maart 8, 2019

De vrouwen achter de graszaadbank

De vrouw achter de graszaadbank

Het gras is altijd groener… als je samenwerkt met een vrouwengroep! De Maasai vrouwen werken hard aan het onderhouden en continue verbeteren van de graszaadbanken. En dat moet gedeeld worden op deze Internationale Vrouwendag!

Verkoop van graszaden

Zo hebben de vrouwen een deel van hun geoogste graszaden verkocht, o.a. aan Justdiggit. Wij konden de zaden namelijk goed gebruiken voor het zaaien van de nieuw gegraven bunds in Kuku. Dit betekent niet alleen inkomen voor de vrouwen, maar ook vergroening in andere gebieden. Een win-winsituatie dus! Om in de toekomst nog meer zaden te verkopen, helpen we de vrouwen een duurzame markt te vinden, zodat ze meer kunnen profiteren van de economische waarde.

Bezige bijen!

De vrouwen van de Enkii groep hebben drie bijenkorven gekocht van het geld verdiend met het plaatsen van de omheining rondom de grasbank. Deze bijenkorven staan midden op de graszaadbank. De vrouwen werden getraind in hoe ze deze bijenkorven kunnen onderhouden en hoe de honing verzameld moet worden. Door de honing te verkopen, creëren ze weer een extra inkomen!

Daarnaast zijn de vrouwen aan het kijken of ze de bijenkorven ook kunnen gebruiken om de olifanten te weren uit de graszaadbank. Olifanten zijn namelijk doodsbang voor bijen! Wist jij dat? Door bijenkorven in de omheining te zetten, hopen zij de olifanten af te schrikken. Zo wordt het plattrappen van de grassen voorkomen en wordt de oogst van de graszaden alleen maar groter.

Een eigen inkomen

Door het verkopen van de zaden en de honing verdienen de Maasai vrouwen dus een eigen inkomen. Dit helpt ze onafhankelijk te worden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast kunnen ze met dit geld de kosten voor school, gezondheidszorg en voedsel betalen. Zo voelen ze ook de economische waarde van de graszaadbank projecten!