Partner
succes verhalen

Van het terugbrengen van 14 miljoen bomen binnen 5 jaar tot het vergroenen van een gebied ter grootte van Amsterdam – al onze partnerships voor vergroening zijn uniek! De organisaties waarmee wij samenwerken hebben wel één ding gemeen: ze dragen allemaal direct bij aan een groenere planeet. Lees meer over onze huidige partnerships.

Partner succesverhalen
315,000
Bunds gegraven
14,000,000
Bomen teruggebracht
12
Graszaadbanken opgezet
400,000
Hectare land aan het herstellen

Hoe jouw
donatie
bijdraagt

Door met ons samen te werken draag je bij aan grootschalige vergroeningsprojecten in Afrika. Wij herstellen droog en gedegradeerd land door nature-based solutions in te zetten. Hierdoor verbeteren we de bodemopbrengst, biodiversiteit en water- en voedselzekerheid in onze projectgebieden en koelen we onze planeet af.

1. Landschapsherstel

Met het verdwijnen van vegetatie wordt het moeilijker voor nieuwe vegetatie om terug te keren. Er zijn namelijk minder voedingsstoffen in de bodem en water kan minder diep de bodem in trekken door de de harde en droge toplaag. Gelukkig is er een oplossing: door de juiste landschapshersteltechnieken toe te passen kunnen we de natuur een handje helpen waardoor vegetatie tóch terugkeert in gedegradeerde gebieden. Dankzij de terugkerende vegetatie wordt de bodem weer gezond en vruchtbaar, waardoor planten en bomen blijven groeien. Op deze manier helpt terugkerende vegetatie met het herstellen van een heel gebied!

2. Bomen terugbrengen

 Veel mensen denken dat wij vergroenen door bomen te planten. Dit is niet waar! We doen iets wat veel sneller werkt: we brengen op grote schaal bomen terug door gebruik te maken van de vele miljoenen (!) levende boomstronken die je op land in heel Afrika kan vinden.  Deze voorheen grote en gezonde bomen werden in het verleden gekapt voor brandhout, timmerhout, houtskoolproductie of om plaats te maken voor landbouw. Met de juiste technieken en een beetje liefde  is het mogelijk om deze boomstronken weer tot volwaardige bomen te laten groeien, op een veel snellere en duurzamere manier dan bij het aanplanten van nieuwe bomen. Aangezien dit om inheemse bomen gaat zijn de wortelsystemenen nog in tact en passen ze binnen de bestaande ecosystemen, waardoor hun overlevingskans véél groter is.  In onze Treecovery projecten gebruiken we samen met boeren een techniek genaamd Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Dit heet ook wel Kisiki Hai (‘levende stronk’) in Swahili.

3. Opvangen van water

Door aanhoudende droogte en overbegrazing is de bovenlaag van de grond in veel van onze projectgebieden hard geworden. Als het regent, stroomt het water naar lager gelegen gebieden, waardoor de vruchtbare bovenlaag van de grond erodeert. Door halvemaanvormige kuilen te graven, ook wel water bunds genoemd, kunnen we dit water vasthouden. Door bunds te graven, openen we de harde toplaag zodat het water een betere kans heeft om in de bodem te dringen. Hierdoor is er meer water beschikbaar voor vegetatie, waardoor de zaden in de bodem kunnen groeien en het gebied weer groen wordt. Meer vegetatie betekent ook dat er meer water in de bodem kan worden vastgehouden, waardoor er weer meer vegetatie kan groeien!

4. Klimaatadaptatie & CO₂ sequestratie

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Vooral in onze projectgebieden, waar de effecten al duidelijk zichtbaar zijn. Regens zijn onvoorspelbaarder geworden, wat leidt tot zowel droogtes als overstromingen. Sterke en veerkrachtige ecosystemen zijn cruciaal om met deze veranderingen om te gaan. De aanwezigheid van vegetatie speelt hierbij een grote rol! Door regenwater vast te houden en vegetatie terug te brengen, kunnen landschappen deze extreme situaties beter weerstaan, wat leidt tot minder schade voor zowel de natuur als de mensen die afhankelijk zijn van deze landschappen. De aanwezigheid van vegetatie verlaagt ook de temperatuur van de bodem en de atmosfeer, wat kan zorgen voor een verzachtende buffer tegen de effecten van het veranderende klimaat. 

Vegetatie haalt daarnaast CO₂ uit de atmosfeer via een proces dat fotosynthese heet. Groeiende vegetatie zorgt voor een netto-opname van CO₂, waardoor de concentratie in de atmosfeer afneemt. Het op grote schaal vergroenen van land heeft daarom een verzachtend effect heeft op het broeikaseffect en de opwarming van de aarde!

