Algemeen

Hoe is Justdiggit begonnen?

Justdiggit is de nieuwe naam van de voormalige NAGA-stichting. De organisatie is in 2009 opgericht door Peter Westerveld en Dennis Karpes. Ons doel is om aangetaste landschappen te herstellen en te vergroenen, biodiversiteit te vergroten en een positieve invloed te hebben op het klimaat. Samen kunnen we de aarde weer groen en koel maken!

Waarom vergroent Justdiggit?

De opwarming van de aarde, overexploitatie van landbouwgrond, het kappen van bomen en de overbegrazing zorgen ervoor dat de bodem uitdroogt. Deze droogte leidt tot woestijnvorming en degradatie van het land, waardoor het moeilijk wordt om voedsel, gewassen, zoet water en natuurlijke hulpbronnen, zoals brandhout, van het land te verkrijgen. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals Afrika ten zuiden van de Sahara, zijn de gevolgen van de droogte dagelijks voelbaar. Er is echter een oplossing: vergroenen! 

Recente studies tonen aan dat op de natuur gebaseerde oplossingen tot 37% kunnen bijdragen aan de CO2 die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden (bron: Natural Climate Solutions; film: Nature based solutions are 37% of the solution to climate change). Vegetatie veroorzaakt de vastlegging van koolstof, waardoor de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer afneemt en vervolgens het broeikaseffect wordt verminderd, wat uiteindelijk leidt tot het beperken van de opwarming van de aarde. 

Vegetatie veroorzaakt ook verkoeling van de bodem, waardoor de verdamping van water uit de bodem afneemt, wat leidt tot een grotere beschikbaarheid van water voor planten, dieren en mensen. Bovendien stimuleert vergroening de watercyclus, waardoor er meer regenval is en er meer water in de bodem wordt vastgehouden. Uiteindelijk zorgt  vergroening ervoor dat het land weer beschikbaar wordt voor de landbouw, natuurlijke bronnen en watervoorziening.

 

Onze vergroeningstechnieken

Welke vergroeningsinterventies worden door Justdiggit gebruikt?

Justdiggit maakt gebruik van verschillende technieken om de vegetatie binnen aangetaste gebieden terug te brengen. Boeren in Tanzania zijn bezig met een techniek die Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) heet, ook wel bekend als Kisiki Hai in het Swahili. Het helpt hen om gekapte bomen terug te laten groeien. In onze documentaires kun je leren hoe dit precies werkt: Kiski Hai I & Kisiki Hai II

In Kenia graven communities “bunds” om regenwater op te vangen en ontwikkelen ze zogenaamde olopololis: beschermde graslanden die overbegrazing door vee voorkomen. Benieuwd hoe deze technieken precies werken? Neem dan een kijkje op Onze projectpagina’s!

 

Gebruikt Justdiggit eigen vergroeningstechnieken?

De traditionele vergroeningstechnieken die we in onze projectgebieden toepassen, worden al eeuwenlang gebruikt. We hebben ze dus niet zelf uitgevonden. Maar om de impact van ons werk te vergroten, passen we nieuwe technologieën en wetenschap toe. Daarom onderzoeken we, voordat we beginnen met vergroenen de bodem, de hoeveelheid neerslag, de hoeveelheid zaden in de bodem en of het gebied al dan niet op een helling ligt. 

Onlangs hebben we een platform ontwikkeld met de naam Greener.LAND. Op dit platform kun je informatie vinden over verschillende vergroeningstechnieken. Deze zijn in detail beschreven, inclusief een uitleg over hoe je zelf aan de slag kan gaan. Aan de hand van de grondsoort word je geadviseerd welke techniek het meest geschikt is voor jouw specifieke landschap.

Is vergroening gebaseerd op wetenschap/ is er onafhankelijke informatie over jullie vergroeningstechnieken?

Ja, onze vergroeningstechnieken zijn wetenschappelijk bewezen. Justdiggit werkt samen met  The University of Wageningen en we hebben een geo-hydroloog in dienst. Wageningen Universiteit richt zich vooral op ‘gezonde voeding & leefomgevingen’. Het herstellen van aangetaste grond om deze weer groen en vruchtbaar te maken hoort daar ook bij. Voordat we aan de slag gaan in een gebied, bepalen we samen met onze wetenschappelijke en lokale partners welke technologie het beste past bij dat gebied om zo onze impact te maximaliseren.

Plant Justdiggit ook bomen?

Justdiggit plant geen bomen in de projectgebieden: we brengen bomen terug! Vroeger stonden er veel bomen in deze gebieden. De meeste bomen zijn sindsdien gekapt om als brandhout te worden gebruikt of om ruimte te maken voor de landbouw. De wortels van veel van deze bomen leven echter nog steeds, waardoor de stronken van de bomen als een soort struik leven.

We leren de boeren gebruik te maken van een techniek die Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) heet, of -zoals we het graag noemen- Kisiki Hai (‘levende stronk’ in het Swahili). Deze techniek helpt de gekapte bomen terug te groeien door de struiken op een specifieke manier te snoeien en ondersteunt nieuwe, natuurlijk voorkomende takken om groot te worden.

Bomen voorkomen uitdroging van de grond, omdat hun wortels het vasthouden van water in de grond kunnen vergroten. Bovendien helpt de schaduw van de bomen de bodemtemperatuur te verlagen, waardoor de verdamping van het water uit de bodem wordt beperkt. Door de verbeterde beschikbaarheid van water in de bodem zal er meer vergroening plaatsvinden. Wilt u meer weten over deze techniek? Kijk dan op onze projectpagina!

Kan het graven van bunds negatieve effecten hebben?

