Waarom brengen
we bomen terug?

Ontbossing, landdegradatie en opwarming van de aarde heeft geleid tot een toename van droog en onvruchtbaar land in veel Afrikaanse landen. Er zijn miljoenen (gekapte) boomstronken op akkers, graslanden en gedegradeerde bossen in Afrika die weer uit kunnen groeien tot echte bomen, als we ze een handje helpen.

Wij brengen deze vergeten boomstronken terug met behulp van Treecovery (de Farmer Managed Natural Regeneration – FMNR – techniek). Door deze bomen terug te brengen, kunnen we gedegradeerde landschappen herstellen, en uiteindelijk weer groen en koel maken.

Man performing Kisiki Hai

Wat is
Treecovery?

Treecovery is een techniek om bomen terug te laten groeien en jonge bomen, die op natuurlijke wijze zijn teruggekomen, te beschermen. 

Er groeiden in het verleden veel bomen in Sub-Saharaans Afrika. Deze zijn door de jaren heen gekapt voor de productie van houtskool en timmer- en brandhout en om plaats te maken voor landbouw. Veel boeren dachten namelijk dat een akker zonder bomen de beste manier van landbouw was. Met de Treecovery techniek krijgen de stronken van deze bomen de kans om weer uit te groeien tot echte bomen. De techniek omvat het selecteren, snoeien en beschermen van de stronken van deze gekapte bomen.

CHAPOA TU

De Treecovery (of "Kisiki Hai" in Swahili) techniek bestaat uit vier verschillende stappen. Deze worden in Swahili als volgt uitgelegd:

1. CHAgua (selecteren): selecteer de stronken die je wilt beschermen;

2. POgolea (snoeien): selecteer de beste takjes van de stronk en snoei al de andere weg;

3. Alama (markeren): markeer de takjes die je wilt laten groeien door er een gekleurd stukje doek er omheen te binden;

4. TUnza (beschermen): blijf de bomen het hele jaar door beschermen!

Een gemakkelijke geheugensteun: CHAPOA TU! (dit betekent ‘Het is alleen maar koel’ in Swahili)

poster

Bekijk de instructievideo hier

De voordelen
van Treecovery

Het terugbrengen van bomen heeft verschillende voordelen:

* Bomen die zijn teruggebracht en jonge, natuurlijk voorkomende boompjes hebben een grote kans om te overleven. Ze komen namelijk van nature voor in het gebied en zijn daardoor al aangepast aan het lokale klimaat;  

* Het wortelstelsel van gekapte bomen is al aanwezig en reikt diep in de grond, waardoor ze ook het diepe grondwater kunnen bereiken. Dit maakt de overlevingskans nog groter; 

* De bomen die worden teruggebracht en beschermt zijn vaak verschillende soorten bomen. Dit leidt tot een grotere biodiversiteit.

Treecovery Tanzania

De voordelen
van bomen bodemvruchtbaarheid

De aanwezigheid van bomen heeft veel voordelen: 

* De schaduw van de bomen helpt het microklimaat af te koelen. Hierdoor wordt de hittestress op gewassen minder en wordt evaporatie van water uit de grond voorkomen. 

* Bomen zorgen ervoor dat het water in de grond wordt vastgehouden. Samen met het verminderen van evaporatie van water uit de grond leidt dit tot een verhoogde waterbeschikbaarheid voor andere vegetatie. 

* De afgevallen bladeren van bomen zijn een soort mest voor de grond, waardoor de vruchtbaarheid van de grond wordt verhoogd. 

* Bomen slaan CO2 op, waardoor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer afneemt. Dit leidt tot vermindering van het broeikaseffect. 

* Bomen trekken allerlei verschillende soorten vogels en insecten aan. Deze vogels eten de vruchten van de bomen, waarna ze de zaden verspreiden via hun uitwerpselen. Hierdoor kan de vergroening nog verder verspreiden.