Andere vergroenings technieken

Fanya Juu and Fanya Chini
Grazing management
Olopololi plots
Steenlijnen
Beschermen van bosrijke gebieden

Fanya Juu and Fanya Chini

Fanya Juu en Fanya Chini zijn technieken om regenwater op te vangen. Boeren graven hierbij geulen langs de randen van hun land en op hun land zelf. Hierdoor wordt erosie voorkomen en regenwater opgevangen. 

Fanya Chini betekent ‘gooi het naar beneden’ in Swahili. Het zorgt ervoor dat regenwater dat buiten de akkers valt niet wegstroomt over het land. Zo wordt erosie van vruchtbare grond voorkomen. Fanya Juu betekent ‘gooi het naar boven’ en voorkomt het wegstromen van regenwater wat op het land van de boer valt, waardoor er meer water beschikbaar is voor de gewassen op het land. 

Uiteindelijk helpt het de boeren hun land nog groener te maken! Veel boeren in de Dodoma regio, Tanzania, hebben de Fanya Juu en Fanya Chini technieken al succesvol toegepast op hun land. We hebben voor hun een instructievideo gemaakt over hoe zij deze techniek kunnen toepassen. Bekijk hem hier.

Fanya Juu Fanya Chini

Grazing management

Een van de belangrijkste oorzaken van landdegradatie is overbegrazing. Grazing management is daarom heel belangrijk. Door ervoor te zorgen dat vee niet graast in de meest kwetsbare gebieden, krijgen deze gebieden de tijd om te herstellen. 

In onze projecten in Kenia verspreiden we de kennis over hoe je Grazing management toe kunt passen, en de voordelen hiervan. Hierbij betrekken we altijd de Maasai communities. Zo proberen we gedegradeerde gebieden op duurzame wijze weer groen te maken. 

Grazing management wordt gebruikt in onze projecten in Amboseli National Park & de Olgulului-Ololarashi Group Ranch en de Kuku Group Ranch in Kenia.

decorative image

Olopololi plots

Een olopololi plot is een traditionele grazing management techniek van de Maasai, die met de tijd is (of eigenlijk: was!) vergeten. De plots zijn gemarkeerde gebieden in communal land waarbinnen grazen alleen is toegestaan tijdens specifieke periodes, bijvoorbeeld aan het einde van het droogteseizoen wanneer er maar weinig andere plekken zijn om te grazen, of voor specifieke dieren zoals kalfjes. 

Samen met onze lokale partners hebben we ervoor gezorgd dat deze traditionele techniek weer gebruikt wordt. Met behulp van markeringen van het land en bewustwordingscampagnes laten we de community weten in welke gebieden de regels voor het grazen gelden. Grazing committees, bestaande uit leden van de community, zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat de graslanden op een duurzame manier worden beheerd. Ze houden de plots nauw in de gaten, zodat het gras de tijd heeft om weer terug te groeien. 

We gebruiken de olopololi plots in onze projecten in Amboseli National Park & de Olgulului-Ololarashi Group Ranch in Kenia.

Fenced Olopololi in Amboseli, Kenya

Steenlijnen

Steenlijnen worden gebruikt om regenwater op te vangen en erosie tegen te gaan. Ze worden vaak gebruikt in gebieden waar veel stenen te vinden zijn. Stenen zorgen ervoor dat het water afgeremd wordt, waardoor het de tijd heeft om de grond in te trekken. Organisch materiaal en zaden blijven achter de stenen haken. Zo krijgen de zaden de kans om te groeien en kan een gebied weer groen worden.

We gebruiken steenlijnen in ons project in de Kuku Group Ranch.

Stone lines

Beschermen van bosrijke gebieden

Overbegrazing door vee en wildlife heeft ervoor gezorgd voorheen bosrijke gebieden kaal zijn geworden. Door de gebieden tijdelijk te beschermen tegen olifanten kunnen deze voorheen droge landschappen weer veranderen in bosrijke savannes. Dit is van groot belang voor de biodiversiteit en het lokale klimaat: het zorgt voor verkoeling van het gebied en schaduw, voedsel en bescherming van vogels, insecten en andere dieren. We hebben deze techniek toegepast in ons project in Amboseli National Park in Kenia.

digging bunds

Nóg meer vergroenings-
technieken

Er zijn nog veel meer technieken om gedegradeerde landschappen weer groen te maken. Samen met onze partners SamSamWater en Natuurverdubbelaars hebben we de online tool Greener.LAND ontwikkeld. De tool bevat een grote verzameling van vergroeningstechnieken. Op basis van de karakteristieken van een specifiek landschap geeft de tool advies over welke interventies het best toegepast kunnen worden op dat specifieke stuk land. Simpele en duidelijke video’s en afbeeldingen helpen de gebruiker om de specifieke vergroeningstechnieken toe te passen op hun eigen land. Zo kan iedereen meedoen aan de Regreen Revolution!

 

 

 

Waarom vergroening
werkt

Het terugbrengen van vegetatie heeft vele positieve effecten op het milieu, de lokale communities en hun leefomstandigheden en biodiversiteit. Door gebruik te maken van verschillende soorten landschapsherstel technieken, kunnen we de natuur een handje helpen en vegetatie weer terugbrengen in deze gedegradeerde gebieden. De teruggekeerde vegetatie kan uiteindelijk helpen een heel gebied te herstellen!

before-after after dodoma
before-after before dodoma

Pembamoto, Tanzania (juni 2018 - juni 2022)

Meer vergroeningstechnieken