Oorzaak en gevolgen

Wat veroorzaakt droogte in Afrika?
Wat zijn de gevolgen van droogte in Afrika?

Wat veroorzaakt droogte in Afrika?

Droogte is een groot probleem in Afrika.

Op dit moment is twee derde van het land in Afrika gedegradeerd. Een gebied zo groot als Canada en de Verenigde Staten bij elkaar! En er is een grote kans dat dit in de aankomende jaren alleen maar meer wordt. Opwarming van de aarde zorgt er in deze gebieden voor dat lange periodes van droogte en extreme hitte steeds vaker voorkomen. Wanneer er regen valt is dit vaak in korte, intense buien, waardoor het water niet goed de bodem in kan trekken. Daarnaast zorgt overexploitatie van het land, het kappen van bomen voor brandhout, overbegrazing van grasrijke gebieden en verkeerd landgebruik voor vermindering van vegetatie. Hierdoor wordt de bodem kaal en onbeschermd, waardoor het land alleen maar verder verdroogt. Dit leidt uiteindelijk tot verwoestijning en grote stukken gedegradeerd land.

Drought and erosion - climate change - CO2 emission - Justdiggit

Wat zijn de gevolgen van droogte in Afrika?

Landdegradatie zorgt ervoor dat het land niet meer gebruikt kan worden voor landbouw, veehouderij of natuur.

Er is een groeiend aantal mensen op het platteland die moeite hebben om te overleven in gebieden waar weinig landbouw mogelijk is. De stukken land die nog wel beschikbaar zijn voor landbouw worden vaak zo veel gebruikt dat ook deze stukken grond uitgeput raken. Doordat landbouw een van de grootste inkomstenbron is in Afrika, is er een groei in armoede door de droogte in het continent. Daarnaast zorgt de droogte voor ernstige voedseltekorten, wat leidt tot honger bij miljoenen mensen. De droogte heeft niet alleen een negatieve invloed op mensen, maar ook op planten en dieren. De droogte zorgt ervoor dat er minder vegetatie kan groeien en dat de biodiversiteit van planten en dieren sterk vermindert.

Drought - Africa - goat - Justdiggit

Hoe kunnen wij Afrika minder droog maken?

Dit kan met behulp van vergroenen! Vegetatie zorgt voor opslag van CO2, verkoeling, en stimuleert de watercyclus. Door de verdamping van water uit de poriën van bomen en planten komt er meer vocht in de lucht. Hierdoor wordt de formatie van wolken gestimuleerd en komt er meer neerslag. Daarnaast zorgen de wortels ervoor dat het water beter opgenomen kan worden in de grond en ook dieper de grond in kan trekken. Deze wortels zorgen er ook voor dat de bodem beter wordt vastgehouden zodat tijdens een hevige regenbui de vruchtbare grond niet wegspoelt. Hierdoor wordt het land weer beschikbaar voor landbouw. Dit zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking en vergroting van de biodiversiteit.

Drought - Africa - Justdiggit - Tree

113 miljoen hectare vergroenen voor 2030

Het African Forest Landscape Restoration 100 (AFR100) initiatief heeft als doel om 113 miljoen hectare grond te vergroenen in Afrika voor 2030. Dit is een gebied even groot als Zweden, Finland en Noorwegen bij elkaar! Het streven is om restauratie van het land te versnellen en daardoor de voedselzekerheid te vergroten, klimaatverandering tegen te gaan en armoede te verminderen. Dit initiatief is opgezet door een partnership met meer dan twintig Afrikaanse overheden en vele financiële en technische partners. Justdiggit is een officiële technische- en mediapartner van de AFR100.

Wie is Justdiggit?

En hoe helpt Justdiggit om de CO2-uitstoot te bestrijden en de planeet af te koelen?

Justdiggit is een organisatie met het doel om gedegradeerde ecosystemen te herstellen door grootschalige landschapsherstel projecten in Afrika te ontwikkelen en uit te voeren. Onze vergroeningsprojecten helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen, wat een positief effect heeft op het lokale en regionale klimaat. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken wij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert. Onze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij we gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streven we ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsherstel beweging te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.

poster

Het verhaal van Justdiggit