april 11, 2023

Samenwerking met Wyss Academy for Nature in Kenia

Onze huidige aanpak en de vergroeningstechnieken die we gebruiken zijn niet van de één op andere dag tot stand gekomen. Dit was een (soms wel erg!) lang proces waarbij de kennis over natuur en land management van andere organisaties en indivduele kleine boeren onmisbaar was. Daarom proberen we altijd andere organisaties te ondersteunen als het aankomt op het vergroenen van onze planeet!  Vorige maand deden we dit tijdens een succesvolle samenwerking met Wyss Academy for Nature. We hielpen hen met het ondersteunen van communities voor het herstellen van gedrageerde weilanden in de Naibunga Conservancy, Kenia. 

BundsDe Naibunga Conservancy ligt in het Mukogodo gebied van het Laikipia district. Het bestaat uit 9 ranch groeperingen: Koija, Il Motiok, Tiemamut, Kijabe, Nkiloriti, Musul, Il Polei, Munishoi en Morupusi. Deze verschillende Maasai ranch groeperingen kwamen in 2004 samen om 50,000 hectare aan weidegrond te beheren en conserveren, met toerisme als belangrijkste inkomstenbron. De Naibunga Conservancy valt onder de Northern Rangeland Trust. 

We gaven Wyss Academy technische ondersteuning bij het vinden van geschikte locaties voor landschapsherstel activiteiten. We organiseerden ook samen trainingsessies voor de gemeenschap over het graven van bunds en geulen voor regenwateropvang, plus het selecteren van locaties voor graszaadbanken. Daarna deden we nog een sessie over het inzaaien van de bunds. Hierbij gebruikten we twee inheemse soorten: Cenchrus ciliaris en Eragrostis superba. We hebben gekozen voor deze twee inheemse soorten vanwege hun aanpassingsvermogen aan droge en halfdroge gebieden. 

northern kenya grass growth

Zoals je kunt zien op dit plaatje zijn de eerste resultaten al zichtbaar! Het gras ontsproot al snel nadat de bunds het water vasthielden van de eerste neerslag in Naibunga Conservancy van het seizoen.