december 1, 2022

Adembenemende satelliet beelden: nieuwe partnership met Planet Labs PBC

Goed nieuws uit de ruimte! Dankzij satellietbeelden en data van Planet Labs PBC kunnen we de impact van onze vergroeningsprojecten uitdrukken in meetbare getallen. Hiermee kunnen we het effect van onze nature based solutions wetenschappelijk onderbouwen.

Als je door hoge groene grassen loopt in een gebied dat kort daarvoor nog droog en dor was, dan lijkt de positieve impact van onze vergroeningstechnieken vanzelfsprekend. Maar hoe druk je deze impact uit in meetbare getallen die tot de verbeelding spreken? Denk aan de hoeveelheid liter opgevangen regenwater, afkoeling in graden celcius en veranderingen in biomassa. Dat is nu mogelijk door een samenwerking met Planet Labs PBC, een toonaangevend leverancier van satellietbeelden en data die inzicht geeft over de conditie van onze aarde.

Dankzij een abonnement op Planet Lab’s ongelofelijk gedetailleerde satellietbeelden en data kunnen we de resultaten van onze vergroeningsprojecten kwantificeren, evalueren én opschalen. Bovendien wordt het wetenschappelijk onderbouwen van de efficiëntie van nature based solutions, een stuk eenvoudiger dankzij deze technologie.

Tastbare veranderingen op aarde

Planet Labs PBC: “We hebben de technologie om echte tastbare veranderingen op onze planeet Aarde te meten. Dit helpt ons beter te begrijpen hoe menselijk handelen positieve verschuivingen in onze omgeving teweeg kan brengen. Door deze satellietgegevens te delen met gemeenschappen en impactorganisaties in Afrika, zien we hele ecosystemen transformeren. Deze transformatie kunnen we door ruimte en tijd heen documenteren met solide statistieken.”

Het kwantificeren van onze impact in Tanzania en Kenia is onderdeel van het Restore-IT project. Dit hebben we samen met Planet Lab PBC, het Europese Ruimteagentschap (ESA) en de Universiteit van Leicester opgezet.

Lange termijn impact in beeld

Hoe het monitoren in de praktijk werkt? Op de grond leven herders met hun vee, terwijl zebra’s en gazellen grazen van het nieuw ontsproten gras van de bunds. Vanuit de ruimte leggen Planet Lab’s zogenoemde SkySat-beelden de schaal van deze vergroening vast gedurende maanden of jaren. Gecombineerd met de data van Planet Lab PBC kunnen we evalueren waar regio’s succes hebben, en wetenschappelijke inzichten vergaren voor de verbetering van toekomstige projecten.

Satellite Image 2

Sander de Haas, Chief Technical Officer en Regreening Expert bij Justdiggit: “Ik richt me op het selecteren van gebieden die geschikt zijn voor onze type interventies. De toegang tot SkySat beelden en gegevens stelt ons in staat om de geschiktheid van een gebied snel en accuraat in te schatten, zonder daadwerkelijk er naar toe te hoeven. Als dat het geval blijkt, sturen we een team om de situatie ter plaatse te beoordelen. We nemen proefmonsters en praten met de gemeenschap.”

“Nadat we goede relaties en samenwerkingen hebben opgebouwd in de regio, gaan we aan de slag met landschapsherstel en informatiecampagnes,” vertelt Sander de Haas. We willen onze impact op landschapsniveau over de lange termijn kunnen aantonen.

Versnellen en opschalen

Het doel is onze vergroeningsprogramma’s op te schalen naar miljoenen boeren. De samenwerking met Planet Lab PBC helpt ons bij deze hoognodige versnelling. Samen zijn we in staat grote tastbare stappen te zetten naar het vergroenen van Afrika, het vergroten van voedselzekerheid, inkomen en gezondheid van inwoners en het afkoelen van onze planeet. En nu kun je deze verandering vanuit de ruimte met je eigen ogen zien!