Doneer
Nieuwsbrief

FAQ

01

Algemeen

Waarom is Justdiggit bezig met vergroenen?

Opwarming van de aarde, overexploitatie van landbouwgrond, het kappen van bomen en overbegrazing van grasrijke gebieden zorgen voor verdroging van de bodem. Deze verdroging leidt tot verwoestijning en landdegradatie waardoor het moeilijk is om voedsel, gewassen, zoet water en natuurlijke hulpbronnen als brandhout van het land te halen. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, worden de gevolgen van verdroging dagelijks gevoeld. Maar er is een oplossing: vergroenen! Onderzoek laat zien dat we met behulp van natuur gebaseerde oplossingen tot 37% van de CO2 vermindering kunnen bewerkstelligen die nodig is om de opwarming van de aarde in 2030 te beperken tot 2 °C (bron: Natural Climate Solutions; film: Nature based solutions are 37% of the solution to climate change).Vegetatie zorgt voor de opslag van CO2 waardoor er minder carbon in de atmosfeer terecht komt. Dit zorgt voor vermindering van het broeikaseffect wat er uiteindelijk voor zorgt dat de aarde minder opwarmt. Daarnaast zorgen planten en bomen voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond. Hierdoor is er meer water beschikbaar voor planten, dieren en mensen. Bovendien stimuleert vergroening de lokale watercyclus waardoor het vaker regent en meer water in de bodem wordt vastgehouden. Uiteindelijk kan vergroening ervoor zorgen dat het land weer beschikbaar wordt voor landbouw, natuurlijke hulpbronnen en watervoorzieningen.

Is er een mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen op de projecten?

Op locatie bij onze projectgebieden hebben wij geen vacatures voor vrijwilligerswerk. De projecten worden in principe altijd uitgevoerd door de mensen die daar wonen, zodat zij commitment en ownership over het project hebben. Daarnaast betalen wij hen voor het werk dat zij doen, wat voor socio-economische voordelen zorgt voor de lokale communities.

Het is wel mogelijk om ons vanuit Nederland als vrijwilliger te helpen. Je kan ons team in Amsterdam supporten door ons te helpen in je eigen expertise. Je kan hierbij denken aan dingen op het gebied van (social)media, communicatie, IT etc. Daarnaast zijn er ook andere manieren waarop je ons goed zou kunnen helpen! Zo kan je bijvoorbeeld een evenement organiseren, mensen (in je omgeving) vertellen over Justdiggit en het educatieprogramma, je netwerk betrekken, Air Miles sparen in plaats van euro’s (de app is gratis) of iets anders om awareness voor Justdiggit  te creëren.

Onze vergroeningstechnieken

Welke vergroeningstechnieken worden er door Justdiggit gebruikt?

Justdiggit gebruikt verschillende soorten technieken om vegetatie weer terug te brengen in gedegradeerde gebieden. Zo zijn de boeren in Tanzania druk bezig met Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), Kisiki Hai genoemd in het Swahili: een techniek om gekapte bomen weer terug te laten groeien. In onze educatieve documentaires kan je zien hoe dit precies werkt: Kiski Hai I & Kisiki Hai II. In Kenia graven de vrouwen en de mannen van de communities water-bunds om het regenwater op te vangen en ontwikkelen en onderhouden ze zogenaamde olopololi’s: stukken grasland die worden beschermd tegen overbegrazing van vee. Benieuwd naar wat deze technieken precies inhouden? Kijk dan op onze project pagina.

Plant Justdiggit ook bomen?

Justdiggit plant geen bomen in de projectgebieden, maar: we brengen bomen terug! In de gebieden waren vroeger heel veel bomen, maar de meeste zijn gekapt voor brandhout of om plaats te maken voor landbouw. De wortels van veel van deze bomen leven echter nog waardoor de stronken van deze bomen voortleven als een soort struik. We leren boeren gebruik te maken van een techniek die Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) heet. Deze techniek helpt de ‘struiken’ weer tot volwaardige bomen te laten groeien. Dit wordt gedaan door deze ‘struiken’ op een bepaalde manier te snoeien en te beschermen tegen grazend vee en wild. Bomen gaan verdroging van grond tegen doordat de wortels  ervoor zorgen dat er meer water in de grond wordt vastgehouden. Daarnaast zorgt de schaduw van de bomen ervoor dat de bodemtemperatuur omlaag gaat, waardoor er minder water uit de bodem verdampt. De verhoogde waterbeschikbaarheid in de grond zorgt ervoor dat een gebied nog meer kan vergroenen! Meer weten over deze techniek? Kijk dan op onze projectpagina!

