Wat is klimaat-verandering?

We horen het steeds meer om ons heen: het klimaat is aan het veranderen. Maar wat is klimaatverandering nou precies?

Het klimaat wordt gezien als het normale weer in een specifiek gebied. Zo zijn de temperaturen in de Amazone altijd hoog en regent het er bijna elke dag, terwijl het op Antarctica altijd vriest en bijna nooit neerslag valt. Wanneer er een verandering is in de normale temperatuur en de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied is er sprake van verandering van het normale weer. Dit is klimaatverandering. Niet alleen in specifieke gebieden is verandering van het klimaat te zien, wereldwijd worden de gevolgen van klimaatverandering gevoeld.

Oorzaak & gevolgen

Waardoor wordt klimaatverandering veroorzaakt?
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Waardoor wordt klimaatverandering veroorzaakt?

Verandering van het klimaat is niets nieuws.

Natuurlijke factoren zoals vulkaanuitbarstingen en El Niño hebben in het verleden gezorgd voor schommelingen in de wereldwijde temperatuur en neerslag. Wel nieuw is de invloed van mensen op de verandering van het klimaat. We pakken de auto, warmen onze huizen op wanneer het koud is en gebruiken energie om te koken. Deze alledaagse activiteiten zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan en CO2. Deze gassen zorgen ervoor dat de warmte van de aarde niet goed meer weg kan, met de opwarming van de aarde als gevolg.

Climate change CO2 emissions Chimney Justdiggit

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

De opwarming van de aarde heeft verschillende gevolgen.

Zo komen hittegolven vaker voor, zijn regenbuien heftiger en stijgt de zeespiegel. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte en het uitblijven van regen zorgen voor verdroging van de grond waardoor gewassen mislukken. Wanneer er regen valt zijn deze buien vaak zo hevig dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken waardoor het wegstroomt naar lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend. Een proces wat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land, met het gevolg dat het land verminderd beschikbaar is voor landbouw, vegetatie verloren gaat en de droogte in stand wordt gehouden. Dit kan leiden tot voedseltekorten voor de lokale bevolking. Omdat de mensen niet meer zeker zijn van voedsel, trekken ze naar andere gebieden, in de hoop daar vruchtbare grond te vinden waar zij hun voedsel kunnen verbouwen. Deze mensen worden ook wel klimaatvluchtelingen genoemd. Zij moeten vluchten vanwege de gevolgen van het veranderen van het klimaat.

Climate change - drought in Africa - Justdiggit
Cooling effect vegetation bund

Hoe kunnen wij klimaat-
verandering oplossen?

Dit kan met behulp van vergroenen!

Onderzoek laat zien dat we met behulp van natuur gebaseerde oplossingen tot 37% van de CO2-emissie vermindering kunnen bewerkstelligen die nodig is om de opwarming van de aarde in 2030 te beperken tot 2 °C. Vegetatie zorgt voor opslag van CO2. Hierdoor komt er minder COin de atmosfeer wat zorgt voor vermindering van het broeikaseffect. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de aarde minder opwarmt. Daarnaast zorgen planten en bomen voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond en er meer water beschikbaar is voor planten, dieren en mensen. Bovendien stimuleert vergroening de lokale watercyclus waardoor het vaker regent en meer water in de grond wordt vastgehouden. Uiteindelijk kan vergroening ervoor zorgen dat het land weer gebruikt kan worden voor landbouw. Dit zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit