Bronzen partner
Zilveren partner
Gouden partner
Platinum partner


€1.000+
per jaar

 • Word een Justdiggit supporter 
 • Steun onze vergroeningsprojecten
 • Ontvang een vergroeningscertificaat met ons logo
 • Ontvang ons communicatiepakket
decorative image


€5.000+
per jaar

 • Word een Justdiggit partner
 • Je donatie gaat automatisch naar het gebied dat het hardst funding nodig heeft 
 • Ontvang ons jaarlijkse impactrapport 
 • Ontvang ons communicatiepakket
decorative image


€25.000+
per jaar

 • Word een Justdiggit partner
 • Kies ervoor om een bund of Treecovery project te steunen
 • Ontvang een op maat gemaakte schatting van de potentiële impact van je donatie 
 • Ontvang één keer per jaar een voortgangsrapport
 • Ontvang een uitgebreid communicatiepakket 
 • Uw bedrijfslogo op onze website en een (mogelijke) vermelding in onze nieuwsbrief
decorative image


€50.000+
per jaar

 • Word een Justdiggit partner
 • Kies ervoor om een bund of Treecovery project te steunen en vergroen een specifiek gebied
 • Ontvang een op maat gemaakte schatting van de potentiële impact van uw donatie 
 • Ken je projectlocatie en welke dorpen hiervan profiteren
 • Ontvang twee keer per jaar een voortgangsrapport
 • Ontvang een gepersonaliseerd communicatiepakket 
 • Uw bedrijfslogo op onze website en een (mogelijke) vermelding in onze nieuwsbrief
decorative image

€1.000+ per Jaar
Bronzen Partner

Wat we kunnen doen met jouw donatie van €1.000 of meer

We hebben elke organisatie en elk bedrijf ter wereld nodig om onze planeet af te koelen en te bouwen aan een klimaatbestendige toekomst. Daarom verwelkomen we alle vormen van zakelijke donaties – ongeacht de grootte! In dit gedeelte geven we een overzicht van de verschillende manieren waarop je onze missie kunt steunen en een zakelijke partner kunt worden. Laten we samen onze planeet afkoelen!

Dankzij onze donateurs en partners kunnen we onze landschapsherstelprojecten in verschillende landen in Afrika uitbreiden. Door een jaarlijks bedrag van €1.000 of meer te doneren, wordt jouw bedrijf een officiële Justdiggit supporter. Dit betekent dat je bijdraagt aan onze missie om Afrikaanse landschappen te vergroenen en de planeet af te koelen. Je bedrijf ontvangt een vergroeningscertificaat en ons communicatiepakket.

Als je nieuwsgierig bent naar onze vergroeningstechnieken of de impact die we maken, neem dan even een kijkje in het impactoverzicht van vorig jaar. 

€5.000+ per Jaar
zilveren Partner

Wat we kunnen doen met jouw donatie van €5.000 of meer

Voor onze herstelprojecten werken we nauw samen met lokale gemeenschappen en partners. Onze projecten beslaan meer dan 300.000 hectare droog en aangetast land in verschillende regio’s in Kenia en Tanzania. Hoewel elk project anders is en een unieke aanpak vereist, heeft ons werk overal één ding gemeen: de kracht van de natuur!

Met een jaarlijkse zakelijke donatie van €5.000 of meer word je partner van Justdiggit. Als Zilveren Partner gaat jouw donatie naar het gebied of project waar hulp op dat moment het hardst nodig is. Je ontvangt ook een jaarlijks impactrapport en ons communicatiepakket. Hier zijn enkele voorbeelden van projecten waar we jouw donatie voor kunnen gebruiken:

Bunds

Onze bekendste vergroeningstechniek! Bunds zijn halvemaanvormige kuilen die regenwater opvangen en erosie voorkomen. Door het graven van bunds krijgt de grond de kans te herstellen en zaden te ontkiemen, wat resulteert in een terugkeer van vegetatie en planten in het gebied. Als dit op voldoende grote schaal gebeurt, heeft deze vergroening van droog en aangetast land een enorme impact op de beschikbaarheid van water, biodiversiteit, voedselzekerheid, lokale gemeenschappen, en zelfs op ons wereldwijde klimaat.

