juni 18, 2024

Bijna 500.000 bomen in 6 jaar: ons eerste Treecovery-project in Kenia gaat van start!

De vergroening van de South Rift in Kenia is zojuist een nieuwe fase ingegaan. We zijn hier samen met One Tree Planted (OTP) een Treecovery-project begonnen – de allereerste in Kenia! We kijken er ontzettend naar uit om samen met boeren en herders bomen terug te brengen in dit gebied, aangezien onze Treecovery-projecten in Tanzania de enorme potentie van deze techniek hebben laten zien.

Landschap in de South Rift, al onder restauratie

Vergroenen in de South Rift

De South Rift een uniek ecosysteem dat de Maasaai Mara-Serengeti en Amboseli-Kilimanjaro ecosystemen verbindt. Het bevat een van de rijkste zoogdierdiversiteiten ter wereld en is de thuisbasis van de Maasai herders: een nomadische of semi-nomadische gemeenschap waarvan de belangrijkste bron van inkomsten veehouderij is.

Helaas is het leven in dit gebied moeilijk geworden voor de Maasai, hun vee en de wilde dieren. Het land droogt uit en is ernstig gedegradeerd als gevolg van klimaatverandering en overbegrazing, waardoor de druk op de hulpbronnen en het levensonderhoud toeneemt.

Sinds 2022 beschermen wij hier het levensonderhoud van mensen en de leefomgeving van wilde dieren door vegetatie terug te brengen en landbouwgrond te beschermen. Samen met onze partner SORALO en de Maasai gemeenschappen hebben we meerdere technieken voor landschapsherstel geïmplementeerd, zoals bunds, watergeulen, grass seed banks, begrazingsbeheer en meer. Dit jaar kunnen we nog een techniek aan de lijst toevoegen: Treecovery.

Samenwerking met One Tree Planted

349.428. Dat is het aantal bomen dat we tegen 2029 willen terugbrengen naar de South Rift dankzij onze nieuwe samenwerking met One Tree Planted. Als onderdeel van het landschapsherstelproject TerraFund voor AFR100 zijn we samen een Treecovery-project in de South Rift gestart.

We zijn enorm enthousiast over deze ontwikkeling, omdat het ons eerste Treecovery-project in Kenia zal zijn. Treecovery is een effectieve methode om bomen terug te brengen. Het omvat de selectie, snoei en bescherming van stronken van omgehakte bomen.We hebben deze techniek uitgebreid gebruikt om gedegradeerde landschappen in Tanzania te vergroenen, waar we samen met de LEAD Foundation meer dan 18 miljoen bomen hebben teruggebracht. 

In het South Rift-project zullen we naast Treecovery ook oeverherstel en herbebossing toevoegen aan de toe te passen technieken.

Maar er is meer…

Naast het terugbrengen van 349.428 bomen, verwachten we 9.695 hectare land te herstellen. Hierdoor zal 43% weidegrond, 5% natuurlijk bosgebied en 5% oeverland in het gebied worden hersteld. We streven ernaar om 50.567 begunstigden te bereiken, 57 vrijwilligers te betrekken en 12 nieuwe banen te creëren tijdens de looptijd van het project.

De hierboven genoemde cijfers dekken alleen de geschatte impact van onze samenwerking met One Tree Planted. Dit vormt 70% van de totale verwachte impact tijdens dit project. De andere 30% komt uit onze eigen bijdrage, waarmee het totale aantal herstelde Treecovery-bomen naar verwachting 499.182 zal zijn.