**Disclaimer: door gedegradeerde landschappen te herstellen en vegetatie terug te brengen, vangen onze programma’s CO₂ op. Justdiggit compenseert echter niet formeel voor koolstofuitstoot. Om de koolstofuitstoot op een formele manier te compenseren, is een specifieke certificering van het programma en de vastgelegde koolstof nodig. Dit proces kan meerdere jaren in beslag nemen en is erg duur. Wij investeren deze middelen liever in het opschalen van onze vergroeningsprojecten. In plaats van een formele compensatie voor koolstofuitstoot maken we een projectie van de hoeveelheid koolstof die in de komende 20 jaar zal worden vastgelegd, gebaseerd op de verwachte koolstofopname door Treecovery en de prestaties van vergelijkbare, reeds lopende programma’s.

5. Boeren inspireren

Als onderdeel van onze vergroeningsmissie willen we boeren in Afrika inspireren en activeren om te beginnen met het vergroenen van hun eigen land. In onze Treecovery projectgebieden nodigen we daarom een aantal gerespecteerde en ervaren boeren uit om deel te nemen aan het Training of Trainers-programma. Hierbij streven we altijd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Door de training te voltooien, worden zij Champion Farmers: ambassadeurs van vergroenen die hun collega’s in de community inspireren en leren hoe ze met vergroenen aan de slag kunnen gaan. Een andere manier waarop we mensen inspireren om hun land te vergroenen is door graszaadbanken op te zetten en verschillende communicatiemiddelen te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn een wekelijkse sms-service, filmvoorstellingen, muurschilderingen en onze Regreen App met tips and trics over vergroenen.

6. Positief effect op lokale gemeenschappen

Het vergroenen van gedegradeerde gebieden heeft niet alleen een positieve invloed op de mensen die direct betrokken zijn bij de projecten. Het heeft een positieve invloed op de hele omgeving! Als een boer bijvoorbeeld begint met het vergroenen van zijn of haar land, kan de oogst toenemen. Dit kan bijdragen aan een hoger inkomen voor de boeren en hun gezinnen. En wanneer gemeenschappelijke grond wordt hersteld, door het graven van bunds of het terugbrengen van bomen, profiteert de hele gemeenschap van de toegenomen vruchtbaarheid van de grond. Daarnaast betekent groener en gezonder land meer ruimte voor het vee om te grazen en dus meer voedsel en inkomen voor de hele gemeenschap.

7. Biodiversiteit verbeteren

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen op aarde. Het omvat alle verschillende soorten leven: dieren, planten en zelfs micro-organismen zoals bacteriën. Een rijke biodiversiteit is een belangrijke factor om ecosystemen gezond te houden. Helaas neemt de biodiversiteit op aarde snel af. Daarom moeten we vergroenen! Door vegetatie terug te brengen en gedegradeerde landschappen te herstellen, kan het aantal verschillende soorten in een ecosysteem toenemen, wat leidt tot een grotere biodiversiteit.

Doneren met
belastingvoordeel

Justdiggit heeft sinds 2010 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status wordt je periodieke donatie vrijgesteld van belasting, wat betekent dat je bijdrage volledig ten goede komt aan onze projecten en gemeenschappen! De toekenning van de ANBI-status helpt ons en onze partners bij het realiseren van onze gezamenlijke missie: het vergroenen van Afrika om onze aarde af te koelen. Wil je meer weten over de belastingvoordelen die je kunt krijgen door een periodieke schenking te doen aan Justdiggit?

Wij Werken aan 8
sustainable development
goals

SDG 1
Geen armoede

Met onze vergroeningsprojecten zorgen we voor extra inkomsten voor mensen. Deelnemers binnen onze projectgebieden krijgen betaald voor het graven van bunds en door bomen terug te brengen op landbouwgrond in Tanzania dragen we bij aan landschapsherstel en verbeterde gewasopbrengsten. Met de graszaadbanken ondersteunen we specifiek Maasai vrouwengroepen die extra inkomen verdienen door graszaden en hooi te verkopen.

SDG 2
Geen honger

We verbeteren de voedselzekerheid van gemeenschappen in onze projectgebieden, omdat het herstellen van gedegradeerd land sterke landbouwsystemen creëert en de productiviteit van het land verhoogt.