Treecovery

Ook bekend als Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Dit is een andere bewezen en makkelijk toepasbare regeneratietechniek die we gebruiken. Treecovery is het selecteren, snoeien en beschermen van stronken van omgehakte (maar nog levende!) bomen, die veel voorkomen op Afrikaanse landbouwgronden. Met de juiste zorg krijgen deze stronken de kans om weer uit te groeien tot grote bomen, op een veel snellere en duurzamere manier dan bij het planten van nieuwe bomen. 

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun land kunnen vergroenen met Treecovery, gebruiken we verschillende methoden. Een daarvan is het organiseren van movie roadshows: educatieve festivals waar we film, muziek en dans gebruiken om boeren te inspireren om deze nuttige technieken te gaan gebruiken.  

Een andere methode is het trainen van Champion Farmers.  In elk nieuw projectgebied waar we werken, nodigen we een aantal gerespecteerde en ervaren boeren uit om deel te nemen aan het Training of Trainers programma van onze partner LEAD Foundation. Door deze training te volgen worden ze Champion Farmers: lokale ambassadeurs van vergroening die hun collega-boeren in de community inspireren en leren hoe ze met Treecovery aan de slag kunnen gaan!

GRASZAADBANKEN

Dit is een landschapsherstel methode waarbij we kleine delen van gemeenschappelijk land gebruiken voor de productie van grassen en graszaden. De graszaadbanken worden beheerd en onderhouden door Maasai vrouwengroepen in Kenia. Zodra de grassen volgroeid zijn, produceren ze graszaden die door de vrouwen worden verkocht op lokale markten of aan andere vergroeningsprojecten. Op deze manier zijn graszaadbanken niet alleen een groene oase op droog en kaal land; ze zijn ook een extra bron van inkomsten!

€25.000+ per jaar
Gouden partner

Wat we kunnen doen met jouw donatie van €25.000 of meer

Als je €25.000 of meer doneert, word je een van onze Gouden Partners! Als Gouden Partner kun je kiezen welk soort landschapsherstelproject je wilt steunen. We vergroenen en herstellen land op grote schaal dankzij twee soorten nature-based solutions:

BUNDS Onze bekendste vergroeningstechniek! Bunds zijn halvemaanvormige kuilenn die regenwater opvangen en erosie voorkomen. Door het graven van bunds krijgt de grond de kans te herstellen en zaden te ontkiemen, wat resulteert in een terugkeer van vegetatie en planten in het gebied. Als dit op voldoende grote schaal gebeurt, heeft deze vergroening van droog en aangetast land een enorme impact op de beschikbaarheid van water, biodiversiteit, voedselzekerheid, lokale gemeenschappen, en zelfs op ons wereldwijde klimaat. 

TREECOVERY Ook bekend als Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Dit is een andere bewezen en makkelijk toepasbare regeneratietechniek die we gebruiken. Treecovery is het selecteren, snoeien en beschermen van stronken van omgehakte (maar nog levende!) bomen, die veel voorkomen op Afrikaanse landbouwgronden. Met de juiste zorg krijgen deze stronken de kans om weer uit te groeien tot echte bomen, op een veel snellere en duurzamere manier dan bij het planten van nieuwe bomen.

Vergeleken met planten van nieuwe bomen is de overlevingskans van bomen die via Treecovery worden geregenereerd over het algemeen veel groter. In ons Treecovery programma wordt dit geschat op ongeveer 80%!