Wat is het verschil tussen onze vergroeningstechnieken en permacultuur?

Permacultuur is een heel breed begrip. Het richt zich op het creëren van een leefomgeving waarin de mens kan leven van de natuur terwijl gezonde ecosystemen worden ontwikkeld of in stand worden gehouden. Het herstellen van landschappen die beschadigd zijn door menselijk toedoen is hier een onderdeel van. Omdat permacultuur echter nog veel meer omvat dan alleen landschapsherstel, gebruiken wij deze term liever niet voor onze projecten. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken wat we precies doen, waarom we dit doen en wat de effecten daarvan zijn.

Waarom maakt Justdiggit geen gebruik van machines?

We kiezen er bewust voor om bij het graven van bunds een schep te gebruiken in plaats van machines of robots. Op deze manier willen we de technieken zo toegankelijke mogelijk maken voor de mensen die de projecten uitvoeren. 

Daarnaast houdt het de projecten low-budget, waarmee we andere gemeenschappen willen stimuleren en inspireren te starten met vergroenen. Je hebt alleen een schep nodig om je gebied weer groener en vruchtbaarder te maken! We willen zoveel mogelijk Afrikaanse boeren activeren om te gaan vergroenen. Dit doen we door de technieken simpel en duurzaam te houden. Dit doen we ook door lokale communities te betrekken en hen ownership te geven. Daarnaast worden ze betaald voor het werk wat ze doen, wat socio-economische voordelen geeft. 

Naast de schep gebruiken we ook andere technieken die de lokale communities en boeren gemakkelijk zelf kunnen toepassen. Lees hier meer over onze aanpak. 

Onze projecten

Waarom zijn de projecten van Justdiggit alleen in Afrika?

Verdroging van de grond en landdegradatie zijn een mondiaal probleem. Vooral in kwetsbare droge gebieden kan dit vergaande gevolgen hebben. Regio’s in Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Zuid-Azië komen onder grote druk te staan (bron: Exploring future changes in land use and land conditions and the impacts on food, water, climate change and biodiversity). De bevolking in deze gebieden groeit sneller dan in andere gebieden waardoor land en water schaars worden. Omdat wij het belangrijk vinden om de impact van onze vergoeningsprojecten zo groot mogelijk te maken, vinden onze projecten plaats in een van deze meest gedegradeerde gebieden: Afrika. Twee derde van het land in Afrika is gedegradeerd, waardoor er veel ruimte en plek is om te vergroenen. De urgentie om te vergroenen in Afrika hoog. Verdroging en degradatie van het land zorgen voor mislukte oogsten wat leidt tot honger en armoede in deze gebieden. Daarnaast hebben we naast een positieve impact op de natuur in Afrika ook impact op de lokale bevolking en de dieren.

Omdat elk gebied weer anders is en dus een specifieke methode van vergroening nodig heeft, hebben wij ervoor gekozen om ons te specialiseren in het vergroenen van de ecosystemen in Afrika. Zo houden we focus en kunnen we ervoor zorgen dat de beste vergroeningsmethodes worden gebruikt.

Daarnaast is Justdiggit een van de technische partners van het African Forest Landscape Restoration 100 (AFR100) Initiative, een initiatief van 27 Afrikaanse landen om 113 miljoen hectaren land te vergroenen in Afrika voor 2030. Met onze vergroeningsprojecten dragen we bij aan dit mooie initiatief!

 

Wat is de impact van onze projecten naast vergroenen van gedegradeerd land?