Voordat we beginnen met het graven, onderzoeken we eerst de bodem. Door de manier van graven wordt bestaande vegetatie en/of wortelstelsels behouden. Daarnaast werken we in gebieden waar de bodem zodanig is aangetast dat er weinig groeit of leeft. Het graven van de grond heeft dus weinig negatieve effecten. We kunnen het nooit helemaal uitsluiten, maar de positieve effecten wegen ruimschoots op tegen de negatieve!

Hoe groot zijn bunds?

De grootte van de bunds verschilt van locatie en omgeving, maar hieronder zie je de gemiddelde grootte die we gebruiken:  

Bund size - graphic

Nog een leuk weetje over bunds: één bundel kan een oppervlakte van 124m2 vergroenen. Daarnaast kan het ook ongeveer 2100 liter water bevatten als ie vol staat!

Plant Justdiggit ook vegetatie?

Bij het graven van de bunds voegen we soms wat graszaden toe om het proces te versnellen. Het doel hiervan is niet om gewassen te verbouwen, maar om de natuur een duwtje in de rug te geven, waardoor het vergroeningsproces wordt versneld. Hierdoor ontstaan automatisch extra voordelen, zoals voedselzekerheid.

Wat is het verschil tussen Justdiggits vergroeningsinterventies en permacultuur?

Permacultuur is een breed begrip. Het richt zich op het creëren van een leefomgeving waarin de mens kan leven van de natuur terwijl gezonde ecosystemen worden ontwikkeld of onderhouden. Het herstellen van aangetaste landschappen, als gevolg van menselijke activiteiten, maakt daar deel van uit. 

Omdat permacultuur veel meer omvat dan alleen het herstel van aangetaste landschappen, gebruiken we deze term liever niet in de beschrijving van onze projecten. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken wat we doen, waarom we het doen en wat de effecten zijn.

 

Waarom gebruikt Justdiggit geen machines?

We kiezen bewust voor het gebruik van een schop in plaats van machines of robots bij het graven van bunds. Op deze manier willen we de technieken zo toegankelijk mogelijk maken voor de mensen die de projecten uitvoeren. 

Het houdt de projecten ook low-budget. Op deze manier proberen we andere gemeenschappen te stimuleren en te inspireren om opnieuw te gaan vergroenen: het enige wat je nodig hebt is een schep om je gebied weer groener en vruchtbaarder te maken! We bieden een duurzame oplossing voor de lange termijn die gemakkelijk kan worden uitgebreid. Door de lokale gemeenschappen te betrekken bij de projecten en ze eigenaarschap te geven, zorgen we er ook voor dat de projecten duurzaam zijn. In onze projecten in Kenia worden ze ook betaald voor het werk dat ze doen, wat sociaal-economisch voordeel oplevert. 

Naast de schop gebruiken we ook andere technieken die de lokale gemeenschappen en boeren gemakkelijk zelf kunnen toepassen. Hier kun je meer lezen over deze technieken.

 

Onze projecten

Wat is de impact van Justdiggits projecten naast het vergroenen van gedegradeerde landschappen?

Het herstellen van aangetaste grond heeft een positieve invloed op het milieu, omdat het helpt om de bodem af te koelen, water in de bodem te laten infiltreren, CO2  vast te leggen en de aanwezigheid van organisch materiaal en voedingsstoffen in de bodem te verhogen. Hierdoor wordt de groei van de vegetatie bevorderd. Maar naast deze milieuvoordelen hebben onze projecten ook een positieve invloed op andere aspecten:

Sociaal-economische voordelen: 

Het terugbrengen van de vegetatie heeft een positief effect op de lokale gemeenschappen en hun omgeving. De projecten leiden tot gezonde grond en een hogere gewasopbrengst, wat leidt tot een hoger inkomen voor de gemeenschappen. 

Biodiversiteit:

Onze vergroenings projecten hebben ook een positief effect op de lokale biodiversiteit. Door de vegetatie terug te brengen en ecosystemen te herstellen, verbeteren we de leefomgeving voor veel verschillende dier- en plantensoorten. Door meer water en voedsel beschikbaar te stellen, zien we een toename van de biodiversiteit onder planten, insecten, vogels en wilde dieren in de gebieden die zijn vergroend.

Waarom zijn de projecten van Justdiggit alleen in Afrika?

Verdroging en degradatie van het land is een wereldwijd probleem. Vooral in kwetsbare droge gebieden kan het ernstige gevolgen hebben. Regio’s in Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Zuid-Azië staan onder grote druk (bron: Exploring future changes in land use and land conditions and the impacts on food, water, climate change and biodiversity). In Afrika kunnen wij het snelst en het meeste impact maken op het gebied van landschapsherstel (bron: WRI). 

Elk gebied is anders en heeft dus behoefte aan een specifieke manier van vergroening. Daarom heeft Justdiggit ervoor gekozen om zich te specialiseren in het herstellen van ecosystemen in Afrika. Op deze manier blijven we onze focus houden en kunnen we ervoor zorgen dat de beste vergroeningstechnieken worden gebruikt

65% van het land in Afrika wordt aangetast door degradatie waardoor er veel ruimte overblijft voor vergroening. De urgentie van het herstellen van land in Afrika is hoog: droogte en aantasting van het land leiden tot mislukte oogsten, waardoor honger en armoede in deze gebieden ontstaan. Daarnaast heeft de vergroening in Afrika niet alleen een positief effect op de natuur, maar heeft het ook een positief effect op lokale gemeenschappen en dieren. Wil je weten wat voor effecten? Zo werkt landschapsherstel!