Door met ons samen te werken help je ecosystemen te herstellen, bestaansmiddelen te verbeteren en de planeet af te koelen. Je ontvangt ook andere voordelen, zoals een schatting van de potentiële langetermijnimpact van je donatie, een uitgebreid communicatiepakket en een jaarlijks voortgangsrapport over de volgende impactindicatoren:

AANTAL BUNDS OF BOMEN

Om gedegradeerd land met onze vergroeningsprojecten te herstellen, gebruiken we verschillende technieken voor landschapsherstel. Dit hangt allemaal af van de fysieke (klimaat, bodemgesteldheid, helling) en sociaaleconomische (bijv. landgebruik) omstandigheden van het gebied. Er is geen universele oplossing als het gaat om vergroening! Voor beide technieken kunnen we precies bijhouden en berekenen hoeveel bunds we hebben gegraven of bomen we hebben teruggebracht dankzij jouw steun.

HECTARE LAND ONDER VERGROENING

Door bunds te graven of bomen terug te brengen kunnen we grote gebieden droog en gedegradeerd land opnieuw vergroenen. Meer vegetatie betekent namelijk meer organisch materiaal, meer voedingsstoffen en meer water in de bodem. Het wortelsysteem van de vegetatie zorgt ervoor dat water gemakkelijker in de grond dringt en dieper gaat, wat de groei van bomen en planten in het hele gebied stimuleert!

CO₂ OPSLAG

Tijdens de groeifase neemt vegetatie CO₂ op uit de atmosfeer. Dit verlaagt de CO₂-concentratie en vermindert het broeikaseffect. Op grote schaal helpt dit de opwarming van de aarde tegen te gaan! Voor onze Treecovery projecten kunnen we updates geven over CO₂-vastlegging, maar voor bunds is dit niet mogelijk.

**Disclaimer. Door aangetaste landschappen te herstellen en vegetatie terug te brengen, vangen onze programma’s enorme hoeveelheden CO₂ op. Justdiggit compenseert echter niet formeel voor koolstofuitstoot. Om de koolstofuitstoot op een formele manier te compenseren, is een specifieke certificering van het programma en de vastgelegde koolstof nodig. Dit proces kan meerdere jaren in beslag nemen en is duur. Wij investeren deze middelen liever in het opschalen van onze inspanningen op het gebied van vergroening. In plaats daarvan maken we een voorspelling van de hoeveelheid koolstof die in de komende 20 jaar zal worden vastgelegd, gebaseerd op de verwachte koolstofopslag in de teruggebrachte bomen. In onze voortgangsrapportages geven we een schatting van de hoeveelheid CO₂ die daadwerkelijk zal worden vastgelegd, gebaseerd op het werkelijke aantal bomen dat tot nu toe is teruggebracht (voortgang versus doelstelling).

HOEVEELHEID VASTGEHOUDEN WATER

We vangen grote hoeveelheden regenwater op, wat van onschatbare waarde is in onze projectgebieden! Door de bunds te graven openen we de uitgedroogde bovenlaag van de aarde, waardoor het regenwater dat naar beneden stroomt wordt vertraagd en opgevangen. Bomen en andere vegetatie helpen ook om het microklimaat te verbeteren door schaduw te bieden en vocht af te geven aan de lucht. Op een voldoende grote schaal helpt dit om wolken te creëren en de kans op regen te vergroten, vooral aan het begin en einde van het regenseizoen. We schatten de hoeveelheid water die wordt vastgehouden op basis van de regenval en het aantal bunds en bomen.

