maart 14, 2022

Vergroenen in Togo, Madagaskar en Ethiopië met GIZ

Justdiggit werkt samen met GIZ om Forest Landscape Restoration technieken te introduceren en op te schalen in Togo, Madagascar en Ethiopië. Met hulp van deze technieken kunnen 2.000 hectare bosgrond hersteld en beschermd worden. In het Forests4Future programma helpen wij het lokale team met het implementeren en uitvoeren van verschillende communicatietools om zo de impact van het programma te vergroten.

Over GIZ
Het Forests4Future-programma wordt gecoördineerd door het Duitse agentschap voor internationale samenwerking (GIZ) en financieel ondersteund door het Duitse federale ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling (BMZ). GIZ verleent wereldwijd verschillende diensten op het gebied van internationale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling en educatief werk. GIZ helpt haar opdrachtgevers en partners om nieuwe ideeën voor politieke, sociale en economische veranderingen te bedenken, deze uit te werken tot concrete plannen en deze daarna ook uit te voeren. GIZ zet zich wereldwijd in voor een leefbare wereld in de toekomst.

Over Forests4Future
Het Forests4Future project richt zich op het herstel en beheer van bossen en boomrijke, productieve landschappen in Ethiopië, Madagaskar en Togo. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende Forest Landscape Restoration (FLR) technieken. Het doel is om samen 2,000 hectare bosrijk gebied te herstellen en te beschermen in de drie landen. Het herstel van deze landschappen door middel van FLR, draagt ook bij aan de missie van de AFR100. De AFR100 (African Forest Landscape Restoration Initiative), is een initiatief van 32 Afrikaanse landen om 100 miljoen hectare land in Afrika te herstellen voor 2030.

Het terugbrengen van bomen met behulp van de FLR technieken vermindert de bodemerosie en heeft een positieve invloed op de biodiversiteit, de beschikbaarheid van water en de productiviteit van het land. De technieken zorgen er niet alleen voor dat het herstelde land weerbaarder wordt, het draagt ook bij aan de weerbaarheid van de mensen die in het gebied leven tegen bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering en gezondheidsrisico’s als COVID-19. Het herstel van het landschap draagt daarnaast ook bij aan het verbeteren van het inkomen van de communities in de gebieden: naar schatting zal de opbrengst uit de herstelde gebieden gemiddeld 10% stijgen voor de 1,700 huishoudens die in het gebied wonen. Het Forests4Future project streeft ernaar de lokale communities te empoweren en richt zich hierin specifiek op jongeren en vrouwen. Om de herstelde bosrijke gebieden groen en gezond te houden en te beschermen, richt het project zich naast het herstel ook op het verbeteren van het beheer van deze gebieden.

Opschalen met communicatie
Justdiggit helpt het Forests4Future project met onze expertise op het gebied van media en communicatie. In de afgelopen jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan over het ontwikkelen en implementeren van verschillende communicatietools en hebben we een groot (wereldwijd) netwerk aan mediapartners opgebouwd. Deze kennis van media en communicatie willen we nu inzetten op het  Forests4Future project op te schalen. Door verschillende communicatiemiddelen in te zetten, willen we mensen binnen en buiten de projectgebieden inspireren en motiveren om te starten met vergroenen. Denk aan een movie roadshow die van dorp naar dorp reist of een SMS service die abonnees informeert over vergroening en nuttige tips geeft. Op deze manier kunnen we miljoenen mensen bereiken en het herstel van bossen en boomrijke landschappen opschalen. Iedereen kan zo een ambassadeur van de vergroeningsmovement worden!

We zijn trots om deel uit te maken van dit geweldige initiatief, en we kunnen niet wachten om nog veel meer mensen te bereiken in de nieuwe programma’s in Togo, Madagaskar en Ethiopië. Bedankt GIZ, voor het mogelijk maken van het Forests4Future project. Samen kunnen we de aarde vergroenen en weer afkoelen!