Hoe vangen we regenwater op?

Door het opvangen van regenwater voorkomen we dat er water verloren gaat.

In plaats daarvan wordt het water opgevangen en opgeslagen, zodat het kan worden gebruikt door voor vegetatie, dieren of mensen..

Het opvangen van regenwater wordt meestal gedaan in droge of semi-droge landschappen, omdat er in deze gebieden vaak maar weinig water in de grond zit. Hierdoor ontstaat er een tekort aan water voor mensen , dieren en planten. Er zijn twee verschillende manieren waarop regenwater kan worden opgevangen. De eerste is het direct opvangen van het regenwater in de bodem.. Dit voorkomt dat het water wegloopt en zorgt ervoor dat het water de bodem in kan trekken. Het is ook mogelijk om de regen op de ene plaats op te vangen en vervolgens op een andere plek op te slaan. Bijvoorbeeld het opvangen van het regenwater van een dak wat daarna opgeslagen wordt in een stortbak. Dit water wordt meestal gebruikt om gewassen water te geven of als drinkwater. 

Waarom is het nodig en wat zijn de effecten?

Waarom is het opvangen van regenwater nodig?
Wat zijn de effecten van het opvangen van regenwater?

Waarom is het opvangen van regenwater nodig?

Overexploitatie, klimaatverandering en ontbossing zorgen ervoor dat er steeds meer gebieden droog en dor worden. 

Vooral kwetsbare regio’s, zoals Sub-Saharaans Afrika, lijden onder de negatieve gevolgen van droogte. Door deze droogte ontstaat er watertekort voor mensen, dieren en planten. Dit effect wordt versterkt door het feit dat de regenval steeds heviger is geworden. Doordat er veel water tegelijk naar beneden komt, heeft het geen tijd om in de bodem te trekken, waardoor het water verloren gaat. Naast een lagere waterbeschikbaarheid in de grond, veroorzaakt dit erosie van de vruchtbare toplaag van de bodem en stroomafwaartse overstromingen. Het lagere watergehalte en de afname van vruchtbare grond maken het moeilijk om gewassen te verbouwen, waardoor er een voedseltekort ontstaat voor de lokale gemeenschappen. Dit kan uiteindelijk leiden tot hongersnood. Omdat landbouw vaak hun grootste bron van inkomsten is, kan het ook tot armoede leiden.

Rainwater harvesting

Wat zijn de effecten van het het opvangen van regenwater?

Door het opvangen van regenwater kunnen erosie en overstromingen worden voorkomen. 

Daarnaast kan het tekort aan water in de bodem worden aangevuld, waardoor de droogte afneemt. Het voorkomen van het wegspoelen van vruchtbare grond, en het verhogen van het watergehalte in de bodem, heeft meerdere positieve effecten. Zo kunnen er weer gewassen worden verbouwd, wat zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking. Ook andere vegetatie zal weer gaan groeien, waardoor de droge gebieden weer groen en koel worden. Deze vergroening zorgt ervoor dat er meer  CO2 opgenomen wordt, koelt de bodem af en heeft een positief effect op de lokale watercyclus, waardoor er nog meer water beschikbaar komt in de grond.

Landscape restoration - Justdiggit
Bund with rainwater

Water bunds

Op welke manier vangt Justdiggit water op?

Voor het opvangen van regenwater in onze projectgebieden in Tanzania en Kenia gebruikt Justdiggit een vergroeningstechniek waarbij halvemaanvormige water bunds worden gegraven. , namelijk het graven van bunds. Deze bunds vangen het t regenwater wat erosie van de vruchtbare bovenlaag voorkomt. Daarnaast zorgt het opvangen van het regenwater ervoor dat het water meer tijd heeft om in de bodem te zakken, waardoor de waterbeschikbaarheid in de bodem toeneemt. Hierdoor kunnen de zaden in de grond gaan groeien, wat leidt tot vergroening!

Wie is Justdiggit?

Justdiggit is op een missie om de aarde te herstellen, door miljoenen zelfvoorzienende boeren te inspireren om hun eigen land te vergroenen.

We weten dat 37% van het klimaatprobleem kan worden opgelost nature-based oplossingen toe te passen. Justdiggit past deze oplossingen van vergroening toe op het continent Afrika.

Dankzij de enorme groei van (mobiele) technologie in Afrika, en onze geweldige partners en de gemeenschappen, krijgen steeds meer boeren de juiste hulp. Wij geloven in de kracht van de natuur en in het samen afkoelen van de planeet door vergroening en het terugwinnen van biodiversiteit. Onze missie is om voor 2030 Afrika te vergroenen, samen met zoveel mogelijk boeren en met jou. Wil jij bijdragen aan een groene en koele planeet? Dit is het decennium van doen, dus Dig In!

poster

Het verhaal van Justdiggit