Droogte in Afrika

Droogte is een groot probleem op het Afrikaanse continent. Vooral de hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen, hier is het in 40 jaar nooit zo droog geweest als nu! Hoe wordt deze heftige droogte veroorzaakt? En belangrijker nog: wat kunnen we hieraan doen?

Wat veroorzaakt de ernstige droogte in Afrika?

Op dit moment is twee derde van het land op het Afrikaanse continent gedegradeerd. Een gebied zo groot als Canada en de Verenigde Staten bij elkaar! De kans is groot dat dit in de aankomende jaren alleen maar meer wordt. Hoe kan dat precies?

  • Bevolkingsgroei
  • Klimaatverandering
  • Ontbossing

1. De bevolking blijft groeien

Er zijn steeds meer mensen op de wereld en dat betekent dat er meer water verbruikt wordt. Als de bevolkingsgroei sneller gaat dan de aanvoer van water, kan dit leiden tot droogte.

Chil

2. Klimaatverandering

Door klimaatverandering neemt de temperatuur in rap tempo toe. Opwarming van de aarde zorgt ervoor dat grond langer droog is en dat water verdampt. Ook het uitblijven van regen zorgt ervoor dat Afrika kampt met de ergste droogte in 40 jaar. Nooit eerder is voorgekomen dat 4 regenseizoenen achter elkaar mislukken. Door klimaatverandering komt extreme hitte steeds vaker voor.

Drought Africa - Climate change - Justdiggit

3. Ontbossing en uitputting van de aarde

Gebieden die water opnemen en vastleggen in de bodem, verdwijnen door het massaal kappen van bomen. Ook verkeerd landgebruik zorgt voor vermindering van vegetatie. De bodem wordt kaal en onbeschermd, waardoor het land alleen maar verder verdroogt. Hoe minder groen, hoe droger het land dus!

tree afric

Welke gevolgen heeft de droogte in Afrika?

Het droge klimaat van Afrika brengt vervelende veranderingen met zich mee. Dit zijn de belangrijkste gevolgen van de extreme droogte op een rij:

  • Armoede
  • Vermindering van biodiversiteit
  • Hongersnood

1. Groei in armoede

Landbouw is een van de grootste inkomstenbron in Afrika. Omdat door droogte de bodem niet meer vruchtbaar is en vegetatie vermindert, valt deze inkomstenbron compleet weg. Droogte in het continent zorgt zo voor een groei in armoede onder de bevolking. Inwoners hebben geen geld of middelen om zichzelf te voorzien van noodzakelijke goederen zoals onderdak, kleding en voedsel.

decorative image

2. Vermindering van biodiversiteit

Extreme droogte kan leiden tot verwoestijning: een proces waarbij gebieden niet alleen onvruchtbaar maar ook onbewoonbaar worden. Verwoestijning leidt namelijk tot het verlies van biodiversiteit en het verminderen van het aantal voedselbronnen voor dieren.

Biodiversiteit olifanten droogte en erosie

3. Regionale hongersnood

Door de ernstige droogte dreigt hongersnood voor 20 miljoen inwoners van Afrika. De voedselschaarste zorgt ervoor dat de bevolking niet weinig, maar helemaal niks meer te eten heeft. Een voedselcrisis als deze is het serieuze gevolg van de extreme droogte in dit continent.

Drought and erosion food/hongersnood

Vergroenen is de oplossing

Het is nog niet te laat om de verwoestijning aan te pakken. Zelfs vanuit Nederland kun je in actie komen om de droogte in Afrika tegen te gaan. Hoe? Door het steunen van vergoeningsprojecten! Dit zijn initiatieven die de kwaliteit van het leefmilieu verbeteren. Dat doen ze door het aanplanten van bomen en het aanleggen van groene ruimtes. Draag je bij aan deze projecten? Dan draag je bij aan het terugbrengen van vegetatie in Afrika!

decorative image

Hoe Justdiggit zorgt voor vergroening

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren.

Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

113 miljoen hectare vergroenen voor 2030

AFR100

Justdiggit is een officiële partner van het African Forest Landscape Restoration 100 (AFR100). Het AFR100 heeft als doel om 113 miljoen hectare grond te vergroenen in Afrika voor 2030. Dit is een gebied even groot als Zweden, Finland en Noorwegen bij elkaar! Het streven is om restauratie van het land te versnellen en daardoor de voedselzekerheid te vergroten, klimaatverandering tegen te gaan en armoede te verminderen. Dit initiatief is opgezet door een samenwerking met meer dan 20 Afrikaanse overheden en vele financiële en technische partners, waaronder Justdiggit.

Veelgestelde vragen

Waarom is het herstellen van vegetatie zo belangrijk?

Vergroening kan op veel verschillende manieren. Een van die manieren is het herstellen van vegetatie, oftewel de begroeiing van planten. Het zijn namelijk planten die zorgen voor opslag van CO2 en het stimuleren van de watercyclus. Door de verdamping van water uit de poriën van bomen en planten komt er meer vocht in de lucht. En meer vocht betekent meer wolken en dus meer neerslag. Een andere reden waarom vegetatie zo belangrijk is, is vanwege de wortels. Wortels zorgen ervoor dat water beter opgenomen kan worden in de grond en ook dieper de grond in kan trekken. Daarnaast houden wortels de bodem goed vast, zodat tijdens hevige regenbuien geen vruchtbare grond wegspoelt. Het land kan zo gebruikt blijven worden voor landbouw, wat op zijn beurt zorgt voor voedsel, inkomen voor de bevolking en een vergroting van biodiversiteit. Vergroenen is dus onmisbaar voor de toekomst!