Kan ik de projectgebieden bezoeken?

Bij Justdiggit willen we dat iedereen op de hoogte is van de verbazingwekkende voordelen en het grote potentieel van op de natuur gebaseerde oplossingen voor het vergroenen en koelen van onze planeet. Helaas is het niet mogelijk om onze projectgebieden te bezoeken. Onze projecten worden volledig uitgevoerd door de gemeenschappen. Bovendien vinden onze projecten plaats op zowel privé- als gemeentegrond. Daarom kunnen we geen bezoeken aan onze projectgebieden faciliteren.

Maar om echt te begrijpen hoe deze eenvoudige ingrepen hele landschappen, ecosystemen en gemeenschappen veranderen, moet je het met je eigen ogen zien. En dat is waar we tegen een probleem aanlopen: we kunnen niet de hele wereld naar onze projectgebieden brengen.

We hebben besloten om onze vergroeningsprojecten rechtstreeks naar jou te brengen – met onze nieuwe interactieve ervaring! Met behulp van je computer, smartphone of tablet kun je je nu onderdompelen in het dagelijks leven op onze projectlocaties. Je ervaart de geschenken van de natuur, verkent het grote potentieel van grootschalige, gemeenschapsgestuurde vergroening en voelt het kloppende hart van een van de meest ambitieuze vergroeningsbewegingen in Afrika – alsof je er zelf bij bent.

Heeft Justdiggit ook projecten buiten Afrika?

We zijn niet van plan om binnenkort een project buiten Afrika te starten. We zijn ons bewust van het feit dat landdegradatie ook in andere delen van de wereld een groot probleem is. In dit stadium moeten we echter kiezen op welke gebieden we ons gaan richten en we hebben besloten ons te specialiseren in het vergroenen van Afrika. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de beste vergroeningstechnieken worden gebruikt voor dat specifieke gebied.

Maar er is goed nieuws: we stimuleren en leveren tools voor anderen om ons voorbeeld te volgen! Op ons platform Greener.Land vind je de perfecte vergroeningstechniek voor ieder soort landschap! Na het kiezen van de kenmerken van jouw specifieke landschap, zal de website je vertellen welke technieken het beste voor je werken. Vervolgens zal de tool je  vertellen hoe je deze techniek het beste kunt toepassen. We hopen dat dit anderen inspireert om een regreening beweging op gang te brengen!

Hoe zorgt Justdiggit voor duurzaamheid binnen jullie projecten?

Onze projecten worden volledig uitgevoerd door lokale partners en de gemeenschappen die daar wonen. Dit zorgt voor commitment en geeft hen ownership over het project, wat de duurzaamheid van de projecten garandeert. In Kenia betalen we de lokale gemeenschappen voor hun werk, wat zorgt voor sociaaleconomische voordelen binnen de lokale gemeenschappen. 

Onze projecten vinden plaats op zowel particulier als gemeenschappelijk terrein. In Tanzania leren we boeren om hun land zo groen en vruchtbaar mogelijk te maken. In Kenia vinden de projecten plaats op gemeenschappelijk land en is het een gezamenlijke inspanning van de mensen die er wonen.

Ons doel is niet alleen om te vergroenen te krijgen, maar ook om het belang van de vergroeningstechnieken te benadrukken. Op deze manier weten de boeren hoe belangrijk het is om te blijven vergroenen en de boodschap aan anderen door te geven.  

Deze mentaliteitsverandering heeft natuurlijk tijd nodig. Daarom werken we samen met lokale partners die toezicht houden op de projecten ter plaatse, en zorgen we ervoor dat de gebieden die men heeft vergroend, groen blijven! We werken bijvoorbeeld samen met rangers in Kenia. Zij bewaken onze omheinde graszaadbanken. In Tanzania werken we met gecertificeerde boeren die onze technieken toepassen en doorgeven aan andere boeren, of zoals wij ze graag noemen: Champion farmers.

 

Koopt Justdiggit het land dat jullie vergroenen?

We kopen het land waar we vergroenen niet. We hebben verschillende regreening-projecten in Afrikaanse landen. In Kenia bijvoorbeeld werken de Maasai op gemeenschappelijk land; hun eigen land. Dit doen ze samen met lokale organisaties. En in Tanzania moedigen we mensen (boeren) aan om te vergroenen op hun eigen land.

Maken de projecten echt een verschil voor de klimaatverandering?

Justdiggit werkt in verschillende projectgebieden aan het restoreren van aangetast land. Het teruggroeien van vegetatie (planten en zaden) heeft meerdere positieve gevolgen. Ten eerste functioneert vegetatie als de airconditioning van de planeet. Door het vastleggen van grote hoeveelheden CO2 neemt de koolstof in de atmosfeer af, wat een wereldwijd verkoelend effect heeft. 

Onderzoek toont zelfs aan dat vergroeningsprojecten zoals de onze tot 37% van de oplossing zijn om de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Bovendien koelt de vegetatie de bodem af. Als gevolg daarvan verdampt er minder water uit de bodem, waardoor er meer water beschikbaar is voor de planten. 

temperature soil vierkant

Bekijk dit enorme temperatuurverschil op deze landbouwgrond! De aangetaste grond is 40,8 graden Celsius, terwijl het groene gedeelte 29,9 graden is.

Daarnaast zorgt de begroeiing voor een verhoging van de luchtvochtigheid. Vegetatie verdampt water, wat resulteert in meer vocht in de lucht en stimulering van de vorming van wolken. Dit verhoogt ook de kans op regen! Op deze manier kunnen we de natuurlijke waterkringloop herstellen en zorgt meer regenval voor een verder herstel van de vegetatie en het ecosysteem. 

