september 28, 2023

De verschrikkelijke droogte in de Hoorn van Afrika (en ons werk)

2022 stond voor veel van onze projectgebieden in Oost-Afirka in het teken van een van de ergste droogtes in meer dan 40 jaar. Dit had grote impact op mensen, wilde dieren en vee – soms met levensbedreigende gevolgen. Het heeft ook impact gehad op ons werk. 

Een kurkdroog jaar

Het succes van onze programma’s is sterk afhankelijk van neerslag. Vooral voor onze technieken voor het opvangen van regenwater, zoals bunds. Helaas is droogte een groot probleem geweest afgelopen jaar. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) had de Hoorn van Afrika, wat het meest oostelijk deel van het continent beslaat, te maken met de langste droogte in 40 jaar. 

In onze projectgebieden vonden we vorig jaar talloze kadavers van dood wild en vee, de gevolgen van een gebrek aan water en voedsel in het gebied. In sommige gebieden werd deze droogte zelfs vergeleken met die van 2008, toen naar verluidt de helft van het vee in het groter Amboseli ecosysteem stierf.

Het (gebrek aan) neerslag in onze projectgebieden

Deze blog van Ishani Sonak, een masterstudent die haar thesisonderzoek deed in onze projectgebieden, illustreert wat de gevolgen waren van de droogtes voor de community’s in de gebieden. Hoewel de gemiddelde hoeveelheid neerslag op de lange termijn misschien niet veel is veranderd, is het de afgelopen jaren erg onbetrouwbaar geworden. Soms is er een heel regenseizoen zonder regen, terwijl op andere momenten de neerslag zo intens is dat er overstromingen zijn. 

Bovenstaande grafiek laat voor elk projectgebied de totale neerslag van 2022 zien in vergelijking met het gemiddelde over 40 jaar. Zoals je kunt zien, zijn de gebieden in zuidelijk Kenia en noordelijk Tanzania zwaar getroffen door de droogte. 

Het herstellen van land biedt de oplossing

Ons werk is in tijden van droogte nóg belangrijker geworden. We kunnen namelijk het weinige regenwater dat valt opvangen, waardoor het niet wegstroomt, maar in de bodem kan trekken. De huidige situatie vraagt om het herstel van duurzame, productieve en klimaatbestendig landbouwgrond om inkomens veilig te stellen. Wij geloven dat nature-based oplossingen hierin een essentiële rol spelen. 

Gelukkig ziet de situatie er de laatste tijd iets rooskleuriger uit. Het heeft de afgelopen maanden wat geregend in de getroffen gebieden en we hopen dat deze trend voortzet. De water- en voedselzekerheid van miljoenen mensen is ervan afhankelijk!