februari 28, 2020

IKEA Foundation support

IKEA Foundation support

Met trots kondigen wij aan: het Green Future Farming programma. Een initiatief van Rain, Meta Meta & Justdiggit met support vanuit de IKEA Foundation. Dankzij deze samenwerking met IKEA Foundation kunnen wij onze krachten bundelen en samen met jonge boeren in Oost-Afrika droog land weer groen maken. 

In rurale gebieden van Oost-Afrika is een groeiend aantal mensen afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodemvruchtbaarheid en toegang tot (schoon) water. Deze bronnen zijn echter steeds minder beschikbaar. Door klimaatverandering en afnemende investeringen in de landbouw nemen opbrengsten van het land af. Hierdoor wordt het voor de jongere generatie steeds moeilijker om zich in haar levensonderhoud te blijven voorzien, met migratie en politieke instabiliteit als gevolg.

Kunnen we dit weer een positieve kant op draaien? Kunnen we kansen creëren, zodat de jonge generatie zichzelf van haar eigen levensonderhoud kan gaan voorzien? Kunnen we door de lokale waardeketen te versterken de economie op het platteland weer verbeteren zonder de al beschikbare bronnen onder druk te zetten?

Het antwoord is JA! De drie organisaties die het Green Future Farming (GFF) programma uitvoeren zullen zich gezamenlijke inspannen en hun expertise gaan inzetten om dit te doen. Het doel is:

Mogelijkheden tot winst voor lokale boeren creëren met behulp van circulaire landbouw, door te herinvesteren in de lokale waardeketen en landschapsherstel. 

Het programma zal plaatsvinden in drie verschillende agro-ecologische zones in Oost-Afrika. In deze gebieden hebben de deelnemende partijen al ervaring met het implementeren van duurzame interventies. Het gaat om de volgende landen:

  • Oeganda: de koffieboeren op de heuvels van Mount Elgon
  • Kenia: de herders in de ASAL’s (droog en semi-droge grond) in het zuiden.
  • Ethiopië: de zelfvoorzienende boeren rond de Awash

GFF ziet mogelijkheden om een positieve invloed te hebben op de productiviteit van het land. Hiervoor zal een duurzaam systeem van landbouwtechnieken en veeteelt worden opgezet. Zo zal het land niet uitgeput raken, maar vruchtbaar blijven. Daarnaast zorgen de landbouwmethoden binnen dit systeem voor vruchtbaarder en groener land. 

Door de circulaire productiemogelijkheden voor jongeren te vergroten wordt de sector een stuk aantrekkelijker: er ontstaat een hogere (duurzame) productiviteit, de kwaliteit van het land verbetert en er ontstaan nieuwe mogelijkheden binnen de rurale economie om jongeren in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, met meer werkgelegenheid als gevolg. 

GFF richt zich op vier pijlers:

  • Het promoten van regeneratieve landbouw;
  • Het versterken van de lokale waardeketen;
  • Het creëren van lokale economieën op basis van circulaire principes;
  • Leren en communiceren.

Wat het GFF-programma extra bijzonder maakt, is het feit dat ieders eigen expertise wordt ingezet binnen het project: 

RAIN zorgt voor de ontwikkeling van een waardeketen. Dit doen ze door de verschillende activiteiten in de keten te koppelen aan de specifieke landschappen waarbij ze gebruik maken van de al aanwezigen bronnen op het land. MetaMeta support de innovatie in de circulaire landbouw en is verantwoordelijk voor de monitoring-, evaluatie- en leeractiviteiten (MEL), waardoor het generiek leren en het breed delen van informatie wordt gegarandeerd. Justdiggit neemt de communicatierol op zich op zowel regionaal als nationaal niveau, door gebruik te maken van massa media. De IKEA Foundation ziet potentie in de samenwerking tussen deze drie partijen en hoe ze elkaar versterken. Dankzij de IKEA Foundation kan GFF zorgen voor water- en voedselzekerheid, het verbeteren van levensomstandigheden en de lokale economie en het positief beïnvloeden van het regionale klimaat.

Over RAIN

RAIN – een merk van Aidenvironment – biedt technische inzichten en beheert innovatieve programma’s die landschappen, waterbronnen en waardeketens met elkaar verbindt. De expertise van RAIN ligt in het ontwerpen van innovatieve en praktische oplossingen om de beschikbaarheid van water te vergroten, het landschap te herstellen en de al beschikbare bronnen te gebruiken voor duurzame landbouw. Wanneer actoren met het landschap gaan meedenken en gebruik maken van geïntegreerde waterstrategieën en technologieën, kan het landschap op de lange termijn productief worden.

Over Meta Meta

MetaMeta doet onderzoek en levert advies op het gebied van waterbeheer. Daarnaast bieden zij gespecialiseerde communicatieproducten, gericht op de internationale resource management & development sectoren. Verder heeft MetaMeta innovatieve nieuwe modellen ontwikkeld voor het beheren en monitoren van complexe programma’s.

Over Justdiggit

Justdiggit maakt verdroogd land weer groen door boeren in Afrika te inspireren en te activeren, wat een positief effect heeft op de klimaatverandering, de natuur en de mensen. Gedegradeerde landschappen worden hersteld door traditionele technieken te combineren, met nieuwe technologie en een sterke communicatiestrategie.

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) verbetert het dagelijks leven van de vele mensen. Als filantropische tak van INGKA Foundation, de eigenaar van de Ingka Groep, richt de IKEA Foundation zich op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen door hun families in staat te stellen een duurzaam bestaan op te bouwen en om te gaan met klimaatverandering en dit ook tegen te gaan.

Bekijk de introductie video van het GFF programma hier.