Hoewel we zeer gemotiveerd zijn om onze projecten uit te breiden, moedigen we ook andere vergroeningsprojecten aan. Zo kunnen we de wereldwijde impact vergroten en samen het klimaat positief veranderen! Daarom moet het wereldwijde bewustzijn op dit gebied groeien om een grotere impact te hebben.

Kan ik mijn eigen vergroeningsproject starten?

Wil je zelf aan de slag gaan met vergroenen? Cool! Samen kunnen we een groenere en koelere planeet creëren, en het starten van je eigen vergroenings project zal zeker bijdragen aan die zaak!

Onlangs hebben we een platform ontwikkeld met de naam Greener.LAND. Op dit platform kun je informatie vinden over verschillende regreening technieken. Deze zijn in detail beschreven, inclusief een uitleg over hoe je het zelf kunt doen. Aan de hand van de grondsoort wordt u geadviseerd welke techniek het meest geschikt is voor je landschap. Hopelijk helpt dit je op weg!

Droogte

Regen en droogte bestaan vaak naast elkaar, hoe werkt dat?

Binnen droge gebieden in Afrika regent het vaak net zo veel als in bijvoorbeeld Nederland. Waarom is het er dan toch droog? Als er in Afrika regen valt, is dat vaak in korte en intensieve buien. Het water heeft geen tijd om in de bodem te zakken. Het spoelt weg en neemt de bovenste vruchtbare laag van de bodem mee. Dit proces wordt erosie genoemd. Omdat het water niet in de bodem infiltreert, neemt het vocht in de bodem af, wat leidt tot woestijnvorming en degradatie. Een groen en gezond ecosysteem kan zo een droog en dor gebied worden waar slechts weinig planten kunnen groeien en waar mensen en dieren moeite hebben om te overleven.

CO2

Het vastleggen van CO2, hoe werkt dit binnen Justdiggit?

Het is goed om te weten dat Justdiggit formeel gezien niet ‘direct’ compenseert voor CO2. Echter, door het vergroenen van aangetaste landschappen ondersteunen we wel de vastlegging van CO2. Om CO2 op een formele manier te compenseren is een specifieke certificering van de vastgelegde CO2 nodig. Het opzetten van een dergelijk certificeringsproject duurt meerdere jaren en is relatief duur (dit kost tot miljoenen euro’s). 

Omdat we in korte tijd een grote impact willen maken, hebben we besloten om ons te blijven richten op onze primaire missie: het vergroenen van miljoenen hectaren gedegradeerd land binnen Afrika, wat de natuur, de biodiversiteit, de mens en het klimaat ten goede komt. 

 

Hoe draagt Justdiggit bij aan de vastlegging van CO2?

Een vergroend gebied kan gedurende een periode van 20 tot 30 jaar ervoor zorgen dat er meer CO2 wordt opgenomen dan dat er wordt uitgestoten. De hoeveelheid CO2 die in zo’n vergroend gebied wordt vastgelegd, is afhankelijk van de vergroeningsinterventie die wordt toegepast en het type vegetatie dat binnen een bepaald gebied wordt teruggewonnen. De boeren in Tanzania zijn bezig met een techniek die Kisiki Hai wordt genoemd. Deze techniek stelt hun in staat stelt om bomen terug te brengen. Binnen Kenia worden door de gemeenschappen verschillende vergroeningingsmethoden van toegepast, zoals het graven van waterbunds. Door onze projecten in Afrika te steunen, help je niet alleen om aangetaste landschappen te vergroenen, maar zorg je er ook voor dat de hoeveelheid CO2 wordt verminderd. Wilt je meer weten over onze projecten? Neem dan een kijkje op onze projectpagina’s.

Hoe werkt de opname van CO2 binnen de vergroende gebieden?

Vegetatie kan CO2 uit de atmosfeer opnemen door middel van een proces dat fotosynthese wordt genoemd. De CO2 wordt omgezet in suikers, waardoor planten en bomen energie krijgen om te groeien. Het proces van fotosynthese vindt plaats binnen zogenaamde chloroplasten. Deze chloroplasten geven de planten hun groene kleur. Hoe meer van deze chloroplasten aanwezig zijn binnen een ecosysteem, hoe meer het proces van fotosynthese zal plaatsvinden, waardoor de vastlegging van CO2 uit de lucht (bron: Groenere planten, meer CO2opslag) toeneemt. Zoals je je kunt voorstellen, hoe groener het gebied, hoe meer CO2 zal worden opgenomen.

Waarom is CO2 opname belangrijk?

De toename van CO2 in de atmosfeer is de belangrijkste oorzaak van de huidige opwarming van de aarde. Dit komt door het zogenaamde broeikaseffect. Broeikasgassen, zoals koolstof, voorkomen dat de warmte van de aarde ontsnapt, waardoor de aarde opwarmt. 

De opwarming van de aarde heeft verschillende (ernstige) gevolgen. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals Sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van de klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte veroorzaakt droogte, waardoor de oogst mislukt. Als er toch regen valt, is die vaak zeer heftig, waardoor er geen tijd overblijft om het water in de grond te laten infiltreren. 

Het overstroomt naar lagere gebieden, waardoor de vruchtbare toplaag van de bodem wordt weggespoeld, een proces dat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land, waardoor het moeilijk is om gewassen te verbouwen, waardoor de vegetatie afneemt en het land droog blijft. Uiteindelijk kan het leiden tot armoede en hongersnood in deze gebieden.

 

Media

Ik zie Justdiggit vaak op billboards, digitale schermen, televisie en in de bioscoop. Hoe werkt dit?

