Treecovery Landschapsherstel

Juni 2022
Maart 2023

Waarom brengen
we bomen terug?

Van stronk tot boom.

Ontbossing, landdegradatie en opwarming van de aarde heeft geleid tot een toename van droog en onvruchtbaar land in veel Afrikaanse landen. Er zijn miljoenen (gekapte) boomstronken op akkers, graslanden en gedegradeerde bossen in Afrika die weer uit kunnen groeien tot echte bomen, als we ze een handje helpen.

Wij brengen deze vergeten boomstronken terug met behulp van Treecovery (de Farmer Managed Natural Regeneration – FMNR – techniek). Door deze bomen terug te brengen, kunnen we gedegradeerde landschappen herstellen, en uiteindelijk weer groen en koel maken.

Man performing Kisiki Hai

Wat is
Treecovery?

Treecovery is een techniek om bomen terug te laten groeien en jonge bomen, die op natuurlijke wijze zijn teruggekomen, te beschermen. 

Er groeiden in het verleden veel bomen in Sub-Saharaans Afrika. Deze zijn door de jaren heen gekapt voor de productie van houtskool en timmer- en brandhout en om plaats te maken voor landbouw. Veel boeren dachten namelijk dat een akker zonder bomen de beste manier van landbouw was. Met de Treecovery techniek krijgen de stronken van deze bomen de kans om weer uit te groeien tot echte bomen. De techniek omvat het selecteren, snoeien en beschermen van de stronken van deze gekapte bomen.

CHAPOA TU

De Treecovery (of "Kisiki Hai" in Swahili) techniek bestaat uit vier verschillende stappen. Deze worden in Swahili als volgt uitgelegd:

1. CHAgua (selecteren): selecteer de stronken die je wilt beschermen;

2. POgolea (snoeien): selecteer de beste takjes van de stronk en snoei al de andere weg;

3. Alama (markeren): markeer de takjes die je wilt laten groeien door er een gekleurd stukje doek er omheen te binden;

4. TUnza (beschermen): blijf de bomen het hele jaar door beschermen!

Een gemakkelijke geheugensteun: CHAPOA TU! (dit betekent ‘Het is alleen maar koel’ in Swahili)

poster

Bekijk de instructievideo hier

poster

Je kunt onze projectlocaties nu (virtueel) bezoeken!

Om echt te begrijpen hoe op de natuur gebaseerde oplossingen hele landschappen, ecosystemen en gemeenschappen transformeren, moet je het met je eigen ogen zien. We willen dat de hele wereld weet hoe belangrijk het is om bomen terug te brengen van vergeten boomstronken. Door naar onze immersive documentaire te gaan, krijg je de kans om uit de eerste hand over deze methode te leren en het potentieel ervan te begrijpen. Je kunt het daarna delen met je eigen gemeenschap en ons helpen om de planeet opnieuw te vergroenen!

De voordelen
van Treecovery

Het terugbrengen van bomen heeft verschillende voordelen:

* Bomen die zijn teruggebracht en jonge, natuurlijk voorkomende boompjes hebben een grote kans om te overleven. Ze komen namelijk van nature voor in het gebied en zijn daardoor al aangepast aan het lokale klimaat;  

* Het wortelstelsel van gekapte bomen is al aanwezig en reikt diep in de grond, waardoor ze ook het diepe grondwater kunnen bereiken. Dit maakt de overlevingskans nog groter; 

* De bomen die worden teruggebracht en beschermt zijn vaak verschillende soorten bomen. Dit leidt tot een grotere biodiversiteit.