Droog land
weer groen en
vruchtbaar
maken

Samen met onze partners zetten we grootschalige landschapsherstelprojecten op. Binnen deze projecten vangen we regenwater op en voorkomen we erosie, overstromingen en landdegradatie. Het weer groen maken van droog land levert voordelen op voor mens, milieu en – uiteindelijk – ons klimaat.

Waarom landschapsherstel?

Landdegradatie en het verdwijnen van vegetatie is een vicieuze cirkel. Met het verdwijnen van planten en bomen wordt het voor nieuwe vegetatie steeds moeilijker om terug te keren: er zijn minder voedingsstoffen in de bodem aanwezig. Daarnaast wordt het voor regenwater steeds moeilijker om de grond in te trekken door de droge, harde bovenlaag van de bodem.

Door gebruik te maken van een scala aan landschapshersteltechnieken kunnen we de natuur een handje helpen en de vegetatie in deze aangetaste gebieden weer terugbrengen. De aanwezigheid van vegetatie houdt de bodem vervolgens gezond en vruchtbaar, waardoor planten en bomen kunnen blijven groeien. Wanneer de vegetatie terugkomt, kan dat helpen om een heel gebied te herstellen!

Voordelen van vergroenen

  • Vegetatie koelt de grond
  • De watercyclus herstellen
  • Waterbeschikbaarheid in de bodem verbeteren
  • Bodemkwaliteit verbeteren
  • Erosie voorkomen
  • CO2-opslag

Vegetatie koelt de grond

De schaduw en transpiratie van vegetatie helpt de bodem en de lucht eromheen af te koelen. De impact van vegetatie op het microklimaat is duidelijk te zien op deze foto. De grond met vegetatie is veel koeler dan de grond zonder vegetatie!

3_Impact_what we do_Justdiggit_cooling_soil_temperature_vegetation

De watercyclus herstellen

Transpiratie (het verdampen van water uit planten) koelt de omgeving af en verhoogt het vochtgehalte in de lucht, wat helpt om wolken te vormen. Dit vergroot de kans op regen, vooral aan het begin en het einde van het regenseizoen, en helpt zo de watercyclus te herstellen.

rain

Waterbeschikbaarheid in de bodem verbeteren

Het wortelstelsel van de vegetatie maakt de grond poreuzer, waardoor het water gemakkelijker de grond in kan lopen. Dankzij de schaduw van de planten en bomen gaat er minder water uit de bodem verloren door verdamping. Deze verbeterde infiltratie en verminderde verdamping verhogen de waterbeschikbaarheid in de bodem.

Roots plant

Bodemkwaliteit verbeteren

Meer vegetatie betekent meer organisch materiaal in de bodem. Dit organische materiaal helpt om voedingsstoffen vast te houden in de bodem. Het verbeteren van de bodem op deze manier is belangrijk om planten en bomen te laten groeien.

decorative image

Erosie voorkomen

De wortels van planten en bomen helpen om de bovenste laag van de grond vast te houden bij hevige regenval. Dit voorkomt erosie van vruchtbare grond.

Erosion gully Tanzania

CO2-opslag

Naast een verkoelend effect op het microklimaat, heeft vegetatie ook een verkoelend effect op het regionale en zelfs globale klimaat. Door COuit de lucht te halen, neemt de hoeveelheid COin de atmosfeer af, waardoor ook het broeikaseffect vermindert. Op grote schaal gaat dit opwarming van de aarde tegen.

CO2 emissions - Climate change - Drought and erosion - Africa - Justdiggit

De juiste techniek kiezen

We herstellen verdroogde landschappen door gebruik te maken van duurzame vergroeningstechnieken. Binnen onze projectgebieden selecteren we samen met onze lokale partners een combinatie van de interventies die het beste passen bij het gebied. Dit doen we op basis van fysieke omstandigheden (landgebruik, klimaat, bodemgesteldheid, helling) en sociale omstandigheden (socio-economische structuren en bestemming van de grond). 

We gebruiken voornamelijk twee technieken in onze projectgebieden: regenwateropvang (bijvoorbeeld door het graven van bunds of het plaatsen van steenlijnen) en het terugbrengen van bomen door Farmer Managed Natural Regeneration (Kisiki Hai).

Duurzame
oplossingen

Natuurlijk moeten onze vergroende gebieden ook groen blijven. Daarom zorgen we ervoor dat onze projecten lokaal een duidelijk socio-economisch voordeel hebben. De interventies worden ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met lokale NGO’s en communities. Door gebruik te maken van hun netwerken en kennis zorgen we ervoor dat we duurzame oplossingen bieden en communities er direct voordeel uithalen. 

Digging Fanya Juu Fanya Chini

Toepassing van de Fanya Yuu & Fanya Chini techniek, Tanzania

Bekijk onze vergroeningprojecten

Al ons werk