SDG 5
Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in al onze programma’s voor vergroening. We betrekken vrouwen actief bij de projecten door een gelijk aantal vrouwen en mannen aan onze Champion Farmers trainingsprogramma’s toe te wijzen. Een ander voorbeeld zijn de graszaadbanken, die altijd volledig worden gerund door Maasai vrouwen. Deze vrouwen worden getraind in het opzetten en onderhouden van de graszaadbanken en leren belangrijke ondernemersvaardigheden. Op deze manier zorgen de graszaadbanken voor extra inkomsten voor hen en verbeteren ze hun positie binnen de gemeenschap.

SDG 6
Schoon water en sanitaire voorzieningen

We ondersteunen gemeenschappen bij het implementeren van toegankelijke technieken voor het opvangen van regenwater. Deze interventies houden regenwater vast en helpen bij het herstel van gedegradeerde gebieden, wat zorgt voor efficiënter watergebruik en minder waterschaarste.

SDG 8
Eerlijk werk en economische groei

Onze vergroeningsprojecten creëren inkomen en werkgelegenheid in de gebieden waar we werken. Het graven van de bunds zorgt voor een extra inkomen voor gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien. Graszaadbanken ondersteunen specifiek vrouwengroepen om een inkomen te verdienen met graszaden en hooi. De meeste Treecovery (FMNR) boeren melden ook dat ze wat extra inkomen genereren dankzij hun nieuwe bomen. Champion Farmers gebruiken soms hun nieuw verworven vaardigheden en sociale status om een nieuwe baan na te streven, bijvoorbeeld bij de lokale overheid. 

SDG 13
Klimaatactie

Het terugbrengen van vegetatie is cruciaal voor het creëren van sterke en veerkrachtige ecosystemen. Dit soort gebieden hebben een groter aanpassingsvermogen aan extreme situaties, zoals droogte en onregelmatige regenval. Op deze manier zullen gemeenschappen die afhankelijk zijn van sterke ecosystemen minder kwetsbaar zijn voor extreme omstandigheden. Vegetatie heeft verder een verkoelend effect op het lokale en regionale klimaat, wat ook het directe effect van extreem weer verzacht. Omdat groeiende vegetatie CO₂ uit de atmosfeer opneemt, neemt de CO₂-concentratie af, wat het broeikaseffect vermindert. Op grote schaal heeft dit een positief effect op de strijd tegen de opwarming van de aarde.

SDG 15
Leven op het land

Onze vergroeningsprojecten bestrijden verwoestijning door regenwater vast te houden en vegetatie terug te brengen. Door gemeenschappen bij onze programma’s te betrekken, bevorderen we duurzamer landgebruik en beheer. Onze Treecovery programma’s bevorderen het duurzame gebruik van bomen en verminderen ontbossing. Onze inspanningen om de verspreiding van invasieve soorten tegen te gaan dragen bij aan meer evenwichtige en veerkrachtige ecosystemen. Door tienduizenden hectare aangetast en slecht beheerd land te herstellen, stimuleren we de veerkracht van ecosystemen, de biodiversiteit en de natuur in het algemeen!

sdg 17
Partnerships om doelstellingen te behalen

We werken nauw samen met (lokale) bedrijven en mediapartners, maar ook met lokale overheden en landschapsinitiatieven. In al onze samenwerkingen richten we ons op het delen van kennis en ervaringen. Op deze manier versterken we de wereldwijde samenwerking voor het behalen van de doelen voor duurzame ontwikkeling!

"Alleen samen kunnen we, door middel van tastbare oplossingen, onze impact vergroten en bijdragen aan een groene planeet."

Marjolein Albers
Marjolein Albers CEO at Justdiggit
before-after after dodoma
before-after before dodoma

Pembamoto, TANZANIA (juni 2018 - juli 2022)

Stuur ons een e-mail

Wij staan altijd open voor nieuwe partnerships met bedrijven en organisaties die, samen met ons, een positieve impact willen maken op het klimaat en de bestaanszekerheid van miljoenen mensen. Sluit je aan bij de groene revolutie en voeg niet alleen waarde toe voor je klanten, partners en medewerkers, maar voor de hele planeet!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ik wil meer weten over*

Persoonlijk contact

Als je liever graag persoonlijk eventuele vragen of mogelijkheden wilt bespreken, kun je ons ook bellen. We gaan graag het gesprek met je aan via partnerships@justdiggit.org of +31 (0)20 737 23 66.

Ronald van der Bij Justdiggit

Ronald van der Bij

Head of Global Business Development & Fundraising
Maxime Kosterman team Justdiggit

Maxime Kosterman

Corporate Funding & Partnerships Manager
Profiel foto Jan Pompe

Jan Pompe

Business Innovator & Fundraiser