€50.000+ per jaar
Platinum Partner

Wat we kunnen doen met jouw donatie van €50.000 of meer

Met een jaarlijkse donatie van €50.000 of meer kan jouw bedrijf een specifiek gebied in Kenia of Tanzania vergroenen. Dit betekent dat u precies weet waar uw donatie wordt gebruikt om een specifiek stuk land te vergroenen. Grootschalige vergroening met nature-based solutions heeft een positief effect op de natuur, het levensonderhoud van mensen, de biodiversiteit en zelfs op ons klimaat! We vergroenen en herstellen land op grote schaal dankzij twee soorten nature-based solutions:

BUNDS Onze bekendste vergroeningstechniek! Bunds zijn halvemaanvormige kuilen die regenwater opvangen en erosie voorkomen. Door het graven van bunds krijgt de grond de kans te herstellen en zaden te ontkiemen, wat resulteert in een terugkeer van vegetatie en planten in het gebied. Als dit op voldoende grote schaal gebeurt, heeft deze vergroening van droog en aangetast land een enorme impact op de beschikbaarheid van water, biodiversiteit, voedselzekerheid, lokale gemeenschappen, en zelfs op ons wereldwijde klimaat. 

TREECOVERY Ook bekend als Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Dit is een andere bewezen en makkelijk toepasbare regeneratietechniek die we gebruiken. Treecovery is het selecteren, snoeien en beschermen van stronken van omgehakte (maar nog levende!) bomen, die veel voorkomen op Afrikaanse landbouwgronden. Met de juiste zorg krijgen deze stronken de kans om weer uit te groeien tot grote bomen, op een veel snellere en duurzamere manier dan bij het planten van nieuwe bomen. Vergeleken met boomplant programma’s is de overlevingskans van bomen die via Treecovery worden geregenereerd over het algemeen veel groter. In ons Treecovery programma wordt dit geschat op ongeveer 80%!

Door een van onze Platinum Partners te worden, help je ecosystemen te herstellen, de bestaanszekerheid van de lokale gemeenschap te verbeteren en de planeet af te koelen. Je ontvangt ook andere voordelen, zoals een schatting van de potentiële langetermijnimpact van je donatie, een kaart met de locatie van het specifieke projectgebied, een gepersonaliseerd communicatiepakket en een tweejaarlijks voortgangsrapport over de volgende impactindicatoren:

AANTAL MENSEN DAT PROFITEERT VAN DE INTERVENTIE

Door een grote partner te worden, kunnen we berekenen en communiceren hoeveel mensen en dorpen profiteren van je donatie voor een Treecovery project. Zo weet je precies hoeveel je organisatie heeft bijgedragen aan een leefbaardere planeet!

AANTAL BUNDS OF BOMEN

Om aangetast land met onze vergroeningsprojecten te herstellen, gebruiken we verschillende technieken voor landschapsherstel. Dit hangt allemaal af van de fysieke (klimaat, bodemgesteldheid, helling) en sociaaleconomische (bijv. landgebruik) omstandigheden van het gebied. Er is geen universele oplossing als het gaat om vergroening! Voor beide technieken kunnen we precies bijhouden en berekenen hoeveel bunds we hebben gegraven of bomen we hebben teruggebracht dankzij jouw steun.

HECTARE LAND ONDER VERGROENING

Door bunds te graven of bomen terug te brengen kunnen we grote gebieden droog en aangetast land opnieuw vergroenen. Meer vegetatie betekent namelijk meer organische stof, meer voedingsstoffen en meer water in de bodem. Het wortelsysteem van de vegetatie zorgt ervoor dat water gemakkelijker in de grond dringt en dieper gaat, wat de groei van bomen en planten in het hele gebied stimuleert!

CO₂ OPSLAG

Tijdens de groeifase neemt vegetatie CO₂ op uit de atmosfeer. Dit verlaagt de CO₂-concentratie en vermindert het broeikaseffect. Op grote schaal helpt dit de opwarming van de aarde tegen te gaan! Voor onze Treecovery projecten kunnen we updates geven over CO₂-vastlegging, maar voor bunds is dit niet mogelijk.

