we kunnen HET EVENWICHT op onze planeet herstellen, maar de tijd dringt

Justdiggit is een officiële partner van de United Nations Environment Programme (UNEP), een orgaan binnen de Verenigde Naties. De UNEP heeft het komende decennium uitgeroepen tot het “Decennium van het Ecosysteem Herstel”. Lees meer over het decennium en onze rol hierin!

Ecosystemen zijn belangrijk voor het leven op aarde en een gezond ecosysteem heeft een positief effect op de mensen die er wonen. Helaas zijn de ecosystemen op onze planeet uit balans gebracht. De degradatie van het milieu gebeurt wanneer hulpbronnen worden onttrokken zonder rekening te houden met welk effect dit heeft op de ecosystemen. Gelukkig kunnen we de balans herstellen, maar de tijd dringt. Door de degradatie van ecosystemen te stoppen en de manier waarop we ze gebruiken aan te passen, kunnen we ze weer functioneel maken.

UN Decade

ecosysteem herstel

UNEP - Justdiggit

Wat is de United Nations Environment Programme (UNEP)?

De UNEP is onderdeel van de Verenigde Naties. Het programma zet zich wereldwijd in voor duurzame ontwikkeling op het gebied van natuur en milieu. Hoe erg de natuur beschadigd is, wordt steeds duidelijker. De gevolgen van klimaatverandering zijn in veel gebieden dagelijks voelbaar. Tijd om iets te doen! De projecten van de UNEP richten zich dan op het herstel van schade aan de natuur en het voorkomen hiervan. 

Om in actie te komen voordat het te laat is, heeft de UNEP het ‘Decennium van het Ecosysteem Herstel’ (2021-2030) aangekondigd. En Justdiggit is een van de hoofdpartners. Benieuwd hoe wij hierbij betrokken zijn? Lees dan verder.

woman farmer tanzania regreening

Wat is het “Decennium van het Ecosysteem Herstel”?

De reden voor een decennium in het teken van ecosysteem herstel is simpel: de komende 10 jaar zullen een cruciale rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Als we nu actie ondernemen, kunnen we het verder opwarmen van de aarde tegengaan voordat de schade die we aan hebben gericht onherstelbaar is. Het decennium start in 2021 en loopt tot 2030, de deadline van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Waarom is het herstellen van ecosystemen zo belangrijk? Het antwoord is simpel: gezonde ecosystemen zijn belangrijk voor al het leven op aarde.  De afgelopen jaren zijn de ecosystemen van onze planeet flink uit balans gebracht. Dit gebeurt wanneer er grondstoffen uit een ecosysteem worden gehaald, zonder aan de gevolgen hiervan te denken. Gelukkig kunnen we de balans weer herstellen, maar dat moet wel nu gebeuren. Door degradatie van land tegen te gaan en de manier waarop we ecosystemen gebruiken te veranderen, kunnen we de natuurlijke balans van de ecosystemen weer herstellen, met een positief effect op de natuur, mensen, dieren en het klimaat!

Het “Decennium van het Ecosysteem Herstel” is een initiatief om mensen bewust te maken van het belang en de urgentie van een duurzame toekomst. De focus ligt op het voorkomen en stoppen van degradatie van ecosystemen en het herstellen van al beschadigde ecosystemen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de natuur maar ook op de wereldwijde armoede. Door politiek, wetenschap en supporters samen te brengen, kan de VN dit doel te bereiken.  Samen kunnen we het komende decennium de aarde weer groener en koeler maken!

Wat is de rol van Justdiggit in het Decennium van het Ecosysteem Herstel?

Justdiggit is trotse partner van UNEP en het “Decennium van het Ecosysteem Herstel”! Door vegetatie in gedegradeerde gebieden terug te brengen, kunnen we ecosystemen herstellen. Overbegrazing, verkeerd gebruik van landbouwgrond en de opwarming van de aarde hebben ervoor gezorgd dat veel gebieden in Afrika zijn gedegradeerd. Dit zorgt voor erosie waardoor vruchtbare grond verloren gaat. Door de waterbalans in de grond te herstellen, maakt Justdiggit dit droge land weer groen.

Het terugbrengen van vegetatie heeft een positieve impact op het lokale en regionale klimaat, biodiversiteit en water- en voedselzekerheid. Door boeren in Afrika de positieve effecten van vergroening te laten zien, zijn we van plan  om miljoenen boeren in heel Afrika te inspireren en activeren om te gaan vergroenen. Zo creëren we een “vergroenings” beweging, die zich van dorp tot dorp verspreidt en zo uiteindelijk over heel Afrika uitstrekt!

In onze projecten gebruiken we dus landschapsherstel om ecosystemen te herstellen. En dat is niet het enige! Onze projecten helpen namelijk ook mee in het bereiken van de SDG’s. Met onze projecten raken we maar liefst 8 van de 17 SDG’s aan.

Wat kan jij doen om het UN Decennium van het Ecosysteem Herstel te supporten?

Door samen te werken, kunnen we de ecosystemen herstellen voor 2030! Bijvoorbeeld door droge gebieden in Afrika weer groen en vruchtbaar te maken. Dat kan ook jouw bijdrage zijn! Door je aan te sluiten bij de Regreen Revolution help je mee de aarde weer groener en koeler te maken.

poster

Het verhaal van Justdiggit