wat is ontbossing?

Bij ontbossing worden bossen gekapt waarna het land voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Het vasteland op aarde is voor 31% (4,06 miljard hectare) bedekt met bossen. Als gevolg van ontbossing neemt deze hoeveelheid snel af. Naar verwachting gaat er jaarlijks 10 miljoen hectare bos verloren, waarvan 3,9 miljoen hectare in Africa.   

Niet alleen in bossen worden er steeds meer bomen gekapt, ook op savannes en akkers is er een significante afname van bomen te zien.

Dry - Soil - Kenya - Justdiggit

Wat veroorzaakt ontbossing?

Ontbossing en het verlies van bomen worden voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten. Bomen worden gekapt om plaats te maken voor akkers of graslanden voor vee en voor de mijn- en boorindustrie. Ook door andere bosbouwpraktijken gaat er veel bos verloren. Het verlies van bomen kan ook veroorzaakt worden door natuurlijke processen, zoals bosbranden. Door opwarming van de aarde komt deze natuurlijke manier van ontbossing steeds meer voor.

De gevolgen van ontbossing

Meer CO2 in de atmosfeer
Verlies van biodiversiteit
Impact op mensen
Erosie

Meer CO2 in de atmosfeer

Bomen nemen CO2 op uit de lucht en slaan de carbon op in hun hout. Het kappen en verbranden van bomen zorgt ervoor dat de opname van CO2 stopt en het weer in de atmosfeer terecht komt, waardoor de opwarming van de aarde wordt versneld.

Drought - Africa - Justdiggit - Tree

Verlies van biodiversiteit

Ontbossing en het verlies van bomen op savannes en akkers leiden ook tot een afname van de biodiversiteit. In bossen en op savannes en akkers wonen veel verschillende soorten organismen, die niet kunnen overleven zonder de aanwezigheid van bomen.

giraffes

Impact op mensen

Niet alleen planten en dieren profiteren van de aanwezigheid van bomen. Zo zijn bijvoorbeeld ook boeren afhankelijk van de positieve impact van bomen: de schaduw van de bomen voorkomen evaporatie van water uit de grond, waardoor er meer water aanwezig is voor de gewassen op de akkers. De schaduw zorgt er ook voor dat de gewassen niet verbranden in de hete zon. 

Shadow - Tree - Africa - Justdiggit

erosie

De wortels van bomen voorkomen erosie van vruchtbare grond. Erosie is één van de belangrijkste negatieve effecten van het kappen van bomen en leidt tot ernstige degradatie van het land met open en droge gebieden tot gevolg.

Erosion gully Tanzania
Women practicing Kisiki Hai

Hoe kunnen we ontbossing tegengaan?

Er zijn verschillende manieren waarop ontbossing en het verlies van bomen op savannes en akkers tegengegaan kan worden. Door bestaande bossen te beschermen, wordt het verlies van bomen door kappen en andere menselijke activiteiten voorkomen. 

Maar het beschermen van bomen is niet genoeg. Om de aarde weer in balans te brengen, moeten we de bomen die er ooit waren terugbrengen. Door nieuwe bomen te planten, wat ook wel herbebossing wordt genoemd, kunnen bossen worden hersteld. Een andere manier is het terugbrengen van gekapte bomen. Dit is wat wij doen in ons project in Dodoma, Tanzania. Met behulp van de Farmer Managed Natural Regeneration techniek brengen boeren bomen terug op hun land, waardoor er weer meer bomen komen in het gebied.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit