Gedegradeerd weideland herstellen

Samen met de South Rift Association of Land Owners (SORALO) herstellen we gedegradeerd weideland in de South Rift Region. Daarnaast moedigen we de lokale communities aan duurzame landbouwmethoden te implementeren op hun land. Door vegetatie terug te brengen en de weidelanden te beschermen, kunnen we de leefomstandigheden van de Masai communities verbeteren en het wildlife in het gebied helpen.

De South Rift Region is onderdeel van de South Rift Valley in het zuiden van Kenia. Het gebied grenst aan twee grote wildlife reservaten – de Serengeti-Mara en de Great Kilimanjaro-Amboseli-Tsavo – en is het thuis van een grote variëteit aan (zoog)dieren. Er wonen veel Masai communities in het gebied: een nomadisch volk dat voornamelijk afhankelijk is van hun vee als een bron van inkomsten. Door aanhoudende droogtes, overbegrazing en een toename in schadelijke, invasieve plantensoorten, worden de beschikbare graasgebieden en waterbronnen voor hun vee steeds minder. Ook het wildlife in de regio heeft steeds meer moeite om te overleven.

Tijd voor actie! Samen met partner SORALO implementeren we verschillende landschapsherstel technieken om duurzame vegetatie terug te brengen en invasieve soorten te verwijderen. Door de lokale communities aan te moedigen om duurzame landbouwmethodes te gebruiken, kunnen we de kwaliteit van hun weideland verbeteren. Dit leidt tot meer voedsel en waterzekerheid, meer gras en hooi voor hun vee en meer inkomen. Daarnaast leidt het herstel van de weidelanden tot een betere leefomgeving voor de dieren die in het gebied leven. Op een grotere schaal heeft het vergroenen van het gedegradeerde land een verkoelend effect op het (lokale) klimaat.

Impact tot nu toe

394

hectare land wordt hersteld

2357

bunds gegraven

4

graszaadbanken

34 miljoen

liter water opgeslagen in 2023

>8 kilometer

Fanya Juu & Fanya Chini

ER wordt MEER DAN 394 Hectare LAND VERGROEND

Samen met miljoenen boeren en herders zijn we 4943 hectare droog land aan het vergroenen. Het terugbrengen van vegetatie heeft veel positieve effecten op het klimaat, de mensen en hun levensonderhoud.

WE HEBBEN 2357 BUNDS GEGRAVEN

Bunds (of zoals wij ze graag noemen: “earth smiles”) zijn halvemaanvormige kuilen die regenwater opvangen.

Ze worden gegraven in onze projectgebieden in Afrika om regenwater op te vangen dat anders weg zou spoelen over de droge, kale grond. Door bunds te graven kunnen we grote gebieden vergroenen in korte tijd. Dit heeft een positief effect op biodiversiteit, natuur, mensen en – uiteindelijk – ons klimaat.

Bunds

IN TOTAAL HEBBEN WE 4 GRASZAADBANKEN IN HET SOUTH RIFT PROGRAMMA

Binnen ons graszaadbankenproject zaaien en oogsten Masai vrouwen grassen (hooi) en zaden. Ze verkopen deze zaden op lokale markten of aan organisaties, wat zorgt voor een extra bron van inkomsten. De graszaadbanken vormen een oase van groen in een droge en kale omgeving.

In totaal hebben we 4 graszaadbanken in South Rift.

Women Seedback Action -43

34 miljoen LITER WATER OPGESLAGEN in 2023

Een van de grootste voordelen van het terugbrengen van vegetatie is het verhoogde vochtgehalte in de lucht. Vegetatie transpireert: water verdampt uit de planten waardoor de directe omgeving afkoelt. Op grote schaal helpt dit om wolken te vormen en verhoogt het de kans op regen, wat vervolgens helpt om de watercyclus te herstellen.

water-enhanced-11344

Meer dan 8 KILOMETER AAN GEULEN GEGRAVEN

Fanya Juu en Fanya Chini zijn technieken om regenwater op te vangen. Boeren graven hierbij geulen langs de randen van hun land en op hun land zelf. Hierdoor wordt erosie voorkomen en regenwater opgevangen.

In totaal hebben de boeren meer dan 8 kilometer aan geulen gegraven in de South Rift.

Fanya Juu Fanya Chini_Arusha_Monduli

Onze Aanpak

Door verschillende landschapsherstel technieken te implementeren brengen we vegetatie terug op de weidelanden.

De voorgestelde technieken voor dit project zijn:

Regenwateropvang technieken
Graszaadbanken
Begrazingsbeheer
Invasieve soorten bestrijden
Duurzaam landgebruik promoten

Regenwateropvang technieken

De technieken die we implementeren helpen erosie van vruchtbare grond te voorkomen en herstellen de waterbalans in de grond.

