Wat gebeurt er wanneer je investeert in een bund?

Je kunt doneren door bunds te kopen. Eén bund kost € 8,-. Hieronder vind je meer informatie over wat er precies gebeurt met je investering.

87% van jouw investering gaat rechtstreeks naar het bundproject. Denk hierbij aan de uitvoering van de projecten, zoals het kiezen van het juiste gebied voor het project en het graven van de bunds, maar ook het behouden van het groen in de gebieden. Dit doen we door lokale gemeenschappen bij de projecten te betrekken en rangers in te huren die de gebieden beschermen tegen ongewenste bezoekers.

Goed programmamanagement is cruciaal voor het succesvol uitvoeren van een project. Daarom gaat een deel van jouw investering ook naar het beheer van de projecten. Als laatste gaat een deel van de investering naar het monitoren, evalueren en leren van onze bundprojecten. Dit zorgt ervoor dat we onze projecten kunnen blijven verbeteren.

decorative image

Prijsopbouw van een bund

  • Implementatiefase (45%)
  • Programmamanagement (19%)
  • Duurzaamheid fase (15%)
  • Justdiggit organisatie (9%)
  • Monitoren, evalueren en leren (8%)
  • Platform/technische ontwikkeling (4%)
Implementatiefase (45%)

In de implementatiefase draait alles om het opstarten van een project. In deze fase wordt de locatie van het project bepaald, informeren en betrekken we de lokale gemeenschappen bij het project, graven we de bunds, zorgen we ervoor dat hiervoor de benodigde materialen aanwezig zijn en nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen. De implementatiefase van het project duurt twee jaar.

decorative image
Programmamanagement (19%)

Goed programmamanagement is cruciaal voor het succesvol uitvoeren van een project. We beheren onze projecten altijd samen met onze lokale partners. Zij zijn degenen die alles in het projectgebied organiseren en regelen.

Duurzaamheid fase (15%)

Twee jaar na het begin van een project start de duurzaamheid fase. Deze fase waarborgt de kwaliteit van de bunds en zorgt voor een goed herstel van de vegetatie in de projectgebieden. Tijdens deze fase gaan we in gesprek met de lokale gemeenschappen en creëren we bewustzijn over het belang van ecosystemen en duurzaam beheer. Ook hebben we rangers in dienst om, zolang het gebied nog kwetsbaar is, ongewenste bezoekers buiten te houden. De duurzaamheids fase duurt zes jaar.

decorative image
Justdiggit organisatie (9%)

Als Justdiggit zijn we altijd op zoek naar manieren om de vergroening op te schalen. Dit is ook het geval bij onze bundprojecten. Om het graven van bunds in droge en gedegradeerde gebieden te kunnen blijven opschalen en verbeteren, gaat een klein deel van jouw investering naar de Justdiggit organizatie zelf.

Monitoren, evalueren en leren (8%)

Om de voortgang van de projecten te meten, monitoren we de impact van de bunds op regelmatige basis.  Door deze impact te evalueren, krijgen we meer inzicht in het effect van de bunds, de vegetatie en het herstel van de gebieden. We leren voortdurend van onze projecten en brengen waar nodig veranderingen en verbeteringen aan. Zo kunnen we de kwaliteit van onze projecten garanderen.

decorative image
Platform/technische ontwikkeling (4%)

We werken voortdurend aan manieren om de ervaring voor gebruikers om een bund te kopen te verbeteren. Door onze site te blijven ontwikkelen, zorgen we voor een optimale ervaring voor iedereen die heeft geïnvesteerd in een eigen stukje groen.