Justdiggit werkt samen met verschillende mediapartners. Zij helpen ons met de creatie, productie en (online) distributie van onze campagnes. Daarnaast ondersteunen zij ons met beschikbare media ruimte. Denk aan een commercial in de bioscoop of op televisie, maar ook aan onze campagne die wordt vertoond op digitale schermen van billboards op gebouwen.

Dankzij deze (geschonken) mediaruimte zijn we al in veel Europese landen zichtbaar! Maar het tonen van onze impact op de locatie van onze projecten is nog belangrijker: Afrika! In Tanzania, zijn we zichtbaar met o.a. Billboards, radiospots en op de lokale televisie. Dit wordt ook volledig gesponsord door onze (internationale) mediapartners. Meer weten over onze campagnes? Kijk dan op onze campagnepagina!

Donaties

Ik wil Justdiggit ondersteunen. Hoe doe ik dit?

Om meer betrokken te raken bij onze vergroenings movement, zou je kunnen beginnen met ons te ondersteunen bij het verspreiden van ons verhaal op verschillende manieren. Denk aan het delen van ons verhaal op (social)media en binnen je eigen netwerk, het organiseren van of deel uitmaken van een evenement, het promoten van ons vergroeningsplatform binnen je eigen netwerk of iets anders te doen om bewustwording over Justdiggit te creëren. Misschien heb je ideeën over andere manieren of initiatieven waar we samen aan kunnen werken? Neem contact op!

Daarnaast hebben we hebben twee vormen van doneren:

 1. Het vergroeningsplatform
  Via dit platform kun je specifiek doneren aan de vergroeningstechniek genaamd bunds. Voor 8 euro koop je er al één. Nadat je op het platform een account hebt aangemaakt en het gewenste aantal bunds hebt gekocht, gaan de lokale boeren in Kenia beginnen met graven. Wanneer de bund eenmaal gegraven is, stuurt de boer een foto van jouw ‘eigen’ bund op en ontvangt de boer het geld. 
 2. De donatiepagina op de website.
  Een donatie via onze donatiepagina wordt verdeeld over al onze projecten. Dit kan dus zijn voor het terugbrengen van bomen in Tanzania, maar ook voor het graszaadbank-project van de Maasai-vrouwen in Kenia. We kunnen dus niet specifiek aangeven waar de donatie naartoe gaat, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er met jouw bedrag honderden vierkante meters zijn vergroend en duizenden liters water ondergronds zijn gebracht. Dit is een enorme impact op water- en voedselzekerheid, leefomgeving, biodiversiteit en uiteindelijk natuurlijk het klimaat!

Wat is het verschil tussen het kopen van bunds op het Regreening platform en een 'gewone' donatie?

We hebben twee vormen van doneren:

 1. Het vergroeningsplatform
  Via dit platform kun je specifiek doneren aan de vergroeningstechniek genaamd bunds. Voor 8 euro koop je er al één. Nadat je op het platform een account hebt aangemaakt en het gewenste aantal bunds hebt gekocht, gaan de lokale boeren in Kenia beginnen met graven. Wanneer de bund eenmaal gegraven is, stuurt de boer een foto van jouw ‘eigen’ bund op en ontvangt de boer het geld.
 2. De donatiepagina op de website.
  Een donatie via onze donatiepagina wordt verdeeld over al onze projecten. Dit kan dus zijn voor het terugbrengen van bomen in Tanzania, maar ook voor het graszaadbank-project van de Maasai-vrouwen in Kenia. We kunnen dus niet specifiek aangeven waar de donatie naartoe gaat, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er met jouw bedrag honderden vierkante meters zijn vergroend en duizenden liters water ondergronds zijn gebracht. Dit is een enorme impact op water- en voedselzekerheid, leefomgeving, biodiversiteit en uiteindelijk natuurlijk het klimaat!

Hoe investeer ik in een bund?

Naast ‘gewone’ donaties is het ook mogelijk om te investeren! Voor slechts €8,00 investeer je in een bund, die vergroening & een Afrikaanse boer ondersteunt. 

Het werkt zo: 

 1. Maak een account aan op ons vergroeningsplatform.
 2. Kies het bedrag dat je wilt investeren.
 3. De boer begint met het graven van de bund.
 4. Na het graven krijg je een foto van jouw unieke bund en ontvangt de boer direct zijn of haar salaris.
 5. Wij houden je op de hoogte van de hergroening van onze projectgebieden.

Wilt u je nog makkelijker investeren? Koop dan je bunds via Facebook Messenger.

Benieuwd naar de prijsstructuur van de bunds? Klik dan hier

 

Kan ik automatisch maandelijks doneren?

Fantastisch dat je een bijdrage wilt leveren aan onze vergroeningsprojecten! Samen kunnen we de aarde weer groener en koeler maken, en jouw bijdrage helpt hier zeker in mee.

Het is mogelijk om een automatische maandelijkse donatie te doen aan onze projecten! Een donatie via onze donatiepagina wordt verdeeld over al onze projecten. Dit kan dus zijn voor het terugbrengen van bomen in Tanzania, maar ook voor het graszaadbank-project van de Maasai-vrouwen in Kenia. Jouw bijdrage heeft een enorme impact op water- en voedselzekerheid, leefomgeving, biodiversiteit en uiteindelijk natuurlijk het klimaat! 

Mocht je maandelijks willen doneren, doe dat dan via onze donatiepagina op de website.

Kan ik op de hoogte blijven van mijn donatie / de bunds die ik heb gekocht?

Leuk dat je op de hoogte wilt blijven van de projecten en/of de bunds die je hebt gekocht. Dat kan!