Naast het vergroenen en verbeteren van gedegradeerd land in Afrika, hebben onze projecten ook impact op andere aspecten. Zo worden de projecten beheerd en onderhouden door de mensen die wonen in de projectgebieden. Hiervoor betalen wij ze, wat socio-economische voordelen oplevert. Daarnaast streven we binnen onze projecten naar gendergelijkheid. Zo is bijna de helft van de Champion Farmers in Tanzania vrouw en worden de graszaadbanken in Kenia beheerd en onderhouden door vrouwen. Dit levert de vrouwen een eigen inkomen op, wat voor onafhankelijkheid zorgt.

Zijn jullie actief in Australië?

We zijn momenteel niet van plan om binnen korte tijd een project in Australië te starten. We moeten kiezen op welke gebieden we ons richten en hebben besloten om ons te specialiseren in het terugbrengen van ecosystemen binnen Afrika. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de beste vergroeningstechnieken worden gebruikt en doorgevoerd binnen dat specifieke gebied.

Maar, we hebben goed nieuws: we stimuleren anderen om ons voorbeeld te volgen! Op ons platform Greener Land vind je vergroeningstechniek voor alle typen landschappen! Zo kun je zelf ontdekken welke techniek het beste bij jou beoogde landschap past, en hoe je deze toepast om zelf te vergroenen. We hopen zo dat dit anderen inspireert om een eigen Regreening Revolution op gang te brengen!

Droogte

Regen en droogte gaan vaak samen, hoe zit dit?

In de droge gebieden in Afrika valt in millimeters vaak net zoveel regen als bijvoorbeeld in Nederland. Hoe komt het dan dat de grond daar toch zo droog is? Wanneer het regent in Afrika is vaak in korte intense buien. Hierdoor heeft het water geen tijd om de bodem in te trekken. Het water spoelt weg, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend, een proces wat ook wel erosie wordt genoemd. Doordat het water niet de grond in trekt, wordt de bodemvochtigheid steeds lager, met verwoestijning en landdegradatie als gevolg. Een groen en gezond ecosysteem kan hierdoor omslaan in een dorre en droge omgeving waar maar weinig planten kunnen groeien en mensen en dieren moeite hebben om aan voedsel te komen.

Lees meer over droogte in Afrika en de oplossing hiervoor.

CO2

Opslag van CO2, hoe werkt dit binnen Justdiggit?

Goed om te weten is dat Justdiggit formeel niet aan ‘directe’ CO2 compensatie doet. Door te vergroenen leggen we echter wel CO2 vast in onze projectgebieden. Om in de formele zin CO2 te compenseren zijn er specifieke rechten nodig. In de gebieden waar wij actief zijn kan, via specifieke projecten zoals een REDD+ project, dit recht om de COdie met behulp van vergroeningsprojecten wordt vastgelegd te verkopen, overgedragen worden aan speciaal hiervoor opgerichte trusts. De lokale bevolking heeft ook inspraak binnen zo’n trust. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de voordelen van de verkoop van de CO2 vastlegging terecht komen in de gebieden waar de vergroening plaatsvindt. Echter duurt het opzetten van zo’n project meerdere jaren en zijn er relatief grote kosten (tot enkele miljoenen euro’s) aan verbonden. Dit is de reden dat wij niet in de formele zin aan ‘directe’ COcompensatie doen.

Hoe draagt Justdiggit bij aan de opslag van CO2?

Een vergroend gebied kan er zo’n 20 tot 30 jaar lang voor zorgen dat er meer COwordt opgeslagen dan wordt uitgestoten. Hoeveel CO2 er precies in zo’n vergroend gebied opgeslagen wordt is afhankelijk van de interventie. Zo zijn de boeren in Tanzania druk bezig met Kisiki Hai, waarbij bomen weer tot leven worden gewekt. In Kenia zijn de mensen bezig met verschillende vergroeninsmethoden, zoals het graven van water-bunds. Door een donatie te doen aan onze vergroeningsprojecten in Afrika, draag je dus niet alleen bij aan vergroening, maar ook aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. Meer lezen over onze vergroeningsprojecten? Kijk dan op onze projectpagina’s.

Waarom is het opslaan van CO2 zo belangrijk?

