september 28, 2023

Grazing management is essentieel voor het vergroenen van onze planeet!

Wist je dat een van de effectiefste manieren om te vergroenen het met rust laten van land is? Door in bepaalde gebieden grazing management toe te passen geven we het land een welverdiende break en laten we de natuur haar werk doen. 

De effecten van overbegrazing 

Overbegrazing is een van de belangrijkste oorzaken van landdegradatie. De term wordt gebruikt wanneer wilde dieren of vee zich overmatig voeden op grasland en de vegetatie niet de kans krijgt om te herstellen. 

We zien de effecten van overbegrazing in veel van onze projectgebieden. Een voorbeeld hiervan is ons projectgebied in Olgulului – Ololarashi (OOGR) in Kenia, waar het vee van de Maasai herders een groot deel van de vegetatie met wortel en al heeft opgegeten, waardoor er steeds minder nieuw groen is teruggegroeid. Naast droogte – en dus minder vruchtbaar land – heeft overbegrazing ook andere negatieve gevolgen: denk hierbij aan erosie, minder voedsel voor het vee en een toename van concurrentie tussen mensen en wildlife om water en voedsel. 

De oplossing: grazing management

Gelukkig is er een oplossing om deze graslanden weer te herstellen: grazing management. Hiermee voorkom je dat het vee in de meest kwetsbare gebieden graast. Zo krijgen deze de kans om zich weer te herstellen. Door kennis te verspreiden over de voordelen en technieken van vee- en begrazingsmanagement in onze projecten zorgen we ervoor dat de gedegradeerde gebieden weer vergroenen.

Olopololi’s

Maar hoe weten de Maasai waar de regels voor begrazing gelden? Met behulp van olopololi’s! Dit is een traditionele Maasai grazing management techniek die we, samen met onze partners ACC en AET, hebben teruggebracht in OOGR. De olopololi’s zijn stukken gemeenschappelijk land waar grazen alleen is toegestaan tijdens bepaalde periodes of voor specifieke dieren, zoals kalfjes of oudere dieren die moeilijker kunnen voortbewegen. Ze worden gemarkeerd met grote, witgeverfde palen en zijn ongeveer 1000 ha groot. In totaal hebben we 17 van dit soort olopololi’s in ons projectgebied in OOGR. 

We maken gebruik van oriëntatiepunten en bewustzijnscampagnes om gemeenschappen te informeren over de gebieden waar de begrazingsregels gelden. Vervolgens trainen we commissies bestaande uit 130 gemeenschapsleden om het duurzame beheer van deze gebieden te waarborgen. Door onze projectgebieden te monitoren, zorgen deze begrazingscommissies ervoor dat het gras terug kan groeien.