Als je namelijk via ons nieuwe vergoeningsplatform een account aanmaakt en daar bunds koopt, krijg je te zien welke boer waar en wanneer jouw bunds heeft gegraven. Ook de impact en je vergroende vierkante meters zijn direct zichtbaar! Je krijgt zelfs een foto te zien van de bund(s) en je blijft automatisch per email op de hoogte van de ontwikkelingen in onze projectgebieden. 

Heb je een donatie gedaan via onze reguliere donatiepagina? Dan is je bijdrage gegaan naar al onze vergroeningsprojecten in Afrika (niet naar bunds specifiek). Dit kan dus zijn voor het terugbrengen van bomen in Tanzania, maar ook voor het graszaadbank-project van de Maasai-vrouwen in Kenia. We kunnen dus niet specifiek aangeven waar de donatie naartoe gaat, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er met uw bedrag honderden vierkante meters zijn vergroend en duizenden liters water ondergronds zijn gebracht. Dit is een enorme impact op water- en voedselzekerheid, leefomgeving, biodiversiteit en uiteindelijk natuurlijk het klimaat! 

 

Waarom is er een verschillend rekeningnummer wanneer ik bunds koop dan wanneer ik een reguliere donatie doe?

We snappen de verwarring. De donaties die via onze donatiepagina op de website lopen, gaan via een online betaalsysteem genaamd Mollie. Mollie heeft inderdaad een ander rekeningnummer dan wij zelf. Maar, geen zorgen! Alle donaties die via Mollie (en dus onze donatiepagina) gaan, worden op onze rekening gestort.

Welk percentage van mijn donatie gaat daadwerkelijk naar vergroenen?

We hebben twee vormen van doneren:

Het vergroeningsplatform:

Via dit platform kun je specifiek doneren aan de vergroeningstechniek genaamd bunds. Voor 8 euro koop je er al één. Nadat je op het platform een account hebt aangemaakt en het gewenste aantal bunds hebt gekocht, gaan de lokale boeren in Kenia beginnen met graven. Wanneer de bund eenmaal gegraven is, stuurt de boer een foto van jouw ‘eigen’ bund op en ontvangt de boer het geld. Binnen dit project gaat 90% van je investering daadwerkelijk naar het project. De andere 10% gaat naar internationale transactiekosten, waar we helaas niet omheen kunnen. Op deze pagina vind je de exacte prijsstructuur van dit project, zodat je een goed beeld krijgt van wat er met de investering gebeurt.

De donatiepagina op de website.

Daarnaast is het ook mogelijk om een ‘gewone’ donatie te doen, wat betekent dat de donatie die je doet terecht komt in het project waar het op dat moment het hardst nodig is. Een donatie via onze donatiepagina wordt dus verdeeld over al onze projecten. Dit kan zijn voor het terugbrengen van bomen in Tanzania, maar ook voor het graszaadbank-project van de Maasai-vrouwen in Kenia. We kunnen dus niet specifiek aangeven waar de donatie naartoe gaat, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er met uw bedrag honderden vierkante meters zijn vergroend en duizenden liters water ondergronds zijn gebracht. Dit is een enorme impact op water- en voedselzekerheid, leefomgeving, biodiversiteit en uiteindelijk natuurlijk het klimaat! Hoeveel procent van dit soort donaties bij de projecten terecht komt, kan je terug vinden in ons meest recente jaarverslag. Wij publiceren ons jaarverslag volgens de RJ 650 standaard die volledig open en transparant weergeeft hoe wij onze fondsen besteden.

 

Ik wil mijn donatie stopzetten

Bedankt voor je support tot nu toe! We zijn je ontzettend dankbaar voor alle steun! Wanneer je jouw donatie wilt opzeggen, stuur dan een mailtje naar info@justdiggit.org met je naam en de laatste 4 cijfers van je rekeningnummer. Wij zullen je een bevestiging sturen zodra jouw donatie is stopgezet.

Kan ik bunds cadeau doen?

Ons vergroenings platform is nog heel nieuw. Op dit moment werken we aan het optimaliseren ervan. Een van onze prioriteiten is om de mogelijkheid om bunds aan je vrienden, familie of collega’s te geven. Helaas is dit nog niet mogelijk, maar: je kunt nog steeds bunds voor iemand kopen via je eigen account! De foto’s van de bunds kunnen via de mail gedeeld worden. Zodra de bunds gegraven zijn, kun je deze delen met degene die je de bunds cadeau hebt gegeven. Daarnaast kun je ook een persoonlijk certificaat ontvangen voor degene die de bunds als cadeau krijgt. Op het certificaat staat dan de naam, het aantal bunds en hoeveel vierkante meters ermee wordt vergroend! Kijk op onze “Geef een groen cadeau” pagina voor meer informatie.

 

 

Hoe wordt mijn donatie besteed?

Wil je bijdragen aan een groenere en koelere planeet door middel van een donatie? Dat kan! Met uw (eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse) donatie steun je onze vergroeningsprojecten in Kenia en Tanzania. Deze donatie wordt verdeeld over al onze projecten, dus wordt besteed waar het op dat moment het meest nodig is. In onze jaarverslagen kun je meer lezen over de besteding van de donaties in de afgelopen jaren.

Kan ik de CO2 van mijn vliegreis bij Justdiggit compenseren?

Super dat je je CO2 uitstoot wilt compenseren! 

Omdat wij binnen onze projecten verschillende soorten technieken gebruiken die uiteindelijk allemaal voor een verschillende hoeveelheid aan CO2 opname zorgen, is het voor ons moeilijk om één bedrag te koppelen aan de opnamen van bijvoorbeeld een ton CO2

Kan ik een donatie doen aan Justdiggit via een periodieke overeenkomst?

