juli 3, 2019

Intermediate training

Intermediate training

Een groot gedeelte van onze champion farmers hebben een nieuw vergroeningslevel bereikt! Ze hebben namelijk een 5-daagse intermediate training gevolgd. En wat waren ze leergierig!

Naast het verbeteren van hun skills om bomen terug te brengen, leerden de boeren over het monitoren en evalueren van de terug groeiende bomen, leerden ze de nieuwe technieken Fanya Juu en Fanya Chini én hebben ze hun leiderschap en training skills verder ontwikkeld. Hierdoor kunnen ze hun vergroeningskennis nog beter overbrengen naar de andere boeren!

Fanya Juu en Fanya Chini

De boeren hebben niet alleen meer geleerd over Kisiki Hai, ze hebben ook twee nieuwe vergroeningstechnieken geleerd: Fanya Juu en Fanya Chini. Bij deze methodes graven de boeren contouren op hun land om zo het regenwater op te vangen.

  • Fanya Juu betekent ‘throw it upwards’ in Swahili. Het zorgt ervoor dat het regenwater dat buiten de akkers valt niet wegstroomt over het land, waardoor erosie van de vruchtbare grond voorkomen wordt.
  • Fanya Chini betekent ‘throw it downwards’ en voorkomt het wegstromen van het regenwater dat op het land van de boer valt, waardoor er meer water beschikbaar is voor de gewassen op het land.

Uiteindelijk helpt het de boeren om hun land te vergroenen! Bekijk hier de instructie video om zo nog meer te leren over deze techniek.