Ophoping van CO2 in de atmosfeer draagt voor het grootste deel bij aan de actuele opwarming van de aarde. Dit komt door het zogenaamde broeikaseffect, waarbij broeikasgassen, zoals CO2, ervoor zorgen dat de warmte die de aarde uitstoot niet goed weg kan. De opwarming van de aarde heeft verschillende gevolgen. Vooral in de kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte zorgt voor verdroging van de grond, waardoor gewassen mislukken. Wanneer er regen valt zijn deze buien vaak zo hevig dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken waardoor het wegstroomt naar lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend. Een proces wat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land, met het gevolg dat het land verminderd beschikbaar is voor landbouw, vegetatie verloren gaat en de droogte in stand wordt gehouden. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote armoede en hongersnood in deze gebieden.

Lees meer over CO2, de oorzaak en mogelijke gevolgen hiervan én wat wij eraan kunnen doen.

Hoe werkt het opslaan van CO2 in de vergroende gebieden?

Planten kunnen de COuit de atmosfeer opslaan met een proces wat fotosynthese wordt genoemd. De CO2 wordt omgezet in suikers, wat de planten en bomen energie geeft om te groeien. Het proces van fotosynthese vindt plaats in zogenaamde bladgroenkorrels. Deze bladgroenkorrels zorgen voor de groene kleur van de planten. Ze kunnen gezien worden als een soort machines waarin het proces van fotosynthese plaatsvindt. Hoe meer van deze machines er aanwezig zijn in een ecosysteem hoe meer het proces van fotosynthese plaatsvindt en hoe meer CO2 er door de plant wordt opgenomen (bron: Groenere planten, meer CO2 opslag). Je kan je dus voorstellen dat hoe meer groene vegetatie er in een gebied is, hoe meer CO2 er vanuit de lucht wordt opgenomen en opgeslagen.

Media

Ik zie Justdiggit vaak langskomen op billboards, digitale schermen, televisie en in bioscopen. Hoe werkt dit?

Justdiggit werkt samen met verschillende ‘gerenommeerde’ mediapartners. Onze mediapartners helpen ons bij het creëren, produceren en (online)verspreiden van onze campagnes. Daarnaast sponsoren zij ons met behulp van gratis mediaruimte. Hierbij kun je denken aan een commercial in de bioscoop of op tv, maar ook aan grote schermen op gebouwen waar onze campagnes te zien zijn. Op deze manier zijn we al in menig Europees land te zien geweest! Maar het is eigenlijk nog belangrijker om onze impact te laten zien op de plek waar we daadwerkelijker bezig zijn met vergroenen: Afrika! Zo zijn er nu ook billboards met onze campagne te zien op de straten in Tanzania, zijn we te horen op de Tanzaniaanse radio en te zien op de lokale televisie. En dit ook geheel gesponsord door onze (buitenlandse) media partners. Meer weten over onze campagnes? Check de campagne pagina!

Support

Hoeveel m2 vergroen ik met mijn donatie?

Dit verschilt per project en per interventie. Omdat elke interventie een andere aanpak en ander onderhoud nodig heeft, is het moeilijk te zeggen hoeveel m2 jouw bijdrage nou vergroend. Zo kost het redelijk wat energie en tijd om water-bunds te graven, maar als ze er eenmaal zijn, gaat de vergroening helemaal vanzelf. Bij de graszaadbanken is er juist weer meer onderhoud nodig, omdat het gras elk jaar gezaaid en ook weer geoogst moet worden. In het geval van de Farmed Managed Natural Regeneration (FMNR) zitten de kosten niet in de interventie, dit doen de boeren namelijk gewoon zelf, maar in het trainen van champion farmers en het wijder bekend maken van de techniek onder de boeren.

Hoe kan ik mijn maandelijkse donatie wijzigen of opzeggen?

Allereerst willen we je ontzettend bedanken voor je support de afgelopen tijd!

Wil je de planeet blijven vergroenen en afkoelen, maar dan via een ander bankrekeningnummer? Wat we je willen vragen is hiervoor contact met ons op te nemen via finance@justdiggit.org of door te bellen naar +31 (0)20 737 23 66. Aangezien we vanwege veiligheidsredenen je automatische incasso niet kunnen wijzigen, stoppen we dan de huidige incasso en vragen we jou om de donatie opnieuw in te stellen. Dit kan via de donatiepagina of door zelf een (maandelijkse) donatie in te stellen via je bank naar rekeningnummer NL59 RABO 0160 3724 88 t.n.v. Justdiggit.