Dat is zeker mogelijk! Omdat Justdiggit een ANBI status heeft, zijn de schenkingen gedaan via een periodieke gift fiscaal aftrekbaar. Je hebt te maken met een periodieke gift wanneer je beslist om voor 5 jaar of langer een periodieke schenking te doen. Het minimale bedrag is 50 euro per jaar.

Om een inschatting te maken van de belastingaftrek, kun je bijvoorbeeld deze website gebruiken. Voor meer informatie over de gift verwijzen wij je door naar de website van de belastingdienst.

Als je van deze regeling gebruik wilt maken, download dan de donatieovereenkomst.

In dit document dient het jaarlijkse bedrag ingevuld worden. Hierbij maakt het niet uit of het bedrag één keer per jaar wordt gedoneerd of maandelijks. Je kunt het ingevulde formulier sturen naar finance@justdiggit.org. Nadien ontvang je een ondertekend en verder ingevuld exemplaar voor je eigen administratie. 

Vanwege privacy/veiligheidsredenen kunnen wij de automatische incasso niet voor jou instellen. Je kan je donatie instellen via onze donatiepagina of door zelf een (maandelijkse) donatie in te stellen via jouw bank naar rekeningnummer NL59 RABO 0160 3724 88 t.n.v. Justdiggit.

Kan ik posters of flyers van Justdiggit ontvangen?

Geweldig dat je onze missie wilt verspreiden! Door informatie over onze vergroeningsprojecten te delen met je netwerk, help je ons een nog groter publiek te bereiken. Zo worden steeds meer mensen bewust van het feit dat we samen de planeet weer groener én koeler kunnen maken!

Helaas hebben wij geen folders, posters of andere vormen van print media – want, save the trees! Daarom doen we alles digitaal. Wij kunnen je video/foto’s of andere informatie sturen die je digitaal kunt delen! Je kunt een verzoek sturen naar info@justdiggit.org. Bij voorbaat dank voor het delen van onze projecten je netwerk.

 

Werken bij Justdiggit

Kan ik bij Justdiggit werken?

Wij plaatsen onze openstaande vacatures op onze LinkedIn en de vacature pagina op onze website. Hier komen alle nieuwe vacatures die wij hebben altijd al eerste op te staan. 

Het is ook mogelijk om ons team vanuit Amsterdam als vrijwilliger te helpen! Door informatie over onze vergroeningsprojecten te delen met je netwerk, help je ons een nog groter publiek te bereiken. Zo worden steeds meer mensen bewust van het feit dat we samen de planeet weer groener én koeler kunnen maken! Zo kan je mensen in je omgeving vertellen over ons vergroeningsplatform, maar je kan ook onze sociale media posts delen en zo je netwerk betrekken.

 

Kan ik stagelopen bij Justdiggit?

Geweldig dat jij graag de dingen die jij geleerd hebt tijdens je studie in zou willen gaan zetten voor de vergroeningsprojecten van Justdiggit. Samen kunnen we de planeet weer groener en koeler maken!

 Voor onze huidige stageplekken raden wij je aan om onze LinkedIn en de vacature pagina in de gaten te houden. Nieuwe stageplekken worden hier altijd op geplaatst!

Is er een mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen?

Heel mooi en bijzonder om te horen dat je je wilt inzetten voor onze vergroeningsprojecten! En wat goed om te horen dat je net zo enthousiast bent over onze vergroeningsprojecten als wij.

Helaas hebben wij op de locatie van onze projecten geen mogelijkheid voor (vrijwilligers)werk. De projecten worden geheel uitgevoerd door lokale partners en de bevolking, zodat zij commitment en ownership over het project hebben, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten. In Kenia betalen we de lokale bevolking voor het werk wat ze doen binnen onze projecten, wat zorgt voor socio-economische voordelen binnen de lokale gemeenschappen. Omdat de locals dus echt zelf bezig zijn met het vergroenen van hun land, is het helaas niet mogelijk om op locatie mee te helpen binnen onze projecten.

Het is ook mogelijk om ons vanuit Nederland als vrijwilliger te helpen! Door informatie over onze vergroeningsprojecten te delen met je netwerk, help je ons een nog groter publiek te bereiken. Zo worden steeds meer mensen bewust van het feit dat we samen de planeet weer groener én koeler kunnen maken! Zo kan je mensen in je omgeving vertellen over ons vergreoningsplatform, maar je kan ook onze sociale media posts delen en zo je netwerk betrekken. 

 

Zakelijk

Hoe kan ik als bedrijf samenwerken met Justdiggit?

Corporate

Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Benieuwd hoe jouw bedrijf kan bijdragen? Neem een kijkje op onze business pagina of neem contact op met ons business development team via partnerships@justdiggit.org voor meer informatie.

Non-corporate

Je kan met jouw bedrijf onze vergroeningsprojecten op verschillende manieren supporten:

 • Door middel van een specifiek bedrag of percentage per verkocht product of service af te dragen.
 • Door middel van een specifiek percentage van de jaarlijkse omzet af te dragen.
 • Door middel van een vast bedrag per jaar af te dragen.
 • Een tailormade samenwerking: het bespreken van andere manieren om gezamenlijk impact te maken

Aan het begin van de samenwerking vragen wij een commitmentbijdrage. Deze zal aan het einde van het eerste jaar van het totale bedrag van de donatie worden afgetrokken. Hierdoor kan jij, als partner, al vanaf het begin van de samenwerking communiceren dat jullie de vergroeningsprojecten supporten. Voor Justdiggit geeft het de zekerheid dat jullie als partner je inzetten voor de samenwerking.