We zullen het opvangen van water ook gebruiken voor bergrazingsbeheer. Door de waterbeschikbaarheid buiten de beschermde graasgebieden te vergroten, kan het vee langer buiten de kwetsbare gebieden gehouden worden. Hierdoor heeft de vegetatie meer tijd om te herstellen.

decorative image

Graszaadbanken

Graszaadbanken zijn kleine delen van gemeenschappelijke grond die worden gebruikt voor de productie van grassen en graszaden.

De graszaadbanken worden beheerd en onderhouden door Masai-vrouwengroepen. Wanneer de grassen volgroeid zijn, produceren ze graszaden die door de vrouwen worden verkocht op lokale markten of aan andere vergroeningsprojecten. Dit betekent meer inkomen voor de vrouwen en meer groen in andere gebieden. Een win-win situatie dus!

decorative image

Begrazingsbeheer

Om ervoor te zorgen dat onze projecten duurzaam zijn, zullen we samen met onze lokale partner en de communities een plan opstellen om het begrazen te beheren. Het doel is om overbegrazing in kritieke en kwetsbare graasgebieden te voorkomen.

Farmer with livestock

Invasieve soorten bestrijden

Een van de grootste problemen in de South Rift Region zijn invasieve plantensoorten. Dit leidt tot een verminderde beschikbaarheid van gezonde weidelanden.

Prosopis en Ipomoea zijn twee invasieve soorten die veel voorkomen in het projectgebied. Prosopis is een boom of struik dat erg goed groeit in droge en gedegradeerde gebieden. De Ipomoea is een jaarlijks kruid dat goed groeit in droge landschappen. Ondanks het feit dat het beide vegetatie is, zijn ze erg schadelijk voor de gezondheid van de weidelanden. Doordat de soorten goed groeien op de gedegradeerde landschappen, niet eetbaar zijn voor vee en veel water uit de grond opnemen, verdringen ze de vegetatie die aanwezig zou moeten zijn: duurzame grassen en struiken die gegeten kunnen worden door het vee en de wilde dieren. De lokale communities zien de soorten als een grote bedreiging voor de gezondheid van hun weidelanden. Dat is waarom we in het project de Prosopis en Ipomoea planten verwijderen om zo plek vrij te maken voor andere, duurzame vegetatie.

Niet alleen op de weidelanden in de South Rift Valley zijn Prosopis en Ipomoea een groot probleem. Ook in andere landschappen in Kenia nemen deze invasieve soorten gebieden over ten koste van de gezonde vegetatie.

decorative image

Duurzaam landgebruik promoten

Om de impact op het herstel van het landschap te vergroten, promoten we de implementatie van verschillende landschapsherstel technieken onder de communities.

Denk hierbij aan begrazingsbeheer, bestrijding van invasieve soorten en manieren om erosie te voorkomen. Dit doen we door trainingen te geven, community meetings te organiseren en verschillende communicatietools te gebruiken om zo de nodige kennis te delen en mensen te inspireren. Door de communities te motiveren om zelf aan de slag te gaan met het implementeren van de verschillende technieken, kunnen we de landschappen in het gebied groen en gezond maken en houden.

Meeting grass seed bank
decorative image

Green Future Farming

Het project in de South Rift Region is onderdeel van het Green Future Farming (GFF) programma, een initiatief van RAIN, MetaMeta en Justdiggit. Green Future Farming is een vierjarig project (2019-2023) met het doel te laten zien hoe in drie verschillende landschappen, in drie verschillende landen (Oeganda, Ethiopië en Kenia), regeneratieve landbouw een positief effect heeft op zowel boeren als de omgeving. Door landschapsherstel en -management, regeneratieve landbouw en versterking van de lokale waardeketen te combineren, probeert het project de rurale economie dynamischer te maken.

Het bijzondere aan het GFF programma is dat elke organisatie niet alleen hun eigen lokale project runt, maar ook de andere projecten ondersteunt vanuit hun eigen expertise. Het doel van deze programma’s is het creëren van een groene toekomst voor de mensen in Oost Afrika, en in het bijzonder voor vrouwen en jongeren. Het programma wordt gesupport door IKEA Foundation.

Bekijk de GFF introductievideo

poster

JE KUNT ONZE PROJECTLOCATIES NU (VIRTUEEL) BEZOEKEN!

Om echt te begrijpen hoe op de natuur gebaseerde oplossingen hele landschappen, ecosystemen en gemeenschappen transformeren, moet je het met je eigen ogen zien.

En daar lopen we gelijk tegen een probleem aan: we kunnen niet de hele wereld naar onze projectgebieden vervoeren. Met deze interactieve ervaring hebben we een oplossing gevonden. We besloten om onze vergroeningsprojecten rechtstreeks naar jou te brengen. Virtueel, waar je ook bent. Kom binnen en ontdekt zelf de Water bunds en Graszaadbank!

Ander werk

Al ons werk