Voor het opzeggen van je maandelijkse donatie kan je ook contact opnemen met Justdiggit via bovenstaande gegevens. De informatie die we dan van je nodig hebben, zijn de naam waarop de donatie bij ons bekend staat en ter controle de laatste 3 cijfers van je bankrekeningnummer. Dan halen wij je automatische incasso gelijk uit het systeem en sturen we je hiervan een bevestiging.

 

Hoe kan ik met een periodieke donatie profiteren van het belastingvoordeel?

We waarderen het natuurlijk ontzettend dat je onze vergroeningsprojecten voor een langere periode wilt gaan steunen of al steunt zelfs.

Stichting Justdiggit heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Daarom kunnen giften aan Justdiggit geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Met een periodieke donatie van minimaal vijf jaar profiteer je van het maximale belastingvoordeel. Als je van deze regeling gebruik wilt maken, download dan de donatieovereenkomst. Stuur het ingevulde formulier naar finance@justdiggit.org of naar Justdiggit, Prins Hendrikkade 25, 1012 TM Amsterdam. Nadien ontvang je een ondertekend exemplaar voor je eigen administratie.

Kijk voor meer informatie over de belastingvoordelen op de website van de Belastingdienst.

Hoe wordt mijn ‘gewone’ donatie besteed?

Wil jij een bijdrage leveren aan een groenere en koelere planeet door middel van een donatie? Dat kan! Met jou (eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse) donatie support je onze vergroeningsprojecten in Afrika. Deze donatie wordt verdeeld over al onze projecten, waardoor het terecht komt waar het op dat moment het meest nodig is. In ons jaarverslagen lees je meer over hoe de donaties de afgelopen jaren zijn uitgegeven. 

Zijn mijn donaties aftrekbaar bij de belasting?

Wanneer je besluit om ons voor 5 jaar of meer te steunen kun je flink belastingvoordeel ontvangen! Schenk je 500 euro per jaar, dan kun je tot 46% van de belasting terugkrijgen.

Hoe dit precies werkt lees je hier.

Educatie

Wat houdt het educatieprogramma van Justdiggit precies in?

In het educatieprogramma leren basisschoolleerlingen van groep 7-8 meer over verschillende onderwerpen binnen het thema klimaatverandering. Zij zijn namelijk de eerste generatie die echt geconfronteerd worden met de gevolgen van de verandering van het klimaat en ook de laatste generatie om er iets aan de doen. Binnen het Justdiggit college leren ze meer over CO2 en het broeikaseffect, de bodem, water, biodiversiteit en de oplossing van Justdiggit om klimaatverandering tegen te gaan: vergroening! Het doel is om deze generatie te inspireren en te motiveren om na te denken over het leefbaar houden van de aarde en hoe zij onderdeel kunnen worden van een groene revolutie. Wil je hieraan meedoen? Download dan het lesprogramma op onze website.

Overig

Wat is de AFR100?

De AFR100 is de afkorting voor het African Forest Landscape Restoration 100 Initiative, een initiatief van 27 Afrikaanse landen om 113 miljoen hectaren land te vergroenen in Afrika voor 2030. Dit is een gebied even groot als Zweden, Finland en Noorwegen bij elkaar! Het streven is om de restauratie van het land te versnellen en daardoor voedselzekerheid te vergroten, klimaatverandering tegen te gaan en armoede te verminderen. Naast de samenwerking tussen de overheden van de verschillende landen, heeft de AFR100 verscheidene financiële en technische partners. Justdiggit is een officiële technische- en mediapartner van de AFR100.

 

 

02

We horen graag van je!

Heb je een vraag over Justdiggit? Kijk op onze Frequently Asked Questions pagina! Staat je vraag er niet tussen? Of heb je ideeën of suggesties die je graag wilt delen? Laat een berichtje achter!

We streven ernaar binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen.

Bezoekadres
Justdiggit
Prins Hendrikkade 25
1012 TM Amsterdam
Nederland

Tel. +31 (0)20 737 23 66
Mail. info@justdiggit.org

IBAN. NL59 RABO 0160 3724 88
SWIFT. RABONL2U