Na het tekenen van een donatieovereenkomst met een aantal basisafspraken over de samenwerking kan jij als partner het partnership naar buiten toe communiceren door op de website het We Support Justdiggit logo te plaatsen, Justdiggit communicatiemateriaal zoals foto’s en video’s te gebruiken en informatie te geven over de samenwerking. De communicatie over Justdiggit wordt altijd van tevoren gecheckt door Justdiggit.

Onderwijs

Wat houdt het onderwijsprogramma van Justdiggit in?

In het onderwijsprogramma van Justdiggit leren kinderen tussen 10 en 12 jaar meer over verschillende onderwerpen binnen het thema klimaatverandering. Zij zijn de eerste generatie die echt geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering en de laatste generatie om er iets aan te doen. In het Justdiggit college leren ze alles over het belang van CO2, de bodem, water, biodiversiteit en de oplossing van Justdiggit: vergroenen! Het doel is om deze generatie te inspireren en te motiveren om na te denken over hoe we de planeet leefbaar kunnen houden voor iedereen en hoe zij onderdeel kunnen worden van de groene revolutie. Wil je meedoen? Download het lesprogramma op onze website.

Ik wil in mijn klas een spreekbeurt geven over Justdiggit. Wat is de beste aanpak?

Geweldig om te horen dat je ons als onderwerp voor je spreekbeurt hebt gekozen! Dit betekent dat je je al heel bewust bent van het feit dat we goed voor de aarde moeten zorgen. We weten zeker dat je hiermee ook een aantal van jouw klasgenoten kan inspireren! Op onze website kun je allemaal informatie vinden over Justdiggit. We hebben ook een leuke animatie waarin we uitleggen waarom we de aarde moeten vergroenen. Daarnaast hebben we een educatieprogramma waarin verder wordt uitgelegd wat we doen en waarom. Je leert over CO2, de aarde, biodiversiteit en de oplossing van Justdiggit: vergroenen. Deze informatie zou je kunnen gebruiken bij het maken van jouw spreekbeurt. Een tip: tijdens je spreekbeurt zou je samen met de rest van je klas één van de opdrachten kunnen uitvoeren! Je kan dit allemaal hier vinden.

Vergroeningspartners

Wat is AFR100?

AFR100 is de afkorting van het African Forest Landscape Restoration 100 Initiative, een initiatief van 27 Afrikaanse landen om vóór 2030, 113 miljoen hectare gedegradeerd land in Afrika te vergroenen. Dit is een gebied zo groot als Zweden, Finland en Noorwegen samen! Het doel is het herstel van gedegradeerd land te versnellen, voedselzekerheid te vergroten, klimaatverandering te stoppen en armoede te verminderen. Naast de samenwerking tussen de regeringen van de verschillende Afrikaanse landen, heeft de AFR100 ook verschillende financiële en technische partners, waaronder Justdiggit.

Overig

Waarom wordt Justdiggit niet genoemd in het CBF register?

Heel begrijpelijk dat je wilt weten waarom wij niet genoemd worden in het CBF register. 

We hebben er voor gekozen om geen CBF keurmerk aan te vragen vanwege de relatief hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Dit geven we liever uit aan daadwerkelijke vergroening. Verder hebben we al enige jaren een ANBI status, wat ook aangeeft dat we voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast publiceren wij ons jaarverslag volgens de RJ 650 standaard die volledig open en transparant weergeeft hoe wij onze fondsen besteden.

Ook vinden de volgende checks altijd plaats:

 • De externe accountant controleert onze jaarcijfers en bekijkt of alle processen goed zijn ingeregeld.
 • Onze Raad van Toezicht wordt elk kwartaal geüpdatet over de stand van zaken en zij moeten tevens hun goedkeuring geven op het jaarverslag en jaarrekening.
 • Daarnaast vindt er ook een officiële audit plaats bij onze lokale partners in Tanzania en Kenia, ook uitgevoerd door een externe accountant.

Waarom Rabobank i.p.v. een groene bank als Triodos?

Graag geven wij een toelichting. In mei 2017 hebben we als onderdeel van een coalitie een zogeheten pitch bij de Rabobank gewonnen. Nu zijn we dan ook onderdeel van hun Growing a Better World Together campagne. De Rabobank werkt aan deze ambitie, o.a. door met Justdiggit samen te werken. Wij hebben inmiddels dus al een deel van de funding ontvangen van de Rabobank en zijn met dit bedrag in Tanzania en Kenia grote gebieden aan het vergroenen.

Waarom zit ons Nederlandse kantoor in het centrum van Amsterdam?

Het zou uiteraard ongepast zijn om veel van onze inkomsten te besteden aan een dure kantoorruimte.

We zitten op een centrale locatie, maar we betalen hier gelukkig heel weinig voor! We krijgen als NGO een enorme korting van de verhuurder van ons pand, waardoor we héél ver onder de gebruikelijke huurprijs betalen voor Amsterdamse begrippen.

Onze centrale locatie heeft trouwens ook een goede reden: we willen graag makkelijk bereikbaar zijn voor al onze (media)partners die ons belangeloos helpen. Door hen zijn we erg zichtbaar in het hele land omdat we veel gratis advertentie- en mediaruimte van hen krijgen. Hierdoor geven wij geen geld uit aan reclamekosten (wat normaal gesproken een hoge kostenpost is).

woman digging
Tanzania - Africa - Children - Justdiggit

Lees hier de meest gestelde vragen én dig deeper!