september 18, 2017

Testen van het onderzoeksframework in Tanzania

Het testen van het onderzoeksframework in Tanzania

De afgelopen weken is Lieke Hulshof (sociaal geograaf) in Tanzania geweest om onze onderzoeksmethode te testen. Deze methode zal worden gebruikt om een goed inzicht te kunnen krijgen in de impact van onze projecten.

De projecten van Justdiggit hebben een grote impact, zowel op het landschap als op het leven van de lokale bevolking. Vergroeningsprojecten zijn altijd in ontwikkeling; impact en resultaat zullen hierdoor ook van tijd tot tijd veranderen. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden wat het effect is van onze projecten, zowel op het landschap en de mensen. Om dit goed uit te kunnen voeren is er een monitoring- en evaluatie framework ontwikkeld.

Samen met het LEAD foundation, een Tanzaniaanse organisatie, gefocused op vergroening, wordt deze methode momenteel getest in het veld. Door middel van een vragenlijst voor de lokale families en specifieke groepsopdrachten, onderzoeken we het effect van onze methodes in samenwerking met LEAD. Dit betekent dat we met een hoop boeren in de Dodoma regio mogen werken. Het onderzoek leverde een hoop interesante verhalen op. Het laat ons zien hoe uitdagend de omstandigheden soms zijn voor de boeren, maar ook hun grote motivatie om veranderingen aan te brengen. Ze delen veel lokale kennis over de moeilijkheden en mogelijkheden binnen hun omgeving. We kunnen veel van hen leren!

Augustino is een voorbeeld van een inspirerende boer. Hij beschermt maar liefst alle 3.000 bomen op zijn land. Hij bewaakt vaak zelfs ’s nachts zijn land om bomen te beschermen tegen mensen die op zoek zijn naar brandhout. Augustino legt uit dat er 2 belangrijke dingen nodig zijn om een goede boer te worden. Ten eerste, heb je wat jaloezie nodig, om dit daarna om te zetten in actie. Wanneer je jaloers bent op een andere boer, moet je actie ondernemen en leren hoe je hetzelfde kunt bereiken. Een andere succesfactor is simpelweg hard werken.

Als ex-militair, heeft deze boer een hoop discipline, zijn motto: “You dig or you die”.