1. Boeren te mobiliseren
2. Op te schalen
3. Bewustwordingscampagnes te creëren

Boeren te mobiliseren

Ons doel is om miljoenen boeren te bereiken met gerichte boodschappen, via zowel nationale als regionale communicatiemiddelen. Deze boodschappen:

  • Inspireren, door de geweldige resultaten van vergroening te laten zien;
  • Informeren, door de boeren met bepaalde technieken bekend te maken; 
  • Mobiliseren, door hen de motivatie en skills bij te brengen om zelf te gaan vergroenen. 

Door de behaalde successen vervolgens samen te vieren, blijven we de boodschap én het groen verspreiden.

1809_ToT 09_grouppicturemarc_haers_champion farmers_training

Op te schalen

Uiteindelijk is ons doel om via communicatie het hele Afrikaanse continent te vergroenen.

We zetten data, (mobiele) technologie en nieuwe media in om mensen te inspireren en kennis over vergroeningstechnieken over het hele continent te verspreiden. Dit is vooral mogelijk dankzij de enorme groei en intensieve gebruik van het internet en mobiele telefonie in Afrika. Onze pan-Afrikaanse mediapartners – die ons belangeloos steunen – zijn hierbij essentieel. 

7_scalling up_communication_What we do_Justdiggit_regreening_app_bund_platform_Kenya_Enkii_mobile_phone

Bewustwordingscampagnes te creëren

Om nature-based solutions te promoten als dé oplossing voor het klimaatprobleem, ontwikkelen we positieve online en offline bewustwordingscampagnes.

Deze campagnes bereiken een wereldwijd publiek, maar zijn in eerste instantie gericht op Afrika en Europa.

Picture by ©KIRSTENVANSANTEN
0(option 2)_header_farmers spread the word_dig in_Justdiggit_Kisiki Hai__roadshow_2018_marchaers_Dodoma_Tanzania

Hoe we communicatie inzetten

Mensen wereldwijd bereiken en tot actie aanzetten

Media, communicatie, data en technologie staan centraal in onze aanpak. Hiermee willen we het bewustzijn rondom nature-based solutions vergroten en opschalen. We hebben zo al honderdduizenden boeren bereikt tegen minimale kosten en zijn van plan om de komende 10 jaar nog miljoenen meer te enthousiasmeren om hun eigen land te vergroenen. Daarnaast voeren we wereldwijde bewustwordingscampagnes om het grote publiek te informeren over onze oplossing voor het klimaatprobleem. 

1809_Video tour 111movie_roadshow_2018_marc_haers