**Disclaimer. Door aangetaste landschappen te herstellen en vegetatie terug te brengen, vangen onze programma’s enorme hoeveelheden CO₂ op. Justdiggit compenseert echter niet formeel voor koolstofuitstoot. Om de koolstofuitstoot op een formele manier te compenseren, is een specifieke certificering van het programma en de vastgelegde koolstof nodig. Dit proces kan meerdere jaren in beslag nemen en is duur. Wij investeren deze middelen liever in het opschalen van onze inspanningen op het gebied van vergroening. In plaats daarvan maken we een voorspelling van de hoeveelheid koolstof die in de komende 20 jaar zal worden vastgelegd, gebaseerd op de verwachte koolstofopslag in de teruggebrachte bomen. In onze voortgangsrapportages geven we een schatting van de hoeveelheid CO₂ die daadwerkelijk zal worden vastgelegd, gebaseerd op het werkelijke aantal bomen dat tot nu toe is teruggebracht (voortgang versus doelstelling).

HOEVEELHEID VASTGEHOUDEN WATER

We vangen grote hoeveelheden regenwater op, wat van onschatbare waarde is in onze projectgebieden! Door de bunds te graven openen we de uitgedroogde bovenlaag van de aarde, waardoor het regenwater dat naar beneden stroomt wordt vertraagd en opgevangen. Bomen en andere vegetatie helpen ook om het microklimaat te verbeteren door schaduw te bieden en vocht af te geven aan de lucht. Op een voldoende grote schaal helpt dit om wolken te creëren en de kans op regen te vergroten, vooral aan het begin en einde van het regenseizoen! We schatten de hoeveelheid water die wordt vastgehouden op basis van de regenval en het aantal bunds en bomen.

Verschillende manieren
om te doneren

Onze partners zijn er in alle soorten en maten; van grote maatschappelijk bewuste multinationals tot kleine winkels die impact willen maken. Daarom bieden we meerdere vormen van donatie aan, zodat we zoveel mogelijk bedrijven kunnen betrekken bij het afkoelen van onze planeet! Hier zijn verschillende manieren om aan onze projecten te doneren:

Periodiek een vast bedrag

Een eenvoudige manier om een grote impact te maken! Doneer een vast bedrag voor een langere periode, elke 6 maanden of elk jaar.

Percentage omzet of winst

Een andere veelgebruikte manier om met ons mee te doen en de vergroening van onze planeet te steunen is door een percentage van je totale inkomsten of netto-inkomsten aan onze projecten te doneren. 

Doorlopende donaties met een variabel bedrag

Het is ook mogelijk om je donatiebedrag te koppelen aan de verkoop van een product of dienst. In dat geval kies je voor een periodieke donatie met een variabel bedrag.

Doneren met
belastingvoordeel


Justdiggit heeft sinds 2010 de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status wordt je periodieke donatie vrijgesteld van belasting, wat betekent dat je bijdrage volledig ten goede komt aan onze projecten en gemeenschappen! De toekenning van de ANBI-status helpt ons en onze partners bij het realiseren van onze gezamenlijke missie: het vergroenen van Afrika om onze aarde af te koelen. Wil je meer weten over de belastingvoordelen die je kunt krijgen door een periodieke schenking te doen aan Justdiggit?

Stuur ons een e-mail

Wij staan altijd open voor nieuwe partnerships met bedrijven en organisaties die, samen met ons, een positieve impact willen maken op het klimaat en de bestaanszekerheid van miljoenen mensen. Sluit je aan bij de groene revolutie en voeg niet alleen waarde toe voor je klanten, partners en medewerkers, maar voor de hele planeet!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ik wil meer weten over*

Persoonlijk contact

Als je liever graag persoonlijk eventuele vragen of mogelijkheden wilt bespreken, kun je ons ook bellen. We gaan graag het gesprek met je aan.

Je kunt ons bellen op +31 (0)20 737 23 66.

Ronald van der Bij Justdiggit

Ronald van der Bij

Head of Global Business Development & Fundraising
Maxime Kosterman team Justdiggit

Maxime Kosterman

Corporate Funding & Partnerships Manager