augustus 27, 2020

Vergroenen door het reguleren van begrazing

Vergroenen door het reguleren van begrazing

Ken je al onze vergroeningstechnieken al? Zo vangen we regenwater op door bunds te graven en brengen we bomen terug. Eén van onze minder bekende technieken is grazing management. We leggen je graag uit hoe deze techniek precies werkt!

Overbegrazing
Overbegrazing is één van de belangrijkste oorzaken van landdegradatie in ons projectgebied in Olgulului – Ololarashi (OOGR) group ranch, Kenia. Het vee van de Maasai pastoralisten (nomaden) heeft hier een groot deel van de vegetatie met wortel en al opgegeten, waardoor er steeds minder nieuw groen is teruggegroeid. Naast droogte – en dus minder vruchtbaar land – heeft overbegrazing ook andere negatieve gevolgen: denk hierbij aan erosie, minder voedsel voor het vee en een toename van concurrentie tussen mensen en wildlife om water en voedsel. 

Grazing management
Gelukkig is er een oplossing om deze graslanden weer te herstellen: grazing management. Hiermee voorkom je dat het vee in de meest kwetsbare gebieden graast. Zo krijgen deze de kans om zich weer te herstellen. Door kennis te verspreiden over de voordelen en technieken van vee- en begrazingsmanagement zorgen we ervoor dat de gedegradeerde gebieden weer vergroenen. Dit doen we samen met onze partners ACC en AET en de zogenaamde grazing committees: een comité dat bestaat uit 130 leden die hun mede-pastoralisten meer vertellen over de positieve effecten van vergroening. Ook houden ze toezicht op het duurzame beheer van de graslanden. Door de gemeenschap hier actief bij te betrekken, kan het gebied zo snel en effectief mogelijk herstellen.  

Farmer with livestock

Olopololi’s: gemarkeerde gebieden
Maar hoe weten de Maasai waar de regels voor begrazing gelden? Met behulp van olopololi’s! Dit zijn stukken gemeenschappelijk land waar grazen alleen is toegestaan tijdens bepaalde periodes of voor specifieke dieren, zoals kalfjes of oudere dieren die moeilijker kunnen voortbewegen. Ze worden gemarkeerd met grote, witgeverfde palen en zijn ongeveer 1000 ha groot. In totaal hebben we 17 van dit soort olopololi’s in ons projectgebied in OOGR. 

“De duidelijke grenzen van de olopololi’s bieden een oplossing tegen het probleem van illegale begrazing, wat vooral door jonge hoeders gebeurt. De communities zien dat hun leven beter wordt door de begrazing van hun vee te managen. Dit maakt het voor de leden van de grazing committee makkelijker om de wetten over begrazing te handhaven.”

Lasipunye: hoofd grazing committee Meshenni zone

Olopololi mark white pole

Palen omver duwen
De palen van de olopololi’s zijn niet alleen handig als markering, ook de olifanten vinden het fijne tools. Alleen dan op nét een iets andere manier: De olifanten schuren namelijk graag met hun rug tegen de palen, waardoor deze kunnen omvallen. Soms zien de olifanten de palen ook als bedreiging en lopen ze deze omver. Er zijn er inmiddels al 110 omver gelopen of geduwd. Het kost aardig wat werk om ze weer terug te zetten in de grond. Samen met de communities zoeken we naar een alternatief dat goed werkt voor zowel het landschapsherstel als voor de olifanten.