor de bevolking
  • Vluchtelingen wegens het klimaat

1. Veranderingen in weerpatronen

Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor, zijn regenbuien heftiger en stijgt de zeespiegel. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte en het uitblijven van regen zorgen voor verdroging van de grond waardoor gewassen mislukken en dieren sterven. 

2. Voedseltekorten voor de bevolking

Wanneer er wél regen valt, zijn deze buien vaak zo hevig dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken. Daardoor stroomt het water weg naar lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend. Een proces wat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land: het land is minder geschikt is voor landbouw, vegetatie gaat verloren en de droogte wordt in stand gehouden. In het ergste geval zorgt dit voor voedseltekorten voor de lokale bevolking.  

3. Vluchtelingen wegens het klimaat

Als de mensen niet meer zeker zijn van voedsel, trekken ze naar andere gebieden, in de hoop daar vruchtbare grond te vinden waar zij hun voedsel kunnen verbouwen. Deze mensen worden ook wel klimaatvluchtelingen genoemd. Zij moeten vluchten vanwege de nare gevolgen van het veranderen van het klimaat.

De oplossing voor klimaatverandering: vergroening

Met behulp van vergroening kunnen we de CO2-emissie met wel 37% verminderen. En op zijn beurt gaat dat de opwarming van de aarde tegen.

Hoe werkt dat precies? Vergroening is het aanplanten van bomen en het aanleggen van groene ruimtes. Omdat deze vegetatie zorgt opslag van CO2, komt er minder CO2 vrij in de atmosfeer. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de aarde minder opwarmt. Daarnaast zorgen planten en bomen voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond en er meer water beschikbaar is voor planten, dieren en mensen. Ook stimuleert vergroening de lokale watercyclus, waardoor het vaker regent en meer water in de grond wordt vastgehouden. Uiteindelijk kan vergroening ervoor zorgen dat het land weer gebruikt kan worden voor landbouw, zodat lokale bevolking zeker is van voedsel en inkomen. 

poster

Zo helpt Justdiggit met vergroenen

Justdiggit heeft als doel om beschadigde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstelprojecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren.

Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroten deze projecten de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt duurzame projecten. Met gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstelbeweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

Ook je steentje bijdragen?

Het terugbrengen van groen heeft een positief effect op het klimaat, biodiversiteit en de leefomgeving van mensen. Wil jij klimaatverandering tegengaan door Afrika te vergroenen? Draag jouw steentje bij door te doneren!